Sidebar

IMG 6551 maIstorijos fakultetas kviečia rinktis Archeologijos magistro studijų programą, kuri  suteikia galimybę gilinti ir praplėsti bakalauro studijose įgytas žinias bei kompetencijas tiek tematiniu, tiek metodologiniu aspektu. Programa papildyta naujais studijų dalykais, kuriuos skaito Archeologijos katedros ir kviestiniai dėstytojai. Iš esmės atnaujintas visų dalykų turinys, siūlomos naujos, į studento individualius interesus orientuotos, studijų formos. 

Privalomiesiems studijų dalykams pirmo kurso I ir II semestruose skirta po 12 kreditų. Dalykai Kraštovaizdžio archeologija: tyrimų strategijos ir metodai I ir Kraštovaizdžio archeologija: tyrimų strategijos ir metodai II formuoja programos struktūrą metodologine prasme. Magistrantūros tiriamasis seminaras (I semestras) siūlo gilinti bakalauro studijose įgytas žinias reaguojant į šiuolaikines archeologijos mokslo aktualijas, sudaro sąlygas studentams kelti naujas tyrimų idėjas „ieškant“ individualaus magistratūros studijų profilio. Pavasario semestre privalomasis dalykas Lietuvos istorijos teorinės ir didaktinės problemos gilinsi į istorijos didaktikos (plačiąja prasme) bei viešosios archeologijos problematiką. 

Pasirenkamiems studijų programos dalykams pirmo kurso I ir II semestruose skirta po 18 kreditų. Rudens semestro dalykai Titnago inventorius ir akmens amžiaus archeologijos teorinės-metodologinės problemos; Baltų visuomenė ankstyvuoju metalų laikotarpiu; Geležies amžiaus archeologijos problemos: tiriamasis seminaras; Istorinės archeologijos šaltiniai: numizmatika, heraldika ir sfragistika, istorinė geografija ir kartografija siūlys gilinti teorines ir praktines žinias atsižvelgiant į individualius studijuojančiųjų interesus. Dalykas Kultūros ir mokslo projektai: rengimas, vadyba, sklaida siūlys įgyti praktinių kompetencijų projektų idėjų formulavimo, paraiškos ir jo biudžeto parengimo, projektų planavimo, įgyvendinimo ir vadybos srityje. Pavasario semestro dalykai Etnoarcheologija; Eksperimentinė archeologija; Nuo lauko darbų iki tyrimų laboratorijose: archeobotaniniai ir zooarcheologiniai tyrimai archeologijoje; Baltijos regiono biologinė istorija: nuo morfologijos iki genetikos; Teorinė archeologija yra skirti archeologijos mokslo bei susijusių sričių teorinėms ir metodologinėms problemoms nagrinėti, didelis dėmesys bus skiriamas praktinėms užduotims. Dalykas Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba siūlys įgyti žinių apie Lietuvos ir jos regiono paveldo tvarkybos istoriją ir taikytas bei taikomas metodines prieigas bei ugdyti praktinius gebėjimus analizuoti, vertinti ir rengti tvarkybos darbų dokumentaciją. 

Antrieji studijų metai skirti praktikoms (30 kreditų) bei baigiamojo magistro darbo rengimui (30 kreditų). 

Su Archeologijos magistro studijų progaramos planu susipačinkite čia.

Archeologijos studijų programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos archeologus, išmanančius proistorės procesų rekonstravimo pamatines koncepcijas ir teorinius kontekstus, gebančius savarankiškai formuluoti ir įgyvendinti praktinių ir mokslinių archeologijos srities tyrimų tikslus ir uždavinius, gilinti žinias ir jas pritaikyti praktikoje, dirbti tarpdisciplininėse tyrimų grupėse.

Su Archeologijos magistro studijų planu susipažinkite čia.

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos