Doc. dr. Rūta Šermukšnytė

 1998 m. Vilniaus universitete baigė istorijos bakalauro, 2000 m. – istorijos magistro studijas. 2001 m. įstojo į doktorantūros studijas Vilniaus universitete Istorijos fakultete. Nuo 2002 m. rugsėjo 1 d. tapo šio fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros asistente. 2006 m. vasario 15 d. apgynė humanitarinių mokslų (istorijos krypties) daktaro disertaciją “Lietuvos istorijos aktualinimas Lietuvos dokumentiniame kine ir televizijoje (1988–2005 m.)” / mokslinis darbo vadovas – prof. dr. A. Bumblauskas. Nuo 2005 m. dirbo lektorės, nuo 2008 m. sausio 19 d. iki 2012 m. gruodžio 19 d. – prodekanės akademiniams reikalams pareigose. Nuo 2009 m. iki dabar dirba docentės pareigose.  Doc. dr. Rūta Šermukšnytė

Dėstomi dalykai

 • Modulis Istorijos didaktika (temos: „Istorijos didaktikos įvadas“, „Istorinė kultūra – estetinio, politinio, pažintinio lygmens studijos“, „Istorijos mokymo mokykloje problematika“ (kartu su dr. A. Gieda)
 • Modulis Archeologinių radinių restauravimo ir muzeologijos pagrindai (temos: „Muzeologijos ir muziejaus sampratos“, „Komunikacija muziejuje“)
 • Modulis Istorijos šaltiniai ir virtualaus skaitmeninio paveldo sistema (tema: „Modernieji istorijos šaltiniai“)
 • Modulis Kultūros paveldas ir turizmas (tema: „Kultūros paveldo atgaivinimas ir perteikimas“ kartu su kitais dėstytojais)
 • Dalykas Muziejus muzeologijos ir istorinės kultūros studijų sąveikoje
 • Modulis Dalyko didaktika (kartu su dr. A. Gieda) gretutinėse Dalyko pedagogikos ir laipsnio nesuteikiančiose Mokyklos pedagogikos studijose (Filosofijos fakultetas)
 • Modulis Praktikos seminaras (kartu su dr. A. Gieda) gretutinėse Dalyko pedagogikos ir laipsnio nesuteikiančiose Mokyklos pedagogikos studijose (Filosofijos fakultetas)

Moksliniai interesai

 • Istorijos didaktika
 • Istorinės kultūros / atminties studijos
 • Vizualinė kultūra
 • Muziejų komunikacija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Šermukšnytė R. Lietuvos istorija dokumentiniame kine ir televizijoje. Diskurso konstravimo ypatybės // Lietuvos istorijos studijos. 2004, t. 14, p. 114–129.
 • Šermukšnytė R. Tautos atminties vaizdai: vizualinis XX a. Lietuvos istorijos stereotipizavimas Lietuvos dokumentikoje // Lietuvos istorijos studijos. 2004, t. 15, p. 81–89.
 • Šermukšnytė R. Istorijos mokslo ir audiovizualinės istorijos santykis Lietuvoje: nuotolio mažėjimas? // Lietuvos istorijos studijos. 2006, t. 17, p. 77–86.
 • Šermukšnytė R. Audiovizualinės istoriografijos atvejis Lietuvoje: TV laida “Būtovės slėpiniai” // Lietuvos istorijos studijos. 2007, t. 20, p. 85–99.
 • Šermukšnytė R. Tarp tiesos ir atminties: vaizdai Lietuvos istorinėje dokumentikoje // Fotografijos, istorijos, žemėlapiai = Maping Lithuanian photography: histories and archives / Sud. V. Michelkevičius ir kt. Vilnius: Mene, 2007, p. 110–135.
 • Šermukšnytė R. Nuo reprodukcijos prie revizijos: tautos atminties kūrimo dinamika 1988–2005 m. Lietuvos dokumentiniame kine ir televizijoje // Nacionalinio tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis / Sud. A. Andrijauskas, V. Rubavičius. Vilnius: Kronta, 2008, p. 258–275.
 • Šermukšnytė R. Ideologijos ir istoriografijos įtaka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos aktualinimui. Lietuvos dokumentinio diskurso (1988–2007 m.) analizė // Lietuvos istorijos studijos. 2009, t. 24, p. 136–149.
 • Šermukšnytė R. Istorijos muziejus: samprata, šiuolaikinių muziejinių naratyvų kūrimo idėjos ir jų raiška Vilniaus mieste // Lituanistika. 2012, t. 58, nr. 2, p. 146–160.
 • Šermukšnytė R. Informacija versus iliustracija: vaizdo naudojimo normos ir praktika šiandieninėje Lietuvos istorinėje kultūroje // Lietuvos istorijos metraštis 2013 / 1. 2014, p. 121–142.
 • Šermukšnytė R. Muziejus ir genius loci: sąveikos įvairovė // Vietos dvasios beieškant (mokslinių straipsnių rinkinys) / Sud. R. Čepaitienė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2014, p. 120–156.

Ekspertinė ir kita akademinė veikla

 • Mokslinio žurnalo LAAM Istorija redkolegijos narė
 • 2006 m. ekspertės teisėmis dalyvauta LR Kultūros ministerijos įsteigtos Istorinio vaidybinio pilnametražio kino filmo sukūrimo ir pagaminimo projektų vertinimo komisijos veikloje
 • Konsultantės teisėmis dalyvauta Lietuvos radijo ir televizijos muziejaus atnaujinimo veikloje
 • 2012 m. projekto koordinatorės, ekspertės teisėmis dalyvauta VU Kokybės vadybos centro projekte „Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas"
 • 2012 m. ekspertės teisėmis dalyvauta Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto projekte „Laisvės kovų atmintis: Sajų sodybos Balandiškyje aktualizavimas ir atgaivinimas“
 • 2013–2014 m. ekspertės teisėmis dalyvaujama darbo grupėje, skirtoje Valstybingumo edukacijos centro koncepcijos sukūrimui ir pirmos parodos parengimui (užsakovas – LR Prezidentūra, vykdytojas – UAB „Process Office“)

Projektinė veikla

 • 2003 m. ekspertės teisėmis dalyvauta VU projekte “Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties koncepcijos plėtros gairės” / projekto vadovas – prof. dr. A. Bumblauskas
 • 2004 m. ekspertės teisėmis dalyvauta VU ir LII projekte “Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų rekonstrukcijos patikimumo zonavimas” / projekto vadovas - prof. dr. A. Bumblauskas
 • 2007 m. ekspertės teisėmis dalyvauta VU, M. Romerio universiteto, Socialinių tyrimų instituto mokslinių tyrimų projekte “Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldo “dalybos” – LDK tradicija: modernių valstybių tautų ir etninių mažumų tapatybės istoriniuose kontekstuose” / projekto vadovas – prof. dr. A. Bumblauskas
 • 2007 m. ekspertės teisėmis dalyvauta VšĮ „Menas“ projekte "Lietuvos fotografijos žemėlapiai: istorijos ir archyvai" / projekto vadovas – dr. V. Michelkevičius
 • 2014 m. dalyvauta LMT sklaidos projekte "Kolektyvinis straipsnių rinkinys "Vietos dvasios beieškant"", paraiškos registracijos Nr. LIT-14062, vykdomas pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą (vadovė – prof. dr. R. Čepaitienė)
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos