Renginiai

Doc. dr. N. Šepečio vieša paskaita - gruožio 12 d.

VILNIAUS UNIVERSITETAS

ISTORIJOS FAKULTETAS

2013 m. gruodžio 12 d., ketvirtadienį, 17.00 val.

(Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, 211 auditorija, Universiteto g. 7)

K V I E Č I A   Į   M E T Ų   P A S K A I T Ą

DOC. DR. NERIJUS ŠEPETYS

Vilniaus universitetas

"Kalbos klausimai kartu yra ir ideologiniai klausimai" (Genrikas Zimanas, 1961):

Istorinės pastabos apie (lietuvių) kalbą, (sovietų) valdžią ir ... kalbininkus"

 sepeciokalba