Studijos

Fakultete vykdomos trijų pakopų (bakalauro, magistro ir doktorantūros) studijos. Šiuo metu fakultetas metu vykdo 3 dieninių ir 1 ištęstinių bakalauro studijų programas, 3 dieninių magistro studijų programas.

Archeologija (bakalauro ir magistro programos) – Archeologijos katedra, dalyvaujant visoms kitoms katedroms;

Istorija (bakalauro ir magistro programos) – dieninės ir ištęstinės studijos: Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra, Naujosios istorijos katedra, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra;

Kultūros istorija ir antropologija (bakalauro programa) – Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra (Kultūrinių bendrijų studijų centras, Vilniaus Judaikos institutas);

Paveldosauga (magistro programa) – Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra (VšĮ Kultūros paveldo akademija, dalyvauja Kultūros paveldo centro prie Kultūros paveldo departamento (Kultūros ministerija) specialistai).