Leidžiami mokslo darbai

Иконописец в ХХ веке. Жизнь и творчество Ивана Ипатьевича Михайлова

Михаилов монография 2016 270x380Мари-Лиис Паавер и Григорий Поташенко, Иконописец в ХХ веке. Жизнь и творчество Ивана Ипатьевича Михайлова, Вильнюс, 2016, – 312 с., ISBN: 9786094596209.

Knygoje nagrinėjama Pentos, vėliau Vilniaus ikonų tapytojo Ivano Michailovo  (1893-1993) biografija ir kūryba. Ilgas Michailovo gyvenimas ir vaisinga kūryba yra reikšminga pati savaime. XX a. buvo kraštutinumų, audringų politinių, visuomeninių ir kultūrinių permainų  epocha. Nepaisant to, o galbūt tam prieštaraujant, Michailovas toliau tapė ikonas ir išsaugojo tradicinę kanoninę ikonų tapybą, kuri susiformavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos žemėse XVII a. antroje pusėje – XVIII a. Išlikdamas ištikimu savo gyvenimo pašaukimui, jis buvo nuoseklios tarnystės „šventam ikonų tapybos reikalui“ pavyzdys.

Reikšminga ir kita. Sudėtingame ir kartais tragiškame XX a. savo ikonų tapyba – seniausia meno forma – Michailovas noriai ar nenoriai skatino prakilnų dvasinio grožio ir žmogaus moralinių jėgų supratimą. Be to, Michailovas sukūrė Vilniaus ikonų tapymo mokyklą, o jo mokiniai ir dabar sėkmingai puoselėja tradicinę ikonų tapybą Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse.