Sidebar

Pedagogų kompetencijų tobulinimo programa: Į mokinį orientuotas istorijos mokymas: ugdymo tobulinimo praktiniai aspektai

Istorijos mokytojų seminaro idėja yra novatoriškos, iniciatyvios ir veiklios mokyklos istorikų bendruomenės telkimas ir jos kompetencijų tobulinimas atsižvelgiant į naujausias humanitarinių mokslų tendencijas.

Seminare siekiama:

  • Lietuvos istorijos mokytojų bendruomenei įvairiapusiškai perteikti naujausius šalies ir užsienio humanitarinių tyrimų (istorijos, antropologijos, archeologijos, paveldosaugos, sociolingvistikos, menotyros, dalyko didaktikos ir kt.) rezultatus, problematiką ir tendencijas;
  • Seminarų veikloms sutelkti geriausius įvairių Lietuvos universitetų ir institucijų (institutų) humanitarinio lauko lektorius, ekspertus ir praktikus;
  • Įgyvendinant seminarų veiklas suburti komunikacijos, psichologijos, lyderystės, medijų raštingumo ir kt. ekspertus.

Vienas iš svarbiausių šiuolaikinės istorijos didaktikos principų – orientacija į mokinius. Tai reiškia, kad istorijos temos turi sietis su mokinių sociokultūriniu kontekstu, jų amžiumi, patirtimi bei interesais, istorinių gebėjimų (ypač kritinio bei naratyvinio mąstymo), reikalingų tolimesniam gyvenimui ir karjerai, vystymu ir įgijimu. Įvairių šalių (įskaitant ir Lietuvos) istorijos ugdymo programose šio principo taikymas sietinas su svarbiausiu istorijos mokymo mokykloje tikslu: istorinės sąmonės, istorinio naratyvumo, identiteto formavimu. Seminare daug dėmesio skiriama istorijos aktualizavimui, tarpdisciplininiam turinio integravimui, naujų programų aptarimui.

Ši istorijos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa skirta progimnazijų ir gimnazijų istorijos mokytojams, siekiantiems susipažinti su į mokinį orientuoto istorijos mokymo galimybėmis bei taikymo atvejais. Susipažinus su esminėmis idėjomis, daugiausia dėmesio skiriama VU mokslininkų tiriamoms „netradicinėms“, naujoms „trūkstamoms“ ar „jautrioms“ temoms ir šaltiniams, galintiems esmingai praturtinti istorijos mokymo(si) turinį, formas bei priemones, juos priartinti prie mokinių gyvenamosios aplinkos, interesų, praktinių poreikių.

Programos apimtis – 28 akademinės valandos (programą sudaro trys kontaktiniai seminarai).
Programos kaina – 89 Eur.

Seminarų datos: lapkričio 4-5 d., vasario 14-15 d., balandžio 21 d.

Dalyviams išklausiusiems programą, išduodamas kompetencijų tobulinimo pažymėjimas.

Registracija (prisistatymas ir trumpa motyvacija) el. paštu:  


 Organizatorius: Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas

Partneris: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Rėmėjas: UAB „Mantinga“

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos