Sidebar

2020 metai

Agnė Suchodolskytė Skaitymo galimybių erdvė sovietų Lietuvoje: knygų šaltiniai, sklaida ir komunikacija (1956–1988)  doc.dr. Tomas Vaiseta
Ignas Stanevičius Lietuvių katalikų dvasininkija egzilyje 1944-1990 m.: tarp pastoracinių iššūkių ir visuomeninės misijos  prof. Dr. Arūnas Streikus
Paulius Japertas Lietuvos visuomenės militarizacija 1944-1990 metais asist. dr. Norbertas Černiauskas
Teodoras Žukas Pirmojo pasaulinio karo kaltės aiškinimai XXI a. istoriografijoje  prof. dr. Zenonas Butkus
Milda Valančiauskienė Nematerialaus paveldo apsauga Lietuvoje: tarp įsitikinimų ir paveldosaugos sistemos. Istorinė perspektyva ir dabartinės praktikos doc. dr. Salvijus Kulevičius
Lina Mumgaudytė Moterų atėjimas į vyrų profesinės veiklos sferas. Tarpukario Lietuvos menininkių siekimas įsitvirtinti meno lauke prof. dr. Jurgita Verbickienė
Aurelija Zagurskytė Paukščiai Lietuvos zooarcheologinėje medžiagoje 4000 m. Kr. – XIX a.: įvairovė, naminių rūšių atsiradimas ir reikšmė mityboje bei kasdieniame gyvenime  dr. Giedrė Piličiauskienė

2019 metai

Karolis Čižauskas Mikalojus II Radvila: didikas XV a. pab. –XVI a. pr. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje prof. dr. Rimvydas Petrauskas
Povilas Andrius Stepavičius Smurtas XVII a. antrosios pusės Vilniuje prof. dr. Rimvydas Petrauskas
Antanas Terleckas Kolchozų visuomenės sukūrimas: Lietuvos kaimo sovietizacija 1940–1965 m. doc. dr. Nerijus Šepetys
Tomas Vaitelė
(ES lėšos)
Sovietinė televizija Lietuvoje 1957-1991 m.: tarp režimo uždavinių, visuomenės lūkesčių ir profesionalių ambicijų prof. dr. Arūnas Streikus
Džiugas Misevičius Sovietinės kulinarijos vieta šiuolaikinėje lietuviškojoje tapatybėje prof. dr. Alfredas Bumblauskas
Dovilė Čypaitė Žydų emigracija iš tarpukario Lietuvos. Proceso rekonstrukcija prof. dr. Jurgita Verbickienė

2018 metai

Darius Indrišionis
Šešėliai ir tamsa: nelegalios ekonominės praktikos Lietuvos SSR
prof. dr. Arūnas Streikus
Adomas Žirlys
Vandeniu, sausuma ir oru: Pirmosios Lietuvos Respublikos susisiekimo sistema 
prof. dr. Zenonas Butkus
Benas Lastauskas
Tarptautinė baudžiamoji teisė ir jos panaudojimas sovietų politikos ir ideologijos reikmėms: Lietuvos atvejis 
doc. dr. Nerijus Šepetys
Titas Krutulys
Lietuvos istoriniai naratyvai tarpukariu 
doc. dr. Aurelijus Gieda
Auksė Rusteikytė
Mikrobotaninių ir biomolekulinių metodų pritaikymas tiriant organines liekanas: remiantis Vilniaus Žemutinės pilies medžiaga
doc. dr. Giedrė Motuzaitė-Matuzevičiūtė Keen
Rasa Goštautaitė
(ES lėšos)
„Ginčytinas paveldas“ ir jo vaidmuo formuojant kultūros paveldo politiką posocialistinėse šalyse
prof. dr. Marija Drėmaitė
Rugilė Rožėnė
Neformali sovietinio laikotarpio modernizacijos pusė: urbanistinių sluoksnių kaita Vilniaus mieste ir jos palikimas (1944-2015)
prof. dr. Arūnas Streikus

2017 metai

Leonas Nekrašas
Lietuvos paribių erdvės 1918-1939 m.: visuomenė ir valstybės politika
doc. dr. Saulius Kaubrys
Laurynas Peluritis
Filosofija sovietų Lietuvoje 1956-1990 m. Institucijos, asmenybės, idėjos
doc. dr. Nerijus Šepetys
Antanas Petrilionis Karo belaisviai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politikoje XIV-XVI a. pirmojoje pusėje prof. dr. Rimvydas Petrauskas 
Eligijus Šmidtas 
(ES lėšos)
Žalgirio mūšio eiga: tradicinių vaizdinių įveika ir permainos atminties kultūroje
prof. dr. Alfredas Bumblauskas
Vigilija Bytautaitė Tarpukario Lietuvos kaimo sodybų modernizavimas: nuo idėjos iki praktikos  prof. dr. Marija Drėmaitė
Kamilė Žilinskaitė-Daugėlienė Nostalgijos fenomenas posovietinėje Lietuvoje: patirtys, aktualizacija, refleksijos  doc. dr. Nerijus Šepetys

2016 metai

Vita Diemantaitė
 LDK kanceliarijos struktūra ir veikla 1566 – 1623 m.
doc. dr. Eugenijus Saviščevas
Šarūnė Sederevičiūtė
Lietuva Antrojo pasaulinio karo fotografijose: tarp atminties ir pasakojimo
doc. dr. Nerijus Šepetys
Enrika Žilytė
Partizanų visuomenė: ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo rėmėjai, ryšininkai, viešosios erdvės dalyviai
prof. dr. Arūnas Streikus
Rasa Valatkevičienė
Vilniaus miesto juvelyriškos raida ir technologijos archeologiniais duomenimis (XIII-XVII a.)
doc. dr. Gintautas Vėlius
Rūta Anulytė
Lietuvos žydų kapinių paveldas po holokausto: tradicija ir jos raiškos formos, kapinių išlikimas, tipologija, samprata ir kapinių paveldo valdymas
prof. dr. Jurgita Verbickienė

2015 metai

Balčiūnaitė Brigita

Lietuvos jėzuitų provincija (1608-1773 m.): vienuolijos struktūros tapatybė ir kaita

doc. dr. Liudas Jovaiša

Dediala Ričardas Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XIII a. pabaigoje – XIV pradžioje: politika, visuomenė, karyba prof. dr. Rimvydas Petrauskas
Grikpėdis Mindaugas Kultūrinių augalų kilmė Lietuvos geležies amžiuje archeobotanikos duomenimis doc. dr. Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė Keen
Muradian Lijana Ankstyvojo metalų laikotarpio visuomenės socialinė organizacija Vakarų Lietuvoje doc. dr. Algimantas Merkevičius
Minkevičius Karolis
(ES lėšos)
Nuo ūkio iki valstybės: vėlyvojo geležies amžiaus bendruomenių socialinės organizacijos Lietuvoje tyrimai taikant archeobotaninius metodus

doc. dr. Gintautas Vėlius

Šiupšinskas Matas
(ES lėšos)
Kolektyvinio sodo fenomenas Lietuvoje: urbanistinis ir sociokultūrinis aspektai prof. dr. Marija Drėmaitė
Vaitkus Tomas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdžios elitas 1522-1569 m.: sudėtis ir struktūra prof. dr. Rimvydas Petrauskas

2014 metai

Skaistė Ardavičiūtė Keramika ir metalai: stalo serviravimo indai ir įrankiai Lietuvoje XIV – XVII a. prof. dr. Albinas Kuncevičius
Veronika Gudaitė Socialinis mobilumas ir lokalinė migracija LDK mažuosiuose miestuose (Vilniaus, Trakų, Kauno, Ukmergės, Upytės pavietai ir Žemaičių seniūnija) XVIII a. II pusėje prof. dr. R.Trimonienė
Agnė Žilinskaitė Rytų Baltijos regiono priešistorinių bendruomenių ekonomikos sistemos ir socialinės inovacijos iki erų sandūros archeologiniais duomenimis doc. dr. Algimantas Merkevičius

2013 metai

Renaldas Augustinavičius  Archeologinis žemėlapis: vietos, ribos, teritorijos. Dubingių istorinės žemės studija    prof. Dr. Albinas Kuncevičius
Vytautas Starikovičius Psichosocialinė profilaktika LSSR: struktūra, visuomenės paribiai ir komunistinė ideologija    doc. dr. A. Švedas

2012 metai

Monika Ramonaitė Diagnosis, prognosis et curatio: medicinos žinios ir gydymo(si) kultūra LDK prof. dr.  J.Verbickienė
Neringa Dambrauskaitė Bajorų namų ūkis Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje XVI-XVII a. I p. (apginta 2017 m. kovo 24 d.) prof. dr.  I.Valikonytė
Vladas Liepuonius Homo Novus LDK elite: Leono Sapiegos atvejis prof. dr. R.Petrauskas

2011 metai

Viktorija Pimpytė Kultūros paveldo apsauga Vilniaus krašte 1919-1939 m.      prof. dr. Marija Drėmaitė
Vaidotas Suncovas

Mityba, ligos ir socialinis statusas viduramžių Lietuvoje

prof. dr.  Albinas Kuncevičius

2010 metai

Arvydas Maciulevičius Žydai LDK diduomenės valdose  XVII–XVIII a.: socioekonominės  aplinkos tyrimas prof. dr. Jurgita Verbickienė
Naglis Navakas Galia ir pinigai: visuomenė ir rinkos LDK XVI a. antroje pusėje doc. dr. Eugenijus Saviščevas

2009 metai

Virginija Rimkutė Eksperimentinės archeologijos metodo problematika: Rytų Pabaltijo regiono pluoštų, tekstilės ir pintų dirbinių nuo mezolito iki viduramžių tyrimai doc. dr. Aleksiejus Luchtanas
Dalia Strimaitytė Lietuvos kultūros sklaidos užsienyje konstravimas ir Lietuvos tapatybių modelių kaita (1988 – 2010 metais) prof. Alfredas Bumblauskas
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos