Doc. dr. Arūnas Streikus

1995 m. Vilniaus universitete įgijo istorijos bakalauro, 1997 m. – istorijos magistro laipsnį. 2001 m. apgynus daktaro disertaciją Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje 1944-1990 m. suteiktas humanitarinių mokslų daktaro laipsnis. Nuo 2002 m. Naujosios istorijos katedros lektorius, nuo 2006 m. – docentas.

A.Streikus 

Dėstomi dalykai

 • Krikščionybė moderniajame pasaulyje (modulyje Krikščionybės istorija)
 • Sovietinė cenzūra (modulyje Sovietika ir sovietologija)
 • Neginkluotas pasipriešinimas ir disidentinis judėjimas Lietuvoje ir SSRS (modulyje Antikomunistinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Vidurio Rytų Europoje)
 • Lietuvos kultūros sovietizavimas (modulyje Totalitarinė kultūra)
 • Krikščionybė ir kultūra Vidurio Rytų Europoje XX a. antroji pusė (magistro studijos)

Moksliniai interesai

 • Krikščionybės istorija XX a.
 • Kultūrinis gyvenimas sovietų Lietuvoje
 • Sovietinė cenzūra
 • Antisovietinis pasipriešinimas

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje (1944-1990), Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2002. – 374 p.
 • Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje [dokumentų rinkinys]. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2005.
 • ,,Lithuanian Catholic Clergy and the KGB“, in: Religion, State & Society, 2006, vol. 34, nr. 1, p. 6370.
 • ,,Sovietų Lietuva ir išeivija: kultūrinių ryšių projektas”, in: Lietuvos istorijos studijos, t. 20, 2007, p. 4263.
 • Diplomatas Stasys Antanas Bačkis, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007.
 • ,,Kultūrinio ir religinio gyvenimo sovietų Lietuvoje istoriniai tyrimai: šaltinių keliamos problemos“, in: Darbai ir dienos, 2009, t. 52, p. 7582.
 • Lietuva ir Šventasis Sostas (1922-1938): Slaptojo Vatikano archyvo dokumentai, Vilnius: LKMA, 2010.
 • ,,Kierunki polityki pamięci na Litwie sowieckiej“, in: Politeja, 2011, t. 16, p. 281307.
 • ,,The History of Religion in Lithuania since the Nineteenth Century”, in: Religious Diversity in Post-Soviet Society: Ethnographies of Catholic Hegemony and the New Pluralism in Lithuania. Ed. by Milda Ališauskiene and Ingo W. Schröder, Ashgate, 2011, p. 3756.
 • ,,Rückkehr und Tätigkeit der Jesuiten in Litauen (1922-1940): Ein Import des deutschen Katholizismus?“, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte, Bd. 125, Heft 1, 2014, p. 1129.
 • Iš sovietinės patirties į laisvės erdvę: vienuolijos Lietuvoje XX a. antroje pusėje, Vilnius: LKMA ir LGGRTC, 2015.
 • "Religious Life in a Displaced Society: the Case of Post-War Lithuania, 1945-1960“, in: Population Displacement in Lithuania in the 20th century. Experiences, Identities and Legacies, ed. by Tomas Balkelis and Violeta Davoliūtė, Brill/Rodopi, 2016, p. 297–330.
 • "Democracy and Catholicism in Twentieth-Century Lithuania”, in: Democracy, Culture, Catholicism: Voices from Four Continents, ed. by Michael J. Schuck and John Crowly-Buck, New York: Fordham University Press, 2016, p. 17–28.
 •  "Shifts in religiosity in the face of Soviet type urbanization: the case of Lithuania”, in: Journal of Baltic Studies, 2016, DOI: 10.1080/01629778.2015.11267

Ekspertinė ir kita akademinė veika

 • Lietuvos mokslo tarybos ekspertas
 • Studijų kokybės vertinimo centro ekspertas
 • Lenkijos nacionalinio mokslo centro ekspertas
 • Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas

Projektinė veikla

 • Tyrimų projekto ,,Katalikybė ir visuomenė Lietuvoje XX amžiuje“ (LMT Nacionalinė lituanistikos plėtros 20092015 metais programa, 20092010 m.) koordinatorius.
 • Tarptautinio tyrimų projekto ,,Democracy, Culture and Catholicism“ ( The Joan and Bill Hank Center for the Catholic Intellectual Heritage, Loyola University, Chicago, 20102012) vykdytojas.
 • Tarptautinio tyrimų projekto „Religioese Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa“, (koordinuoja Fachkommission Religions- und Kirchengeschichte im Herder-Forschungsrat, Historische Kommission (Schlesien), Passau ir Stuttgarto universitetai, 20062013) vykdytojas.
 • Tyrimų projekto ,,Vokiškos katalikiškos kultūros sklaida Lietuvoje XX a. 34 dešimtmetyje: įtakos ir konfliktai“ (LMT Nacionalinė lituanistikos plėtros 20092015 metais programa, 20122013 m.) koordinatorius.
 • Tyrimų projekto ,,Krikščionys Lietuvoje prieš ir po Atgimimo“ (LMT Nacionalinė lituanistikos plėtros 20092015 metais programa, 20132015 m.) vykdytojas.
 • Tyrimų projekto ,,Gyventojų dislokacija ir jos kultūrinis bei politinis palikimas XX amžiaus Lietuvoje“ (Visuotinė dotacija, 20132015 m.) vykdytojas.
 • "Politinė cenzūra sovietų Lietuvoje“ (LMT Mokslininkų grupių projektai, 20152018 m.).
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos