Renginiai

Seminaras - mokymai. 2013 lapkričio 5 - 6 d.

Š. m. lapkričio 5-6 dienomis kviečiame į seminarą-mokymus “Istorinė demografija, jos metodai ir atsiveriančios praeities visuomenės supratimo galimybės”. Seminaro tikslas – suteikti žinių apie istorinės demografijos tyrimų metodus ir jų taikymą tyrimuose, skatinti istorinės demografijos metodų taikymą praktikoje. Dviejų  dienų seminarą ves Makso Planko demografinių tyrimų instituto (Vokietija) tyrėjas dr. Mikołaj Szołtysek.

Programa:
Lapkričio 5 d.:

  • Šeimos istorija, istorinė demografija, šeimos demografija: disciplininė ir tarpdisciplininė perspektyvos
  • Istorinės šeimos ir giminystės sistemų modeliai

Lapkričio 6 d.:

  • Istorinės šeimos demografijos šaltiniai ir metodai
  • Pagrindinės istorinės šeimos demografijos temos
  • Diskusija „Šeimos sistemos ir sugyvenimas istorinėje Lenkijos-Lietuvos Respublikoje“
  • Diskusija „Neaiškumų ir spąstų džiunglėse: (ne)tinkamas senųjų surašymų mikroduomenų panaudojimas šiandien“ – istorinės Lenkijos-Lietuvos Respublikos atvejis

Data: Lapkričio 5-6 d.
Laikas: 10-16 val.
Vieta: Vilniaus universitetas, Centriniai rūmai, Vilniaus Universiteto Biblioteka, HIC žurnalų skaitykla
Seminaras vyks anglų kalba.

Registracija į seminarą atvira iki lapkričio 1 d. el. paštu: 
Daugiau informacijos apie seminarą teiraukitės el. paštu:


Seminaras “Istorinė demografija, jos metodai ir atsiveriančios praeities visuomenės supratimo galimybės” yra tarptautinio akademinių tyrimų projekto „Istorinės demografijos tyrimai ir jų taikymas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų surašymų pavyzdžiu“ dalis. Projektas įgyvendinamas pagal visuotinės dotacijos žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“.

ES LMT VU logo