Atnaujinti IF Tarybos patvirtinti dokumentai, kurie reglamentuoja kursinių ir baigiamųjų bakalauro bei magistro darbų rengimą ir gynimą

rasto darbaiIstorijos fakulteto Taryba patvirtino atnaujintus Istorijos fakulteto kursinių ir baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų rengimo, gynimo ir kaupimo aprašą, bei Rašto darbų metodinius nurodymus. Kviečiame susipažinti. Taip pat prašome atkreipti dėmesį į šių metų baigiamų darbų pateikimo ir gynimo datas. 

 
Visus šiuos dokumentus rasite Istorijos fakulteto tinklalapyje.
 
 
   

„Aukštųjų mokyklų studentų karjeros informacinė sistemos“ pristatymas

  • karjeraGruodžio 8 d. 15:00 val. Matematikos ir informatikos fakultete, 105 aud. (Naugarduko g. 24) 
  • Gruodžio 9 d. 10:00 val. Centriniuose rūmuose, 238 kab. (Universiteto g. 3) 
  • Gruodžio 15 d. 15:00 val. Teisės fakultete, 310 aud. (Saulėtekio al. 9, I rūmai) 
vyks „Aukštųjų mokyklų studentų karjeros informacinės sistemos“ (KVIS) pristatymas. 
 
„Aukštųjų mokyklų studentų karjeros informacinė sistema“ sudaro galimybes aukštosioms mokykloms stebėti absolventų karjerą remiantis objektyviais ir subjektyviais kriterijais, leidžia studentams naudotis asmeninės karjeros valdymo paslaugomis, suteikia tam reikalingas priemones ir informaciją, sudaro galimybes bendrauti su darbdaviais, ieškoti praktikos ir darbo pasiūlymų. Sistema veikia adresu: www.karjera.lt. Sistemą sukūrė 25 aukštosios mokyklos.
 
Pristatymo metu VU karjeros konsultantai:
  • pristatys sistemos panaudojimo galimybes akademiniams padaliniams, studentams ir darbdaviams,
  • aptars studentų karjeros valdymo problemas, pagalbos galimybes Vilniaus universiteto teikiamų karjeros paslaugų kontekste,
  • atsakys į Jūsų klausimus bei išklausys pasiūlymus.
 
Kviečiame dalyvauti!

Prašymai dėl baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų temų ir vadovų

dedalinePagal galiojančias VU IF baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų rengimo, gynimo ir saugojimo taisyklesprašymai dėl bagiamųjų darbų temų ir vadovų turi būti pristatyti iki gruodžio 1 d. 

Prašyme turi būti nurodyta temos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis. Prašymo forma.  Po gruodžio 1 d. prašymai be temų vertimų į anglų kalbą nebus priimami. 

Studentų, kurie jau atnešė prašymus į katedras, prašome iki gruodžio 15 d. papildyti prašymą temos vertimu. Temas anglų siųsti el. paštu katedros vyresniosioms specialistėms:

Kurso seniūnai jau gali paimti žiemos egzaminų sesijos tvarkaraščio lenteles

gruodisSesijų tvarkaraščio lenteles galima paimti Studijų skyriuje, 215 kab. 
Egzaminų sesijos tvarkaraštis su dėstytojais turi būti suderintas ir užpildytos lentelės į Studijų skyriuų pristatytos iki gruodžio 1 d. 

 

Praktika Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamente

URMUžsienio reikalų ministerija kviečia studentus atlikti praktiką Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamente. Užsienio lietuvių departamentas yra atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės užsienio politikos formavimą ir įgyvendinimą ryšių su užsienio lietuviais srityje. Departamentą sudaro du skyriai: Globalios Lietuvos skyrius ir Ryšių su bendruomenėmis ir informavimo skyrius. 


