Doc. dr. Salvijus Kulevičius

s.kulevicius2001 m. Šiaulių universitete baigė lietuvių filologijos bakalauro studijas, 2002 m. – paveldosaugos specialiąsias profesines studijas. 2005 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete sėkmingai užbaigė paveldosaugos magistro studijas, o 2010 m. apsigynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją (tema „Lietuvos paveldosaugos idėjiniai modeliai ir jų raiška praktikoje sovietmečiu“). Nuo 2009 m. darbuojasi Vilniaus universiteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedroje.

Dėstomi dalykai

 • Kultūros paveldo atgaivinimas ir perteikimas
 • Muzeologijos pagrindai
 • Paveldas: nuo globalumo iki vietos kultūros
 • Paveldo sampratos plėtra: teoriniai ir praktiniai aspektai
 • Paveldo studijų pagrindai
 • Paveldosaugos įstatymdavystė ir praktika

Moksliniai interesai

 • Kultūros paveldo studijos (paveldo teorija, paveldosaugos istorija, tarptautinė paveldosauga)
 • Kultūrinės atminties studijos (atminties raiška kultūros pavelde ir paveldosaugoje)

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Kariai. Betonas. Mitas. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos Lietuvoje: kolektyvinė monografija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016.
 • Nature and Mission of Heritage in Modernity: Impacts of Nationalism, Historical and Cultural Studies / Iсторико-культурнi студii, 2015, no. 1, vol. 2, p. 3–8;
 • In Search for Cultural Heritage Authenticity Definition: History and Current Issues, Historical and Cultural Studies / Iсторико-культурнi студii, 2014, no. 1, vol. 1, p. 1–6;
 • Kurtuvėnų krašto padavimai arba kelios pastabos kultūrinės atminties tema, Acta humanitarica universitatis Saulensis, 2014, t. 19, p. 204–222;
 • Antrasis pilių gyvenimas: istorinių pilių atmintis ir rekonstravimas modernioje Lietuvoje, Acta humanitarica universitatis Saulensis, 2013, t. 16, p. 183–205;
 • Методы реконструкции исторических замков в Литве: общественные оценки, Замкi, палацы i сядзiбы ȳ кантэксце еȳрапейскай культуры: зборнiк навуковых артыкулаȳ, Мiнск : Медысонт, 2013, с. 97–103;
 • Наследие и память: тенденции реконструкции культурного наследия в Литве советского периода, Vēsture: avoti un cilvēki, 2013, t. XVII p. 196–206;
 • Žemaičių tapatumo vingiai XXI a.: savos praeities ir paveldo paieškos, Acta humanitarica universitatis Saulensis, 2012, t. 14, p. 224–245;
 • Per praeities palikimą į ateitį: visuomeninio paveldosaugos judėjimo virsmai sąjūdžio išvakarėse, Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia, Vilnius: Baltų lankų leidyba, 2011, p. 185–213;
 • Kultūros paveldo restauravimo principai sovietinėje Lietuvoje: idėjinės kryptys ir jų raiška, Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, p. 203–217;
 • Reliatyvistinė paveldosaugos samprata: prielaidos, principai, galimybės, Lietuvos istorijos studijos, 2009, t. 24. p. 150–166;
 • Kultūros paveldo autentiškumas: reliatyvistinė perspektyva, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų atkūrimo byla. Vieno požiūrio likimas. Vilnius, 2006, p. 147–182;
 • Japonijos paveldosaugos savitumai, Kultūros paminklai, 2005, nr. 12, p. 136–152.

Skaitmeninės publikacijų versijos

Ekspertinė ir kita akademinė veika

 • Kultūros paveldo departamento penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininkas.

Projektinė veikla

 • Stačiatikių ir unitų visuomenės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: istorija, kultūra, atmintis (Lietuvos mokslo taryba / Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa, 2016–2017, tyrėjas);
 • Antrojo pasaulinio karo memorialai ir atmintys Lietuvoje: ideologinės tendencijos ir jų valdymo galimybės (Lietuvos mokslo taryba / Reikminiai projektai, 2015–2016, tyrėjas);
 • E. mokslo pažangių elektroninių paslaugų ir E. mokslo vartų sukūrimas (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, ES struktūrinių fondų lėšos, pradžia 2012 m., ekspertas);
 • Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-2) (Studijų kokybės vertinimo centras, ES fondų lėšos, 2012–2015 m., paveldo studijų krypties aprašo rengėjas, ekspertas);
 • Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo tinklaveikos studija (Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Lietuvos mokslo tarybos lėšos, 2009–2011 m., tyrėjas);
 • Paveldo draugai (Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas „Aukuras“, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšos, 2009–2010 m., konsultantas);
 • Industrinio paveldo panaudojimas turizmo ir verslo plėtrai (Šiaulių universitetas, INTEREG programos lėšos, 2006–2007 m., tarptautinės tyrėjų grupės vadovas, tyrėjas).
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos