Apie projektą

Gerbiamieji,

Tikriausiai neabejojame Laisvės kovų istorijos bei pilietinių iniciatyvų prasmingumu mokykloje bei jos aplinkoje, tačiau dažnai pasigendame formų bei būdų, kaip įvairias idėjas ir prasmingus sumanymus įgyvendinti. Todėl, įsibėgėjant naujiems mokslo metams, vėl siūlome dalyvauti profesionalios jungtinės komandos iš Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos bei Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto atstovų organizuojamame originaliame ir daug dėmesio susilaukusiame nacionaliniame mokinių konkurse „Praeities stiprybė – dabarčiai“. Su konkurso šūkiu „Pažink laisvę!” bei tarpusavyje derindami tiriamuosius bei kūrybinius įgūdžius pažinsime sudėtingus, bet kartu nepaprastai įdomius ir įkvepiančius, Lietuvos Laisvės kovų įvykius, asmenybes, jų įamžinimo būdus bei artėjantį Lietuvos valstybingumo šimtmetį!

 

Kūrybinės – tiriamosios užduoties įgyvendinimo principai remiasi paprasta „formule“ – surask – pažink – atskleisk – papasakok:

  • Surask: dalyviai išsirenka jiems aktualų Laisvė kovas ar Lietuvos valstybingumo šimtmečio istoriją menantį materialaus ar nematerialaus paveldo objektą ir / ar reiškinį savo gyvenamojoje aplinkoje.
  • Pažink: konkurso dalyviai aiškinasi, koks tai objektas ir / ar reiškinys, kokios yra jo atsiradimo aplinkybės, kokia jo istorija, reikšmė praeičiai ir dabarčiai.
  • Atskleisk: dalyviai, pasitelkdami originalią ir šiuolaikišką kūrybinę – tiriamąją prieigą, atskleidžia Laisvės kovas menantį objektą ir / ar reiškinį. 
  • Papasakok: dalyviai pasitelkdami įvairias įgyvendinimo formas (video kūrinys, audio kūrinys, foto montažas, reportažas ir kt.) per savo kūrybinį – tiriamąjį darbą papasakoja pasirinktąją Laisvės kovų ar valstybės šimtmečio istoriją! 

Burkite vyresnių mokinių komandas, domėkitės, dalyvaukite ir nugalėkite – juk geriausius kūrybinius – tiriamuosius darbus pamatys visa Lietuva, o juos parengusios komandos lankysis ne tik teminiuose užsiėmimuose Vilniaus universitete ir Lietuvos kariuomenės daliniuose, bet ir laimės originalius prizus! 

 K o n k u r s o  n u o s t a t a i 

O r g a n i z a t o r i a i:

 IF logo mppd emblema lima
 VU Istorijos fakultetas Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM
Lietuvos istorijos mokytojų asociacija