Maloniai informuojame, kad praktiką Užsienio reikalų ministerijoje gali atlikti aukštųjų mokyklų pagrindinių ar vientisųjų studijų studentai, baigę ne mažiau kaip antrąjį studijų kursą, taip pat magistrantūros studentai. Praktikos metu studentai neįdarbinami.

Skaityti daugiau: Praktika Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamente

Studijos vokiečių kalba Vilniuje: Nauji seminarai ir kalbos žinių lygio nustatymas

ehu dSpalio 19 d. pasidės du Vokiečių studijų centro sertifikato seminarai vokiečių kalba. Nuo 18 val. bus pristatyta semestro seminarų programa, o nuo 18.30 val. vyks vokiečių kalbos žinių lygio nustatymo testas Ondaf. Prašome registruotis el. paštu.

Sertifikato seminarus gali lankyti visi sostinės aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai. Nedidelėse grupėse vokiečių kalba diskutuosime apie šiandieninę Vokietijos kultūrą, istoriją bei politiką. Taip pat analizuosime kokią įtaką tai turi mūsų darbui bei padėčiai Lietuvoje bei Baltarusijoje.

Prašome registruotis el. paštu: deutschestudien@ehu.lt, OnDaf-Test

Skaityti daugiau: Studijos vokiečių kalba Vilniuje: Nauji seminarai ir kalbos žinių lygio nustatymas

Priimamos paraiškos dalinėms studijoms užsienyje per dvišales sutartis

globe1Kviečiame VU studentus dalyvauti mainų per dvišales sutartis atrankoje ir 2015/2016 m.m. pavasario semestrą praleisti vienoje iš partnerinių institucijų Pietų Korėjoje, Japonijoje, Taivane, Kinijoje, Singapūre, Gruzijoje, Rusijoje ir kt.

Daugiau informacijos apie galimybes, sąlygas ir atrankos procesą.

Paraiškos priimamos iki 2015 m. spalio 1d. (imtinai).
PASKUBĖKITE!

Kilus klausimams, kreipkitės į Aistę Simanavičienę aiste.simanaviciene@cr.vu.lt, VU Centriniai rūmai, Tarptautinių programų ir ryšių sk., 242 kab., tel. 268 7156.

Informacija 2014 / 20105 m. m. pavasario sesijos skolininkams

skolosPrimename, kad 2015 m. rugsėjo 16 d. baigėsi pavasario sesijos skolų perlaikymas. Po šio termino ne daugiau kaip 15 kreditų apimties akademinių skolų turintis studentas, norintis tęsti studijas, turi su p r a š y m u kreiptis į Istorijos fakulteto Dekaną dėl leidimo pakartoti atitinkamų modulių, dalykų studijas arba atsiskaityti už skolą eksternu (atsiskaitymas eksternu įforminamas tiktai gavus dėstytojo raštišką sutikimą) ir tęsti studijų programos vykdymą. Modulio, dalyko pakartojimas įforminamas Dekano įsakymu ir bus matomas dalyką prašiusiojo kartoti studento darbo vietoje VUSIS aplikacijoje „Išrašai iš įsakymų“.


Studentų, pageidaujančių pakartoti modulį, dalyką prašymų  laukiame IF Studijų skyriuje (II a. 215 kab.) iki 2015 m. rugsėjo 25 d.

Dalykų, kurių studijas Istorijos fakulteto Dekano įsakymu bus leista pakartoti, akademinių skolų likvidavimo terminas atidedamas vieneriems metams. Modulio, dalyko kurso kartojimo mokestis (tai yra numatyta studijų sutartyse) mokamas tame semestre, kada vyksta kurso kartojimas ir turi būti sumokamas per pirmąjį prasidėjusio semestro mėnesį.

Studentus, pasibaigus skolų perlaikymo terminui turinčius daugiau kaip 15 kreditų apimties akademines skolas, teiksime studijų sutarties nutraukimui dėl nepažangumo.

IF Studijų skyrius,
2015 m. rugsėjo 16 d.