Lekt. dr. Nerijus Babinskas

 1992 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, kur įgijo istorijos bakalauro ir magistro laipsnius, studijas tęsė doktorantūroje ir 2010 m. eksternu apgynė daktaro disertaciją Moldova XIV a. viduryje − XVI a. viduryje kaip socialinės struktūros problema (mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Edvardas Gudavičius). Nuo 2005 m. dirba Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedroje asistentu, nuo 2010 m. − lektoriumi. Lekt. dr. Nerijus Babinskas 

Dėstomi dalykai

 • Europos istorija: epochos ir regionai
 • Regionistinių studijų pagrindai: generalinės Europos skirtybės (modulyje „Europos regionai: idėjos, tapatybės, istoriografijos“)
 • Europos regionai: lyginamoji ir paribių istorija (modulyje „Europos regionai: idėjos, tapatybės, istoriografijos“)

Moksliniai interesai

 • Istorinė sociologija:
  • Metodologinio nacionalizmo problema istoriografijoje ir socialiniuose moksluose
  • Etniškumo, nacionalizmo ir nacijų kilmės teorijos
  • Erdvinis posūkis
  • Patrimonializmas kaip ikimodernių visuomenių tipologijos kategorija
  • Gamybinių jėgų ir gamybinių santykių raidos koreliacijos problema
 • Transnacionalinė ir globalinė istorija
 • Istorinė regionistika
 • Lyginamoji istorija
 • Makroistorijos sampratos

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • “Lithuanian-Moldavian political relations in the 14th and 15th centuries”, in: Miloiu, S. (Ed.) From Neighbourhood to Partnership. Highligths of Lithuania’s Relations with Romania and Moldova. Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2013, pp. 9-25.
 • “Patrimonializmas: lenkiškoji sąvokos vartosenos tradicija ir jos santykis su M. Weberio samprata”, in: Lietuvos istorijos studijos, t. 30, 2012, p. 171-188.
 • “Economic challenges of the early modern ages and different responses of European margins: comparative considerations on the basis of historiography (the cases of Polish-Lithuanian Commonwealth and Moldavian principality)”, in: Revista Româna de Studii Baltice şi Nordice, vol. 4, issue No. 2, 2012, pp. 51-62.
 • “Henri H. Stahl‘s conception of historical sociology and the Bucharest school of sociology”, in: Revista Română de studii Baltice şi Nordice, vol. 2, issue No. 1, 2010, pp. 69-82.
 • “Tributalizmo koncepcija: S. Amino, J. Haldono ir H. H. Stahlio sampratų lyginamoji analizė”, in: Lietuvos istorijos studijos, t. 24, 2009, p. 178-194.
 • “The Concept of Tributalism: A Comparative Analysis of S. Amin, J. Haldon and H. H. Stahl’s Approaches”, in: Revista Română de studii Baltice şi Nordice, No. 1, 2009, pp. 65-85.
 • “Политические отношения ВКЛ и Молдовы в 1430-1447 гг.”, in: Revista de istorie a Moldovei, Nr. 3 (75), 2008, p. 3-15.
 • “Socialinių santykių bizantiškosios civilizacijos šalyse VII–XIV amžiuje tipologijos metmenys”, in: Lietuvos istorijos studijos, t. 16, 2005, p. 9-18
 • “Feodalizmo Vakarų Europoje genezė ir reikšmė pasaulio istorijos procesui: L. Vasiljevo ir E. Gudavičiaus sampratos”, in: Lietuvos istorijos studijos, t. 14, 2004, p. 9-17

Ekspertinė ir kita akademinė veikla

 • „Valahian Journal of Historical Studies“ redkolegijos narys
 • The Romanian Association for Nordic and Baltic Studies narys (nuo 2008 m.)
 • The European Network in Universal and Global History narys (nuo 2014 m.)
 • Akademinės literatūros vertėjas (Halecki, O. Europos istorijos ribos ir skirstymai. Vilnius: Margi raštai, 2014)

Projektinė veikla

 • „Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių skaitmeninės duomenų bazės, skirtos mokytojams ir mokiniams, sukūrimas ir įdiegimas“ (2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“; 2011-2013 m.), vykdytojas

Kita

 • 2009 m. stažuotė Jasų universitete Rumunijoje (Rumunų kultūros instituto stipendija)
 • 2006 m. Valstybinio mokslo ir studijų fondo stipendija
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos