2013 m. - Toma Zarankaitė

t.zarankaite2006 m. įstojo į Vilniaus universiteto istorijos fakultetą, kur baigė istorijos bakalauro ir magistro studijas. 2013 m. priimta į Vilniaus universiteto doktorantūrą. Disertacijos tema Medžioklės fenomenas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: socioekonominis, sociopolitinis, mentalinis diskursai (mokslinis vadovas prof. dr. Irena Valikonytė).

Moksliniai interesai

  • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovo medžioklės ūkio organizavimas ir plėtra XIII – XVIII a.
  • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės senoji flora ir fauna XIII – XVIII a.
  • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienybės ir mentaliteto istorijos tyrimai XIII – XVIII a.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

  • Zarankaitė T. Magdeburginės savivaldos susiklostymas ir veikla Vilkmergėje XV – XVIII a.// Eskizai. Ukmergė: Ukmergės kultūros draugija. 2012. Nr. 22. P. 5 – 19.
  • Zarankaitė T., Blaževičius P., Rumbutis S. Medžiokliniai, medžiojamieji ir naminiai paukščiai Vilniaus žemutinėje pilyje XIV – XVI a. naujausių tyrimų duomenimis// Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae. Vilnae MMXII. Vol. II. P. 299 – 319.
  • Zarankaitė T. Egodokumentų telkiniai Lietuvos atminties institucijose: Vilniaus universiteto bibliotekos atvejis// Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI – XX a. Sudarytojas Pacevičius A. Vilniaus universiteto leidykla. Vilnius. 2013. P. 245 – 256.
  • Zarankaitė T. Užugirio dvaro architektūros politiškumas// Eskizai. Ukmergė: Ukmergės kultūros draugija. Nr. 23. 2013. P. 130 – 137.
  • Zarankaitė T. LDK valdovo medžioklės: nuo ekonominės būtinybės iki „karališkojo sporto“// Naujasis židinys – Aidai. Nr. 5. 2013. P. 340 ̶ 347.
  • Zarankaitė T., Blaževičius P., Kozakaitė J. Špitolių istorijos atspindžiai Rakaučiznos (Ukmergės r.) senkapio tyrimų duomenimis// Lituanistica. T. 60., Nr. 2(96). Lietuvos mokslų akademija. 2014. P. 91 – 104.

Projektinė veikla

  • ,,Lietuvos egodokumentinis paveldas“ (akronimas LEGODOK) finansuojamos nacionalinės mokslo programos ,,Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projektas, vykdytas 2010-2013 metais. Pareigos: metaduomenų ekspertė

Kita

Nuo 2013 m. dirba Žaislų muziejuje, istorikės – edukatorės pareigose

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos