ITKI katedros nariai

 Darbuotojas Moksliniai interesai Kontaktai Kontaktai Priėmimo laikas

Katedros vedėjas
Prof. dr. Alfredas Bumblauskas

LDK sociokultūrinė istorija: civilizacijos pobūdis, europeizacija ir istoridaugiakultūriškumas. Lietuvos istorijos periodizacija ir regioninė priklausomybė. Istoriografijos ir istorinės minties raida. Istorijos didaktika Trečiadieniais
15.00 - 16.00 
211 aud.
Prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė Lietuvos totorių istorija ir kultūra. Bajorijos elgsena viešajame gyvenime XIX a. pirmoje pusėje. Luomai XIX a. Lietuvoje: institucijų ir sociokultūrinė raida (iki 1863 m.). XIX a. Lietuvos sociokultūrinė istorija
Penktadieniais
12.30-13.30
Doc. dr. Donatas Brandišauskas Užbaikalė, Buriatijos respublika, Rytų Sibiras, Šiaurės Amerika. Šiaurės antropologija, lyginamoji antropologija, aplinkos antropologija, simbolinė antropologija, etnoarcheologija, kokybiniai lauko tyrimo metodai.
Oročėnai-Evenkai, medžiotojai ir elnių augintojai, žmonių-gyvūnų santykiai, posovietiniai ritualai, kraštovaizdžio suvokimas, tradicinės gydymo praktikos
Ketvirtadieniais
15.00
susitarus el. paštu
Prof. dr. Marija Drėmaitė Architektūros istorija. Industrializacijos ir modernizmo klausimai. Pramonės paveldas Trečiadieniais 
13.00 - 14.00
328 kab.
Doc. dr. Genutė Kirkienė Lietuvos sociokultūrinė istorija. LDK bažnytinės unijos problematika. Kasdienybės ir buities istorija Antradieniais
13.00 - 14.00
110 kab.
Doc. dr. Eligijus Raila Lietuvos kultūros istorija. Biografika  
Trečiadieniais
14.00 - 15.00
110 kab.
Doc. dr. Nerijus Šepetys Istorijos teorija. Istoriografija. Istorinės sąmonės problema
Trečiadieniais
14.30-15.30
212 kab.
Doc. dr. Rūta Šermukšnytė Istorijos didaktika, muzeologija, audiovizualinė kultūra

Antradieniais

13.00-14.00
Doc. dr. Aurimas Švedas Lietuvių istoriografijos raida XX a. XX a. kultūros istorija
Ketvirtadieniais
14.00 - 15.00
110 kab.
Doc. dr. Salvijus Kulevičius Paveldosauga: neeuropietiškosios paveldosaugos sampratos; tarptautinės paveldosaugos patirtis; nematerialaus paveldo apsauga Pirmadieniais  11.00- 12.00
213 kab.
Prof. dr. Jurgita Verbickienė Sociokultūrinė Lietuvos etnokonfesinių bendruomenių istorija. Antisemitizmas. Dominuojančių visuomenės grupių požiūris įetnines ir konfesines mažumas  
 

Susitarus el. paštu

Doc. dr. Justina Poškienė Viduramžių ir naujųjų laikų archeologija, archeologijos paveldosauga

Penktadieniais 12.30 - 13.30

Archeologijos katedroje
Doc. dr. Grigorijus Potašenko
Baltijos šalių sentikių istorija ir kultūra; Lietuvos etninių mažumų istorija; Modernios visuomenės tapsmas XIX-XX amžiuje; Istoriografija, istorinė atmintis, paveldas.
 
Ketvirtadieniais
14.00–15.00
323 kab.
Doc. dr. Aurelijus Gieda Istorijos teorija ir istoriografijos istorija   Iki spalio mėn. vidurio - stažuotėje
 
Asist. dr. Loreta Skurvydaitė Heraldika. LDK kultūros istorija Susitarus el. paštu
213 kab.
Asist. dr. Artūras Vasiliauskas LDK politinė kultūra. Sociokultūrinė istorija Susitarus el. paštu

Asist. dr. Nerijus Babinskas Istorinė sociologija. Patrimonializmas kaip ikimodernių visuomenių tipologijos kategorija. Gamybinių jėgų ir gamybinių santykių raidos koreliacijos problema: ikikapitalistinės visuomenės, makroistorija, lyginamoji istorija, istorinė regionalistika
Penktadieniais
14.00-15.00
Asist. dr. Bernardas Gailius XX a. Lietuvos istorija ir jos paminklai, partizanų karai XX a. Europoje
Pirmadieniais 15.00-16.00
109 aud.
Lekt. dr. Agnė Vaitkuvienė Kultūros paveldo istorija, kultūros paveldo vadyba; archeologija
Penktadieniais
11.00-12.00
Susitarus el. paštu
M.d. dr. Inga Leonavičiūtė Šaltinotyra; Viduramžių istorija; Lietuvos istorija XI–XVI a.; dokumentinis paveldas; istorinė kartografija; Vilniaus universiteto istorija   Ketvirtadieniais 15.00 - 16.00 
Lekt. Dalia Vitkauskaitė LDK sociokultūrinė istorija; Lietuvos kultūros paveldas
Antradieniais
13.00-14.00
110 kab.
Asist. dr. Akvilė Naudžiūnienė    
Ketvirtadieniais
13.00 – 14.00
212 kab.
 
Asist dr. Dovilė Troskovaitė Lietuvos karaimų bendruomenės istorija, demografija, teisinės ir socialinės padėties raida. Lenkijos ir Lietuvos nekrikščioniškų bendruomenių istorija XIX – XX a. Sekuliarios nekrikščionių tapatybės formavimas XIX a. pab. – XX a. pirmoje pusėje. Nekrikščioniškų bendruomenių kultūra ir paveldas  

* skelbiamas 2018 / 2019 m. m. pavasario semestro priėmimo laikas

 

Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros doktorantai

Viktorija Kurienė (Pimpytė) Kultūros paveldo apsauga Vilniaus krašte 1919-1939 m., vad. prof. dr. Marija Drėmaitė
Monika Ramonaitė  
Diagnosis, prognosis et curatio: medicinos žinios ir gydymo(si) kultūra LDK, vad. prof. dr.  Jurgita Verbickienė
 
Vytautas Starikovičius  
Psichologinė profilaktika LSSR: struktūra, visuomenės paribiai ir komunistinė ideologija, vad. doc. dr.  Aurimas Švedas 
 
Audrius Dambrauskas Kino filmai ir Lietuvos visuomenė, 1926-1953 m. (Kultūros laukas politinių režimų ir ideologijų kaitoje), vad. doc. dr. Nerijus Šepetys  
Matas Šiupšinskas Kolektyvinio sodo fenomenas Lietuvoje: urbanistinis ir sociokultūrinis aspektai, vad. prof. dr. Marija Drėmaitė  
Šarūnė Sederevičiūtė Lietuva Antrojo pasaulinio karo fotografijose, vad. doc. dr. Nerijus Šepetys  
Rūta Anulytė Lietuvos žydų kapinių paveldas po holokausto: tradicija ir jos raiškos formos, kapinių išlikimas, tipologija, samprata ir kapinių paveldo valdymas, vad. prof. dr. Jurgita Verbickienė  
Laurynas Peluritis Filosofija sovietų Lietuvoje 1956-1990 m. Institucijos, asmenybės, idėjos, vad. doc. dr. Nerijus Šepetys  
Eligijus Šmidtas Žalgirio mūšio eiga: tradicinių vaizdinių įveika ir permainos atminties kultūroje, vad. prof. dr. Alfredas Bumblauskas  
Vigilija Bytautaitė Tarpukario Lietuvos kaimo sodybų modernizavimas: nuo idėjos iki praktikos, vad. prof. dr. Marija Drėmaitė  
Kamilė Žilinskaitė Nostalgijos fenomenas posovietinėje Lietuvoje: patirtys, aktualizacija, refleksijos, vad. doc. dr. Nerijus Šepetys  
Titas Krutulys Lietuvos istoriniai naratyvai tarpukariu, vad. doc. dr. Aurelijus Gieda  
Rasa Goštautaitė „Ginčytinas paveldas“ ir jo vaidmuo formuojant kultūros paveldo politiką posocialistinėse šalyse, vad. prof. dr. Marija Drėmaitė r 
Džiugas Misevičius Sovietinės kulinarijos vieta šiuolaikinėje lietuviškojoje tapatybėje, vad. prof. dr. Alfredas Bumblauskas
Dovilė Čypaitė Žydų emigracija iš tarpukario Lietuvos. Proceso rekonstrukcija, vad. prof. dr. Jurgita Verbickienė
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos