Sidebar

AutoriusDisertacijos temaMokslinis vadovasGynimo data
Matas Šiupšinskas

Kolektyvinio sodo fenomeno urbanistinis ir sociokultūrinis aspektai. Sovietinės Lietuvos atvejis

prof. dr. Marija Drėmaitė 2021 gruodžio 17 d.
Šarūnė Sederevičiūtė

Fotografija vokiečių okupuotoje Lietuvoje (1941-1944): tarp istorinio šaltinio ir interpretacijų

doc. dr. Nerijus Šepetys 2021 gruodžio 15 d.
Mindaugas Grikpėdis

Kultūrinių augalų kilmė Lietuvoje Rytų Baltijos regiono kontekste (archeobotanikos duomenimis iki XIV a.)

doc. dr. Giedrė Motuzaitė-Matuzevičiūtė Keen 2021 gruodžio 3 d.
 Elina Ananyevskaya Kazachstano Kazachijos stepės gyventojų ekonomika Turgajaus regiono geoglifų supylimo metu doc. dr. Giedrė Motuzaitė-Matuzevičiūtė Keen 2020 lapkričio 30 d.
Dainius Noreika Partizanų karas Lietuvoje (1944-1953): socialinių struktūrų problema prof. dr. Arūnas Streikus  2020 lapkričio 20 d.
Audrius Dambrauskas Kino filmai ir Lietuvos visuomenė, 1926-1953 m. (Kultūros laukas politinių režimų ir ideologijų kaitoje) doc. dr. Nerijus Šepetys 2020 lapkričio 6 d.
Karolis Minkevičius Žemdirbystės raida ir gyvenviečių dinamika Lietuvoje XI a. pr. Kr. – XII a. (archeobotaninių tyrimų duomenimis doc. dr. Gintautas Vėlius 2020 m. rugsėjo 11 d.
Sigita Černevičiūtė Politiniai nusikaltimai Lietuvoje 1919-1940 m.: teisėkūra ir teismų praktika doc. dr. Salius Kaubrys 2019 m. spalio 31 d. 
Darius Sakalauskas Privataus kapitalo valdymas: Vilniaus atvejis XVII–XVIII amžiais prof. dr. Jurgita Verbickienė 2019 m. rugsėjo 26 d.
Milda Kvizikevičiūtė Vakarų Europa XVI a. antrosios pusės – XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kelionių raštijoje doc. dr. Liudas Jovaiša 2019 m. birželio 20 d. 
Andrius Jurkevičius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regioniniai valdžios elitai: Smolensko, Polocko ir Vitebsko žemių atvejai (1392-1579 m.) doc. dr. Eugenijus Saviščevas 2019 m. birželio 20 d.
Viltė Janušauskaitė Urbanistinio paveldo apsauga sovietinėje Lietuvoje: idėjos ir praktika prof. dr. Marija Drėmaitė 2019 m. birželio 20 d. 
Akvilė Naudžiūnienė Tautinės mažumos Lietuvos istorijos mokykliniame naratyve 1918-2018 m. doc. dr. Jurgita Verbickienė 2019 m. birželio 7 d. 
Gintaras Mitrulevičius Lietuvos socialdemokratijos ideologinė - politinė raida 1914-1919 metais. Istoriografija, tarptautinis ir istorinis kontekstai, santykis su Lietuvos valstybingumo kūrimu Mokslinė monografija ginta eksternu 2019 m. vasario 8 d. 
Kęstutis Kilinskas Civilinės ir karinės valdžios sąveika Lietuvoje 1918-1940 m. prof. dr. Zenonas Butkus 2018 m. gruodžio 17d.
Stanislovas Stasiulis Holokausto Lietuvoje istoriografija: tradicijos ir problemos prof. dr. Alfredas Bumblauskas 2018 m. rugsėjo 27 d.
Regina Lakačauskaitė-Kaminskienė Miestiečio gyvenamosios erdvės modernizacija XX a. Du atvejai: tarpukario Kaunas ir sovietinis Vilnius doc. dr. Nerijus Šepetys 2018 m. rugsėjo 24 d.
Toma Zarankaitė-Margienė Medžioklės fenomenas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV-XVI a. (1572 m.): socioekonominis, sociopolitinis, mentalinis aspektai prof. dr. Irena Valikonytė 2018 m. rugsėjo 21 d.
Gabrielė Gudaitienė Lietuvos Panerio baseino vakarinės dalies pirminis apgyvendinimas doc. dr. Aleksiejus Luchtanas 2018 m. rugsėjo 18 d.
Justina Kozakaitė Traumos XIII-XVIII a. Lietuvoje bioarcheologiniais duomenimis
prof. dr. Rimantas Jankauskas
2018 m. rugsėjo 14 d.
Šarūnas Jatautis Lietuvos paleodemografija (remiantis osteologiniais duomenimis)
prof. dr. Rimantas Jankauskas
2018 m. kovo 2 d.
Jonas Drungilas Lenkų bajorų integracija Žemaitijoje: migracija, kalba, atmintis XVI a.–XVIII a. Moksl. konsultantė prof. dr. Irena Valikonytė 2018 m. vasario 23 d.
Monika Kareniauskaitė Nusikaltimas ir bausmė Lietuvos SSR prof. dr. Arūnas Streikus 2017 m. rugsėjo 29 d.
Gediminas Petrauskas Laidosena viduramžių Lietuvoje: mirusiųjų deginimo paprotys prof. dr. Albinas Kuncevičius 2017 m. rugsėjo 8 d.
Mindaugas Klovas Privačių dokumentų atsiradimas ir raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje (1529 m.) prof. dr. Rimvydas Petrauskas 2017 m. birželio 30 d.
Aistė Petrauskienė Partizaninio karo vietos: įamžinimas ir įpaveldinimas nepriklausomoje Lietuvoje prof. dr. Alfredas Bumblauskas 2017 m. kovo 31 d.
Neringa Dambrauskaitė Bajorų namų ūkis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. – XVII a. I pusėje prof. dr. Irena Valikonytė 2017 m. kovo 24 d.
Irena Kaminskaitė Mediniai dirbiniai Vilniaus Žemutinėje pilyje archeologiniais duomenimis prof. dr. Albinas Kuncevičius 2017 m. vasario 3 d.
Marius Ėmužis Sovietų Lietuvos valdantysis elitas 1944 -1974 metais: tarpusavio ryšiai ir jų raiška doc. dr. Algirdas Jakubčionis 2016 m. lapkričio 11 d.
Mingailė Jurkutė Lietuvos partizanų karo atmintis: sovietinis, vietinis ir išeivijos pasakojimai doc. dr. Nerijus Šepetys 2016 m. rugsėjo 30 d.
Gražina Sviderskytė S. Dariaus ir S. Girėno byla: istorinis vyksmas, traktuotė, naratyvo kaita  prof. dr. Zenonas Butkus 2016 m. rugsėjo 28 d.
Karolis Kučiauskas  Prieškario Vilniaus urbanistinis modelis ir jo recepcija karo ir pokario metais (1932-1956 m.) doc. dr. Marija Drėmaitė  2016 m. rugsėjo 23 d.
Martynas Jakulis Špitolės Vilniuje XVI‒XVIII a. doc. dr. Liudas Jovaiša 2016 m. gegužės 13 d.
Gita Drungilienė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikiškoji hagiografija: recepcija, sklaida ir šventųjų kulto bruožai XIV a. pabaigoje–XVII a. pradžioje doc. dr. Irena Vaišvilaitė (VU,2004–2013),
dr. Darius Baronas (LII,2013–2015 m.)
2016 m. kovo 10 d.
Elena Keidošiūtė Katalikiškos misijos ir žydų konversijos Lietuvoje: reiškinių transformacijos XIX a.–XX a. pirmoje pusėje doc. dr. Jurgita Verbickienė 2015 m. gegužės 22 d.
Rūta Kačkutė Romėniškojo geležies amžiaus visuomenių socialinė analizė Baltijos jūros regione  doc. dr. Algimantas Merkevičius 2015 m. gegužės 8 d.
 Inga Zakšauskienė Vakarų radijo transliacijos į sovietinę Lietuvą 1950–1990 metais doc. dr. Algirdas Jakubčionis 2015 m. vasario 20 d.
Vytautas Volungevičius Pilis ir jos sociopolitinės transformacijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV–XVI a. pirmoje pusėje prof. dr. Rimvydas Petrauskas 2014 m. rugsėjo 26 d.
Norbertas Černiauskas Nedarbas Lietuvoje 1918–1940 metais prof. dr. Zenonas Butkus 2014 m. rugsėjo 19 d. 
Inga Leonavičiūtė Šv. Brunonas Kverfurtietis ir 1009 m. misija: šaltinotyrinis aspektas habil. dr. VU profesorius-emeritas Edvardas Gudavičius 2014 m. balandžio 11 d. 
Lina Kaminskaitė-Jančorienė Kinas sovietų Lietuvoje: sistemos raida ir funkcijų kaita (1944–1970 m.) doc. dr. Nerijus Šepetys 2014 m. kovo 28 d. 
Mangirdas Bumblauskas Žemaitijos christianizacija ir pagonybės veiksnys (XV–XVI a.) doc. dr. Eugenijus Saviščvas 2014 m. kovo 21 d. 
Aurelijus Gieda Istoriografija ir visuomenė: istorika, istoriko profesijos ir istorinės kultūros aspektai Lietuvoje 1904–1940 m. prof. dr. Alfredas Bumblauskas 2013 m. lapkričio 15 d.
Adam Stankevič Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo veikla XVIII a. II pusėje: bajoriškosios teisės raiška prof. dr. Irena Valikonytė 2013 m. spalio   15 d.
Agnė Railaitė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealoginė savimonė ir jos atspindžiai heraldikoje XVI–XVIII a. prof. dr. Rimvydas Petrauskas  2013 m. spalio   11 d.
Vilma Bukaitė Lietuvos Respublikos politiniai ir diplomatiniai santykiai su Prancūzija 1919–1940 m. doc. dr. Saulius Kaubrys 2013 m. birželio 28 d.
Tomas Vaiseta Nuobodulio visuomenė: vėlyvojo sovietmečio Lietuva (1964–1984) doc. dr. Nerijus Šepetys 2012 m. spalio  19 d.
Barbara Stankevič Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdinys lenkų XX a. geopolitinėse koncepcijose: nuo Józefo Pilsudskio iki Jerzy Giedroyco prof. dr. Alfdredas Bumblauskas 2012 m. spalio 10 d.
Reda Bružaitė Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų parapinė dvasininkija XV a. – XVI a. trečiajame ketvirtyje prof. dr. Rimvydas Petrauskas 2012 m. rugsėjo 28 d.
Jonas Vilimas Grigališkojo choralo tradicijos bruožai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. XV–XVIII amžių atodangos ir rekonstrukcijos bandymas doc. dr. Irena Vaišvilaitė 2012 m. birželio 28 d.
Tomas Čelkis Valdžia ir erdvė: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorializacijos procesas XIV–XVI a.  prof. dr. Rimvydas Petrauskas 2011 m gruodžio 21 d.
Ramūnas Labanauskas Jaunųjų katalikų sąjūdžio genezė, ideologiniai principai ir jų realizavimo praktika (1919–1940) doc. dr. Algis Povilas Kasperavičius 2011 m. gruodžio 16 d.
Kristina Burinskaitė LSSR KGB veiklos ideologiniai ir politiniai aspektai 1954–1990 m. doc.dr. Arvydas Anušauskas (VU, 2007–2010 m.);
doc. dr. Algirdas Jakubčionis (VU, 2010–2011 m.)
2011 m. gruodžio 16 d.
Vytautas Ališauskas Sakymas ir rašymas: dviejų kultūros modelių tvermė ir kaita Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje  prof. dr. Rimvydas Petrauskas  2011 m. gegužės 19 d.
Agnė  Vaitkuvienė Kultūros palikimo įpaveldinimo procesai sovietinėje ir posovietinėje Lietuvoje prof. Dovid Katz 2010 m. spalio  29 d.
Salvijus Kulevičius Lietuvos paveldosaugos idėjiniai modeliai ir jų raiška praktiokoje sovietmečiu prof. Alfredas Bumblauskas 2010 m. rugsėjo 30 d.
Nerijus Babinskas Moldova XIV a. viduryje – XVI a. viduryje kaip socialinės struktūros tipologijos problema prof. Edvardas Gudavičius 2010 m. rugsėjo 30 d.
Audronė Veilentienė Lietuvos Respublikos seimų įtaka užsienio politikai 1920–1927 metais prof. Zenonas Butkus 2010 m. vasario 12 d.
Valdemaras Klumbys Lietuvos kultūrinio elito elgsenos modeliai sovietmečiu doc. dr. Algirdas Jakubčionis 2009 m. gruodžio 28 d.
Laurynas Kurila Socialinė organizacija Rytų Lietuvoje III–XIIa. (laidojimo paminklų duomenimis) prof. habil. dr. Mykolas Michebertas 2009 m. lapkričio 6 d.
Darius Žiemelis Abiejų Tautų Respublikos socialinė ekonominė raida XVI–XVIII amžiuje: feodalizmas ar periferinis kapitalizmas? Istoriografinė analizė prof. habil. dr. Zenonas Norkus (VU, 2004–2006 m.),
doc.dr. Stanislovas Pamerneckis (VU, 2006–2009 m.)
2009 m. spalio 23 d.
Bernardas Gailius 1944–1953 m. partizanų karas šiuolaikinėje Lietuvos istorinėje, politinėje ir teisinėje kultūroje? Istoriografinė analizė prof. dr. Zenonas Butkus (VU, 2005–2006 m.),
prof. dr. Alfredas Bumblauskas (VU, 2006–2009 m.)
2009 m. birželio 22 d.
Rokas Vengalis Rytų Lietuvos gyvenvietės I–XII a. doc. dr. Aleksiejus Luchtanas 2009 m. birželio 19 d.
Linas Girlevičius Gynybiniai įrenginiai XIV–XVIII a. Vilniuje doc. dr. Aleksiejus Luchtanas 2009 m. vasario 20 d.
Ingrida Jakubavičienė Lietuvos vokiečių nacionalsocialistinė veikla (XX a. 3–4 dešimtmečiuose) prof. dr. Zenonas Butkus 2007 m. kovo 7 d.
Elvyra Pečeliūnaitė Bazienė Geležies amžiaus (I–XII a.) tekstilė Lietuvoje prof. habil. dr. Mykolas Michelbertas 2007 m. birželio 19 d.
Egidijus Jaseliūnas Savilaida sovietų Lietuvoje 20-ojo amžiaus šeštjame – devintajame dešimtmetyje. doc. dr. Algirdas Jakubčionis 2006 m. gruodžio 28 d.
Aurimas Švedas Sovietinė lietuvių istoriografija: oficialusis diskursas ir jo alternatyvos (1944–1985) prof. dr. Alfredas Bumblauskas 2006 m. gruodžio 15 d.
Rūta Šermukšnytė Lietuvos istorijos aktualinimas Lietuvos dokumentiniame kine ir televizijoje (1988–2005 m.) prof. dr. Alfredas Bumblauskas 2006 m. vasario 15 d.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos