Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra

Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra įkurta 1990 m., reorganizavus Istorijos fakulteto struktūrą. 1990-1993 m. jai vadovavo prof. habil. dr. Mečislovas Jučas (1926-2019), 1993-2006 m. – prof.dr. Irena Valikonytė, o nuo 2006 m. iki šiol – prof. dr. Rimvydas Petrauskas. Šiuo metu katedroje dirba profesoriai: Irena Valikonytė ir Rimvydas Petrauskas; docentai: Eugenijus Saviščevas, Liudas Jovaiša, Jolanta Karpavičienė, Vydas Dolinskas; asistentai: Tomas Čelkis, Martynas Jakulis, Neringa Dambrauskaitė.

Katedra kuruoja istorijos bakalauro studijų medievistikos specializacijos programą ir yra medievistinių bei LDK studijų lyderė Lietuvoje. Fakulteto tarybai nutarus pereiti prie bakalauro studijų modulinės sistemos, katedros pedagogai drauge su kitų fakulteto katedrų dėstytojais skaito įvadinius kursus „branduoliniuose“ ir pasirenkamuose moduliuose: senovės (E. Saviščevas), vidurinių amžių ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją (R. Petrauskas), krikščionybės istoriją (L. Jovaiša, M. Jakulis). Studentams siūlomi moduliai: LDK istorijos šaltiniai (E. Saviščevas, L. Jovaiša, T. Čelkis); LDK visuomenė XIII-XVI a. (R. Petrauskas, E. Saviščevas, J. Karpavičienė, L. Jovaiša); LDK miestų ir miestelių socialinė istorija (J. Karpavičienė); LDK Vidurio ir Rytų Europoje (T. Čelkis); Materialinės kultūros sklaida LDK (V. Dolinskas, E. Saviščevas); Lietuvos institucijų istorija ir dokumentinis paveldas (L. Jovaiša, N. Dambrauskaitė). Istorijos magistro programos studentams dėstomi kursai: LDK teisinė kultūra (I. Valikonytė), Lietuva ir Europa XIII-XVII a.: valstybės ir visuomenės struktūros (T. Čelkis); LDK istorijos šaltiniai: tekstologija, paleografija, publikavimas (L. Jovaiša, M. Jakulis); Monarcho valdžia LDK vėlyvaisiais Viduramžiais (R. Petrauskas).

Katedros mokslinė veikla skirta kompleksiniam daugiakultūrės LDK visuomenės pažinimui. Svarbiausios katedros mokslininkų tyrimų kryptys: 1) LDK istorijos šaltinių tyrimai ir publikavimas (R. Petrauskas, I. Valikonytė, T. Čelkis, E. Saviščevas, L. Jovaiša); 2) XIV-XVIII a. LDK visuomenės sąranga ir raida: a) dinastijų ir bajorijos socialinė struktūra ir jos transformacija (R. Petrauskas); b) Žemaitijos valdžios elitas (E. Saviščevas); c) LDK teritorijos formavimosi ir sienų delimitaciniai procesai (T. Čelkis); d) bajorų ir miestiečių teisinės kultūros raida (I. Valikonytė, J. Karpavičienė); e) bajorų namų ūkio modernėjimo tendencijos (N. Dambrauskaitė); f) LDK krikščionybės ir katalikų Bažnyčios bei vienuolijų istorija (L. Jovaiša, M. Jakulis); g) kolektyvinių likimų (miestiečių, moterų etc.) istorija (J. Karpavičienė, I. Valikonytė); 3) XVI-XVIII a. LDK kultūros problemos (V. Dolinskas, L. Jovaiša). Prie katedros veikia nedidelė Lietuvos statutų ir Lietuvos Metrikos tyrimų grupė (reikėtų nuorodos į grupės psl.).

Katedros darbuotojai bendradarbiauja su kitų LDK paveldo valstybių (Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos) mokslo centrais, o taip pat su D. Britanijos, Vokietijos, Prancūzijos, Rusijos istorikais.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos