Dr. Dovilė Troskovaitė

Dr. Dovilė Troskovaitė

2007 m. baigė Kultūros istorijos ir antropologijos bakalauro studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, tęsė studijas istorijos krypties magistratūroje. 2009–2014 m. studijavo jungtinėje Lietuvos istorijos instituto ir Klaipėdos universiteto doktorantūroje, apgynė disertaciją “Lenkijos ir Lietuvos karaimų savivokos formavimas XIX a. viduryje – XX a. pirmoje pusėje: tarp atsiskyrimo ir prisitaikymo” (vadovas dr. Darius Staliūnas, konsultantė doc. Dr. Jurgita Verbickienė).
Dirba VšĮ Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centre, taip pat yra tarptautinio akademinių tyrimų projekto “Istorinės demografijos tyrimai ir jų taikymas LDK žydų surašymų pavyzdžiu” jaunesnioji mokslo darbuotoja.
Nuo 2008 m. savo tyrimus pristatė daugiau kaip dešimtyje tarptautinių konferencijų; nuolat dalyvauja įvariuose akademinių tyrimų projektuose.

Dėstomi dalykai

 • The phenomena of Lithuanian Jewish history and culture (Erasmus)
 • Lietuvos žydų istorija ir kultūra Vidurio ir Rytų Europos kontekste
 • Lietuvos etninių ir konfesinių mažumų paveldas: istorija ir dabartis

Moksliniai interesai

 • Lietuvos karaimų bendruomenės istorija, demografija, teisinės ir socialinės padėties raida.
 • Lenkijos ir Lietuvos nekrikščioniškų bendruomenių istorija XIX – XX a.
 • Sekuliarios nekrikščionių tapatybės formavimas XIX a. pab. – XX a. pirmoje pusėje.
 • Nekrikščioniškų bendruomenių kultūra ir paveldas.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • “Is there only one Homeland? The forming image of Troki (Trakai) and Crimea in the self-identity of the Karaims in the 19 th – 20 th c.”, Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje, specialus Lietuvos istorijos studijų leidinys, t. 11, 2014, p. 288-398.
 • „Pavadinimas karaim apibūdina (....) Tam tikrą, nuo kitų skirtingą, tautybę“: modernios karaimų tapatybės kūrimas”, Istorija, t. 90, Vilnius, 2013, p. 3-13.
 • “Identity in Transition: the Case of Polish Karaites in the First Half of the 20th Century”, Codrul Cosminului, Vol. 20, No. 1, 2014, p. 207-228.
 • "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdiniai Lietuvos ir Lenkijos karaimų tautiniame naratyve", iš: Naujausios tyrimų kryptys ir perspektyvos, Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai t. 4, Vilnius, 2012, p. 48–67.
 • „Periferinės karaimų bendruomenės: centro ir periferijos įtakos pasidalijimas XVII a.“ (Peripheral Karaite Communities: Division of Influence between Centre and periphery during the 17th – 18th Centuries) iš: Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai, sud. T. Bairašauskaitė, G. Miškinienė, H. Kobeckaitė (Vilnius, 2008) pp. 37-44.

Projektinė veikla

 • 2014-2017 Žydų studijų vystymas Lietuvoje: tyrimų ir dėstymo lauko sukūrimas Vilniaus universitete, lektorė
 • 2013-2015 Istorinės demografijos tyrimai ir jų taikymas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų surašymų pavyzdžiu” Veiksmų programa: 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa,3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ jaunesnioji mokslo darbuotoja
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos