Podoktorantūros stažuotės

DR. MARIUS ĖMUŽIS: KOMUNISTINIS POGRINDIS NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (1935 – 1940 M.): VEIKIMAS, SKVERBIMASIS, PORTRETAS

 • Stažuotės tema: Komunistinis pogrindis nepriklausomoje Lietuvoje (1935 – 1940 m.): veikimas, skverbimasis, portretas
 • Stažuotojas: dr. Marius Ėmužis
 • Vadovas: doc. dr. Arūnas Streikus
 • Trukmė: 2017–12–04 – 2019–12–03
 • Finansuojama: Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712)
 • Plakatas

Trumpai apie tyrimą: Nagrinėjamas komunistinio pogrindžio veikimas Pirmojoje Lietuvos Respublikoje 1935–1940 m. Šis laikotarpis išsiskiria pasikeitusia Kominterno taktika po 7-ojo šios organizacijos kongreso. Šiame kongrese komunistinėms partijoms leista suartėti su kitomis kairiosiomis partijomis ir organizacijomis, sudaryti „Liaudies frontus“ – kairiųjų jėgų koalicijas. Taip pat leista dar labiau plėsti veiklą per legalias organizacijas ir kariuomenę bei paramilitarines organizacijas. Tyrimu siekiama išsiaiškinti komunistų veikimo kitose politinėse partijose, politinėse, visuomeninėse ir studentų organizacijose, kariuomenėje mastą ir metodus (Lietuvos atvejis). Taip pat siekiama rekonstruoti komunistinio pogrindžio dalyvio kolektyvinį portretą, bandant pagrįsti hipotezes, kad kompartijos nariais buvo gana įvairių biografijų veikėjai ir dėl to jie turėjo galimybių integruotis į gana įvairias organizacijas bei kariuomenę.

 

DR. GRAŽINA SVIDERSKYTĖ: (DE-)HEROIZAVIMAS ISTORINIAME PASAKOJIME: KAS KURIA IR NAIKINA MODERNIOS LIETUVOS HEROJUS?

 • Stažuotės tema: (De-)heroizavimas istoriniame pasakojime: kas kuria ir naikina modernios Lietuvos herojus?
 • Stažuotojas: dr. Gražina Sviderskytė
 • Vadovas: prof. dr. Alfredas Bumblauskas
 • Trukmė: 2017–12–04 – 2019–12–03
 • Finansuojama: Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712)
 • Plakatas

Trumpai apie tyrimą: Remiantis atvejo studija ir teorijos analize nagrinėjamos modernių istorinių herojų (de-)konstravimo technikos ir funkcijos, tendencija ir perspektyvos Lietuvoje. Siekiama struktūruotai ir argumentuotai apibendrinti (de-)heroizavimo istoriniame pasakojime specifiką, raidos etapus, esamą būvį ir galimybes. Kodėl herojus, kurį istorikai (plačiąja prasme) pripažino „nuolat aktualiu“, dingsta iš mokslo, atminties ir vaizduotės? Kaip polinkį deheroizuoti įtakojo tautinės valstybės kūrimas, sovietų okupacija, posovietinė branda? Atsakant į šiuos bei kitus klausimus, istoriniu matmeniu papildoma tarpdalykinė mokslinė diskusija. (De-)heroizavimo problematikos tyrimas ypač savalaikis, kai moksle intensyvėja heroizmo studijos, o švietime kartu su istorijos e-mokymu pristatomi ir naujieji e-herojai.

 
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos