Paveldosauga

2014 m. Paveldosaugos magistro programą vertino tarptautinė ekspertų grupė (Dr. Isabella Colpo (vadovė), Ass. prof. dr. Anatoly Kantorovich, Prof. dr. Andrzej Buko, Dr. Povilas Blaževičius, Gintautas Rimeikis). Programa įvertinta teigiamai ir akredituota maksimaliam 6 metų terminui.
Programos vertinimas

Atnaujinta Paveldosaugos magistro studijų programa

Paveldosaugos studijų programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos paveldosaugininkus, išmanančius pamatines paveldo tyrimų, apsaugos, tvarkymo ir panaudojimo koncepcijas bei metodus, turinčius įgūdžių darbui paveldosaugos ir mokslinių istorijos tyrimų srityje (išskyrus ardomuosius tyrimus).

Studijų rezultatai:
- Integralios teorinės žinios (išmano pamatines paveldo tyrimų, apsaugos, tvarkymo ir panaudojimo koncepcijas bei metodus) ir įgūdžiai, reikalingi savarankiškam darbui istorijos tyrimų ir paveldosaugos srityje (išskyrus intervencinę paveldosaugą).
- Gebėjimai kompleksiškai tirti ir įvertinti paveldą, pamatinius paveldo valdymo principų žinios.
- Gebėjimas savarankiškai analizuoti ir sisteminti, organizuoti ir planuoti
- Gebėjimas priimti sprendimus ir spręsti problemas tarpdisciplininėse  grupėse, gebėjimas žinias taikyti praktikoje, atlikti mokslinius tyrimus, gebėjimas mokytis ir nuolat atnaujinti žinias.
- Etiniai profesiniai įsipareigojimai.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos skirtos problemų pristatymui ir aktualizavimui.  
Seminarai skirti studento savarankiško tiriamojo darbo gebėjimams ugdyti.
Praktika skirta studentų savarankiškam darbui.
Konsultacijos skirtos užtikrinti individualizuotą, diferencijuotą požiūrį į kiekvieno besimokančiojo augimą, išsiaiškinti kylančias problemas, užtikrinti grįžtamąjį ryšį.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas (raštu ir žodžiu).
Probleminiai pranešimai.
Tiriamieji rašto darbai.
Praktika
Projektas

Studijų sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pirmųjų studijų metų privalomi dalykai sudaro 24 kreditų: Paveldo įstatymdavystė ir praktika; Paveldosaugos teorijos; Lietuvos istorijos teorinės ir didaktinės problemos; Lietuvos paveldosaugos sistema ir jos regioniniai kontekstai.
Pasirenkami dalykai sudaro 36 kreditus (du semestrai).
GIS ir informacinės technologijos paveldosaugoje; XX a. Lietuvos istorija ir jos paminklai; Lietuvos archeologinis paveldas, jo tyrimų ir apsaugos problemos, Kultūros paveldo komunikacija ir interpretacija; Paveldo sampratos plėtra: teoriniai ir praktiniai aspektai; Architektūrinio-urbanistinio paveldo apskaita ir apsauga; Kultūros paveldo ekonomika; Dailės paveldo apskaita ir apsauga; Muzeologijos didaktika;

Antrųjų studijų metų pirmas semestras yra skirtas praktikai (30 kreditų): Profesinė praktika (taikomoji) ir Mokslinė praktika: tiriamasis magistrinis seminaras. Antrasis semestras: Magistro darbas (30 kreditų).

Profesinės veiklos galimybės:
Paveldosaugos magistro kvalifikacinis laipsnis ir paveldosaugininko profesinė kvalifikacija yra reikalinga norint įgyti paveldosaugininko profesiją ir dirbti paveldosaugininko arba susijusį darbą valstybinėje paveldo apsaugos sistemoje, saugomose teritorijose, muziejuose, kitose valstybinėse institucijose, susijusiose su kultūros politikos, įvaizdžio kūrimo, tarptautinio bendradarbiavimo veiklomis, mokslinių tyrimų institucijose, turizmo sektoriuje, žiniasklaidoje, privačiame, kt.

Studentai gali toliau studijuoti Istorijos krypties mokslo doktorantūros studijose.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos