Darbo pasiūlymas diplomuotam istorikui!

ypatingasis archyvas1Lietuvos ypatingasis archyvas ieško darbuotojo pagal neterminuotą darbo sutartį.

Darbuotojo pareigybė - Lietuvos ypatingojo archyvo  LKP dokumentų skyriaus  vyriausiasis archyvistas (kultūros ir meno darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį).

Tarnybinis atlyginimas 15,5 BMA (550,25 EUR). 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:  turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą; žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacijos teikimą ir saugojimą; išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus; mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti; mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu B2.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: tvarko dokumentus, sudaro jų apskaitos dokumentus; pildo ir tvarko informacijos paieškos priemones; teikia asmenims archyvo skaitykloje susipažinti ir tirti dokumentus ar jų atsargines kopijas, dokumentų paieškos sistemas teisės aktų nustatyta tvarka; asmenų prašymu gamina dokumentų kopijas; teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijos klausimais; atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo  pavedimus, susijusius su archyvo ar skyriaus funkcijomis.

Asmenis, kuriuos sudomintų šis darbo pasiūlymas, prašome siųsti savo gyvenimo apršymus (CV) Lietuvos ypatingojo archyvo LKP dokumentų skyriaus vedėjai Nijolei Maslauskienei, el.p.

 

Savanoriai kviečiami į archeologinę ekspediciją!

Kasinejimai PabartonysNori sudalyvauti tikroje archeologinėje ekspedicijoje? Mėgsti istoriją, domiesi senove ar svajoji vieną dieną tapti archeologu? Tuomet kviečiame dalyvauti Pabartonių akmens amžiaus gyvenvietės kasinėjimuose šią vasarą!

Ekspedicijos trukmė: birželio 27–liepos 30 d.

Norintieji dalyvauti iki gegužės 20 d. turėtų susisiekti su ekspedicijos vadove Gabriele Gudaitiene (VU Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra) , tel. 8 671 27007. Daugiau informacijos dalyviams bus suteikta individualiai, birželio viduryje.

Daugiau informacijos žr. kvietime

 

Kvietimas į vasaros mokyklą Kylio universitete

image teaserSMagistrantams bei doktorantams skirta tarpdisciplinarinė vasaros mokykla Kylio universitete. Mokykla vyks 2016 m. rugsėjo 5- 9 d. Paraiškų teikimas iki gegužės 31 d., el. paštu: .

Daugiau informacijos rasite čia ir internetiniame Kylio universiteto puslapyje.

 

Kvietimas į Jaunųjų slavistų konferenciją Prahoje

slavistu konf 2016Jaunųjų slavistų konferencija vyks šių metų lapkričio 3–4 dienomis  Prahos Karolo universiteto Filosofijos fakultete. Šių metų tema yra Neslaviški elementi slavų kultūroje ir kalbose. Pranešimų trukmė - 15–20  minučių, kalba - bet kuria slavų kalbą, galima pateikti tyrimą taip pat stendiniu pranešimu. Konferencijoje laukiami studentai arba absolventai!

Konferencijos kvietimas anglų kalba

Konferencijos puslapis ir fb paskyra

Kurso seniūnai kviečiami paimti pavasario egzaminų sesijos tvarkaraščio lenteles

tvarkarastisPavasario sesijos tvarkaraščio lenteles galima paimti Studijų skyriuje, 216 kab. 

Egzaminų sesijos tvarkaraštis su dėstytojais turi būti suderintas ir užpildytos lentelės į Studijų skyrių pristatytos iki balandžio 25 d. 

 

II kurso nuolatinių bakalauro studijų programų studentų dėmesiui

atention 3Specializacijos paskirstytos IF Dekano 2016 m. balandžio 1 d.  įsakymais:

1. Archeologijos programos II kurso visi studentai paskirti į Archeologijos (gilinamąją) specializaciją;

2. Istorijos programos visi II kurso studentai paskirti į Istorijos (gilinamąją) specializaciją;

3. Kultūros istorijos ir antropologijos II kurso studentai, pagal gautus prašymus, paskirti į šias specializacijas:

1 grupė – Kultūrinis turizmas;

2 grupė – Kultūros istorija ir antropologija (gilinamoji);

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad IF Dekano įsakymų dėl paskyrimo į specializacijas vykdymas IS atidėtas iki 2016-08-01, nes būtent nuo šios datos universitete keičiamas semestras iš pavasario į rudens.

Kilus klausimams prašome kreiptis į IF Studijų skyrių: 

el.p.  ; tel. 268 7290;

2016-04-06

Kvietimas į vasaros mokyklą Danijoje

www.historieinfo.dkTarpdisciplinarinė (lingvistika, archeologija, antropologija, genetika) vasaros mokykla, kurią organizuoja Kopenhagos universitetas, vyks 2016 m.  liepos 25 – rugpjūčio 7 d.d. 

Daugiau informacijos rasite čia 

Vasaros mokyklos programa

Kvietimas „Or be‘Lita“ premijai laimėti

OR BELITAVšĮ „Šiaurės Jeruzalė“, VšĮ „Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras“ ir Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas įsteigė metinę „Or be‘Lita“ premiją už geriausią Lietuvos aukštosiose universitetinėse mokyklose apgintą bakalauro ir magistro studijų baigiamąjį darbą žydų studijų tema ar integruojantį žydų istorijos ir kultūros siužetus.

Konkurse gali dalyvauti Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų bakalauro ir magistro studijų absolventai, kurie einamaisiais akademinias metais parengė ir apgynė žydų studijų srities baigiamąjį darbą arba žydų istorijos ir/ar kultūros aspektus plačiai nagrinėjo ir integravo kitos tematikos baigiamajame darbe. Premijai teikiamas darbas turi būti apgintas ir įvertintas ne mažesniu balu nei 9 (devyni).

Baigiamieji darbai ir kiti dokumentai yra pateikiami ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 20 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą žr. čia 

Premijos nuostatai