Sidebar

Fakultete siekiama plėtoti tarptautiniu mastu svarbius ir nūdienos visuomenei aktualius (socialinę ir kultūrinę istorijos misijas realizuojančius) mokslinius tyrimus. Tyrimų sritys ir temos formuluojamos atsižvelgiant į turimą potencialą: susiformavusias stiprias mokslininkų grupes, užmegztus tarptautinius ryšius, rengiamas disertacijas.

Pagrindinės fakulteto vykdomų mokslinių tyrimų sritys:

  • Lietuvos istorija Vidurio Rytų Europoje: šaltiniai, istoriografija, paveldas, atmintis;

  • Lietuvos archeologija: nuo akmens amžiaus iki moderniųjų laikų.

Šiuo metu akcentuojamos keturios tyrimų temos:

  • Baltijos regiono archeologija: socialinių procesų ir struktūrų tyrimai, kraštovaizdžio archeologijos prieiga, mikroregionų tyrimai. Atliekant įvairių socialinių ir ekonominių priešistorės reiškinių tyrimus pasitelkiamas platesnis kontekstas ir lyginamoji prieiga, naudojami nauji, taip pat ir gamtos mokslų, metodai (2017 m. fakultete buvo įkurta bioarcheologijos tyrimų laboratorija), bendradarbiaujama su Baltijos regiono universitetais;

  • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės studijos. Pastebimas išaugęs tarptautinės akademinės bendruomenės susidomėjimas LDK, LDK studijos iš esmės tapo atskira tarptautine istorinių tyrimų šaka. Fakultete yra išsikristalizavusios kelios temos tyrimų kryptis (istorinė, kultūros istorijos, atminties tyrimai), orientuojamasi į lyginamuosius ir tarpdisciplininius tyrimus;

  • Sovietinio ir post-sovietinių laikotarpių studijos [Soviet and post-soviet studies]. Sovietikos tyrimai fakultete vykdomi nuo 1990-ųjų ir jie esmingai prisidėjo prie temos akademinio diskurso tendencijų Lietuvoje formavimo. Įdirbis leidžia kurti naujas tyrimo strategijas ir inicijuoti mokslo projektus;

  • Etninių ir konfesinių grupių istorija. Fakultetas turi vieną iš didžiausią įdirbių regione tyrinėjant šią temą, atlikti Lietuvos bendruomenių atvejų tyrimai integruojami į platesnį tarptautinį tyrimų kontekstą. Temos tyrimai turi ir taikomąjį pobūdį, pasižymi bendradarbiavimu su viešuoju sektoriumi.

2018 m. tarptautinių ekspertų, įvertinus mokslinės veiklos kokybę, ekonominį ir socialinį poveikį bei perspektyvumą, fakultetas pripažintas nacionalinio ir tarptautinio masto istorinių ir archeologinių tyrimų lyderiu*.

* Vertinimą organizavo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (Lietuva). Vertinta 2013–2017 m. veikla. Su ekspertų išvadomis galite susipažinti čia.  

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos