Kvietimas „Or be‘Lita“ premijai laimėti

OR BELITAVšĮ „Šiaurės Jeruzalė“, VšĮ „Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras“ ir Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas įsteigė metinę „Or be‘Lita“ premiją už geriausią Lietuvos aukštosiose universitetinėse mokyklose apgintą bakalauro ir magistro studijų baigiamąjį darbą žydų studijų tema ar integruojantį žydų istorijos ir kultūros siužetus.

Konkurse gali dalyvauti Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų bakalauro ir magistro studijų absolventai, kurie einamaisiais akademinias metais parengė ir apgynė žydų studijų srities baigiamąjį darbą arba žydų istorijos ir/ar kultūros aspektus plačiai nagrinėjo ir integravo kitos tematikos baigiamajame darbe. Premijai teikiamas darbas turi būti apgintas ir įvertintas ne mažesniu balu nei 9 (devyni).

Baigiamieji darbai ir kiti dokumentai yra pateikiami ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 20 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą žr. čia 

Premijos nuostatai 

Istorijos fakultete atnaujinta Archeologijos magistro studijų programa

anty banner2aIstorijos fakultetas kviečia rinktis atnaujintą Archeologijos magistro studijų programą, kuri  suteikia galimybę gilinti ir praplėsti bakalauro studijose įgytas žinias bei kompetencijas tiek tematiniu, tiek metodologiniu aspektu. Programa papildyta naujais studijų dalykais, kuriuos skaitys Archeologijos katedros ir kviestiniai dėstytojai. Iš esmės atnaujintas visų dalykų turinys, siūlomos naujos, į studento individualius interesus orientuotos, studijų formos. 

Privalomiesiems studijų dalykams pirmo kurso I ir II semestruose skirta po 12 kreditų. Dalykai Kraštovaizdžio archeologija: tyrimų strategijos ir metodai I ir Kraštovaizdžio archeologija: tyrimų strategijos ir metodai II formuoja programos struktūrą metodologine prasme. Magistrantūros tiriamasis seminaras (I semestras) siūlys gilinti bakalauro studijose įgytas žinias reaguojant į šiuolaikines archeologijos mokslo aktualijas, sudarys sąlygas studentams kelti naujas tyrimų idėjas „ieškant“ individualaus magistratūros studijų profilio. Pavasario semestre privalomasis dalykas Lietuvos istorijos teorinės ir didaktinės problemos gilinsis į istorijos didaktikos (plačiąja prasme) bei viešosios archeologijos problematiką. 

Pasirenkamiems studijų programos dalykams pirmo kurso I ir II semestruose skirta po 18 kreditų. Rudens semestro dalykai Titnago inventorius ir akmens amžiaus archeologijos teorinės-metodologinės problemos; Baltų visuomenė ankstyvuoju metalų laikotarpiu; Geležies amžiaus archeologijos problemos: tiriamasis seminaras; Istorinės archeologijos šaltiniai: numizmatika, heraldika ir sfragistika, istorinė geografija ir kartografija siūlys gilinti teorines ir praktines žinias atsižvelgiant į individualius studijuojančiųjų interesus. Dalykas Kultūros ir mokslo projektai: rengimas, vadyba, sklaida siūlys įgyti praktinių kompetencijų projektų idėjų formulavimo, paraiškos ir jo biudžeto parengimo, projektų planavimo, įgyvendinimo ir vadybos srityje. Pavasario semestro dalykai Etnoarcheologija; Eksperimentinė archeologija; Nuo lauko darbų iki tyrimų laboratorijose: archeobotaniniai ir zooarcheologiniai tyrimai archeologijoje; Baltijos regiono biologinė istorija: nuo morfologijos iki genetikos; Teorinė archeologija yra skirti archeologijos mokslo bei susijusių sričių teorinėms ir metodologinėms problemoms nagrinėti, didelis dėmesys bus skiriamas praktinėms užduotims. Dalykas Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba siūlys įgyti žinių apie Lietuvos ir jos regiono paveldo tvarkybos istoriją ir taikytas bei taikomas metodines prieigas bei ugdyti praktinius gebėjimus analizuoti, vertinti ir rengti tvarkybos darbų dokumentaciją. 

Antrieji studijų metai skirti praktikoms (30 kreditų) bei baigiamojo magistro darbo rengimui (30 kreditų). 

I KURSO ARCHEOLOGIJOS MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Daugiau apie magistro studija Istorijos fakultete

 

Dėl 2015/2016 m.m. pavasario semestro stipendijų

pinigai 68610358 DelfiDėmesio pretenduojantiems pagal pažangumo rezultatus gauti stipendiją: būtina įforminti IS asmeninę banko sąskaitą, į kurią bus pervedama stipendija. Tai atlikti galite savo darbo vietoje VUSIS: užpildykite prašymą „DĖL BANKO SĄSKAITOS UŽREGISTRAVIMO“. Stipendijų už pažangumą paskirstymas Istorijos fakulteto studentams 2015 / 2016 m. m. pavasario semestre

Kvietimas į Jaunųjų tyrėjų tarptautinę mokslinę konferenciją

Social Sciences and Humanities wordleŠiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84, 205 aud., Šiauliai) 2016 m. balandžio 14 d. vyks Jaunųjų tyrėjų tarptautinė mokslinė konferencija SOCIALINIŲ IR HUMANITARINIŲ MOKSLŲ AKTUALIJOS, skirta Šiaulių 780-sioms metinėms paminėti. 

Kviečiami bakalauro studijų studentai, magistrantai, doktorantai, taip pat ir moksleiviai nagrinėti regiono, šalies ar tarptautines problemas ir pristatyti atliekamų tyrimų arba projektinių veiklų rezultatus.

Laukiami pranešimai šiose srityse:
 • ekonomikos, finansų, vadybos ir viešojo administravimo, 
 • istorijos, literatūrologijos, kalbotyros, kultūros ir komunikacijos,
 • regiono vystymo/si 

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.

Pranešimo trukmė – iki 10 min. 

Registracija į konferenciją vyksta iki 2016 m. balandžio 6 d. el. paštu: . 

Registruojantis reikia pateikti pranešimo tezes (iki 1000 spaudos ženklų) ir 2–4 pagrindinius žodžius. Tezėse nurodyti pranešimo tikslą, metodus ir tyrimo rezultatus. Tezės pateikiamos Word doc. formatu.

Daugiau informacijos žr. kvietime

 

Archeologijos studijų studentai kviečiami dalyvauti archeologiniuose kasinėjimuose

Rakushechny YarStudentai kviečiame dalyvauti neolitinės Rakushechny Yar (Ракушечный Яр) gyvenvietės Dono upės saloje archeologiniuose kasinėjimuose. Kasinėjimai vyks 2016 m. birželio 12liepos 10 dienomis. 

Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į dr. Giedrę Motuzaitę Matuzevičiūtę () arba tiesiogiai į organizatorius: Ekaterina Dolbunova ().

 

Dar vieną kvietimą į vasaros (liepos 15–rugpjūčio 16 d.) kasinėjimų stovyklą Rusijoje (Smolensko sr., Veližo raj., Sertėja) rasite čia.

Nuolatinių bakalauro studijų programų II kurso studentų dėmesiui!

atention 32016 m. kovo 4-24 d. vyks Archeologijos, Istorijos ir Kultūros istorijos ir antropologijos nuolatinių bakalauro studijų programų specializacijų/gretutinių studijų pasirinkimas.

Specializacijų/gretutinių studijų sudarymo tvarka:

1. Studentai į specializacijas/gretutines studijas priimami konkurso tvarka pagal prašyme nurodytus pageidavimus.

2. Pagal studijų programų planus yra numatytos šios specializacijos:

Archeologijos studijų programos:

 • Archeologija (gilinamoji);

 • IF  gretutinių stud. programos;

Istorijos studijų programos:

 • Istorija (gilinamoji);

 • IF  gretutinių stud. programos;

Kultūros istorijos ir antropologijos studijų programos:

 • Etninių mažumų istorija ir antropologija;

 • Kultūrinis turizmas (kvota 10 studentų);

 • Kultūros istorija ir antropologija (gilinamoji);

 • IF  gretutinių stud. programos.

3. Studentų prašymai dėl specializacijos/gretutinių studijų pasirinkimo priimami ir registruojami Istorijos fakulteto Studijų skyriuje (215 kab.) 2016 m. kovo 4-24 d. 9-12 val. Siekiant išvengti nesusipratimų, prašymą kiekvienas studentas privalo pristatyti asmeniškai. Prašymo pavyzdys.

4. Studentai, pageidaujantys studijuoti kitos IF programos specializaciją kaip gretutines studijas, taip pat turi pateikti prašymą nurodytu laiku.

5. Studentų specializacijų sąrašai skelbiami 2016 m. balandžio 7 d.

2016 m. kovo 3 d.

 

URM kviečia studentus vasaros metu atlikti praktiką

Studentai kviečiami vasarą atlikti praktiką Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamente (pradėti galima ir gegužės mėnesį, praktikos trukmė – iki 6 mėnesių). 

Užsienio lietuvių departamentas yra atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės užsienio politikos formavimą ir įgyvendinimą ryšių su užsienio lietuviais srityje. Departamentą sudaro du skyriai: Globalios Lietuvos skyrius ir Ryšių su bendruomenėmis ir informavimo skyrius.

urm2Praktiką gali atlikti aukštųjų mokyklų pagrindinių ar vientisųjų studijų studentai, baigę ne mažiau kaip antrąjį studijų kursą, taip pat magistrantūros studentai. Praktikos metu studentai neįdarbinami.

Reikalavimai kandidatams atlikti praktiką URM Užsienio lietuvių departamente:

 • Puikus lietuvių kalbos mokėjimas;
 • Labai geros anglų kalbos žinios (privalumas – kitų užsienio kalbų mokėjimas);
 • Puikūs darbo su MS Office programiniu paketu įgūdžiai (Word, Excel, Power Point);
 • Geri analitiniai gebėjimai;
 • Atsakingumas, kruopštumas, komunikabilumas;
 • Domėjimasis užsienio politikos formavimu ir įgyvendinimu ryšių su užsienio lietuviais srityje.

Pirmenybė teikiama ilgesnį laiko tarpą praktiką galintiems atlikti studentams.

Atrinkti kandidatai turės užpildyti Klausimyną, skirtą asmenims, kurie pretenduoja atlikti praktiką Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, bei gauti URM Saugos kontrolės skyriaus pritarimą praktikos atlikimui ministerijoje. Kandidatų patikra gali trukti iki 2 mėn.

Laisvos formos prašymus elektroniniu paštu, pridedant Europass gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba) bei nurodant, kodėl norima atlikti praktiką URM Užsienio lietuvių departamente, pageidaujamą praktikos atlikimo laiką, aukštosios mokyklos pavadinimą, studijų programą ir kursą, studentus kviečiame siųsti Globalios Lietuvos skyriaus vedėjai Neringai Čiakienei el.p. adresu .

Atkreipiame dėmesį, kad praktikos vietų skaičius departamente yra ribotas. Kviečiame prašymus teikti kuo skubiau.

 

 

Kviečiame mokytis hebrajų kalbos

biblijaTęsiant praėjusiais akademiniais metais Vilniaus universiteto Istorijos fakultete kilusią praktinės hebrajų kalbos mokymosi iniciatyvą, nuo šių metų kovo 8 d., antradienio vakarais vėl pradedame mokytis hebrajų kalbos. Tai Istorijos fakultete vykdomo projekto „Žydų studijų skatinimas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete“ dalis.

Praktinės hebrajų kalbos fakultatyvo tikslas yra įgyti šios kalbos taikymo savo tyrimuose įgūdžius bei gausinti naudojamų ir pažįstamų kalbų skaičių. Fakultatyvas yra nemokamas ir skirtas visiems Vilniaus universiteto bendruomenės nariams – visų studijų pakopų studentams ir darbuotojams.

Dėstys ir hebrajų kalbą perprasti padės dr. Larisa Lempertienė.

Prie besimokančiųjų yra kviečiami prisijungti: 

 • Visi Vilniaus universiteto bendruomenės nariai, norintys pramokti hebrajų kalbą – vieną iš istorinių Lietuvos kalbų. Jei tik pradedate mokytis hebrajų kalbos ir/ar norite prisijungti prie fakultatyvo, prašome, kartu su ketinimu dalyvauti atsiųsti ir laisvos formos trumpą motyvaciją.
 • 2015 m. lankiusieji užsiėmimus. Jų prašome savo registracijos į fakultatyvą laiške šią aplinkybę nurodyti.

Laiško su Jūsų ketinimu imtis praktinės hebrajų kalbos studijų, kartu nurodant Jūsų vardą, pavardę, padalinį, pareigas (jei reikia) ir motyvaciją laukiame 2016 m. iki kovo 4 d. 16 val. el. adresu: . Tuo pačiu adresu rašykite ir kilus klausimams.

Užsiėmimai vyks Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto (Universiteto g. 7) nuo 2016 m. kovo 8 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. antradieniais nuo 18 val. 105 auditorijoje.