Studijų planai

Bakalauro studijos
Archeologijos, Istorijos, Kultūros istorijos ir antropologijos
studijų programų studijų planai
2017-2018 m. m.
Archeologija I kursas II kursas III kursas IV kursas
Istorija I kursas II kursas

III kursas

IV kursas

Kultūros istorija ir antropologija I kursas II kursas

III kursas

IV kursas
Magistro studijos
Archeologijos, Istorijos ir Paveldosaugos
studijų programų studijų planai
2017-2018 m. m.
Archeologija I kursas II kursas
Istorija I kursas II kursas
Paveldosauga I kursas II kursas