Prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė

t.bairasauskaite1972 m. baigė Vilniaus universitetą, 1975–1979 m. studijavo aspirantūroje Maskvoje, 1980 m. apgynė daktaro disertaciją, 1998 m. apgynė habilitacinį darbą Lietuvos totoriai XIX amžiuje, suteiktas humanitarinių mokslų habilituotos daktarės laipsnis. Nuo 1979 m. dirba Lietuvos istorijos institute, 2000–2004 m. dirbo VU Kultūrinių bendrijų centre, vizituojanti profesorė, nuo 2005 m. dirba Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedroje, profesorės pareigose

Dėstomi dalykai

 • XIX amžiaus socialinės istorijos paradigmos: Lietuva, Lenkija, Rusija
 • Ilgasis XIX amžius

Moksliniai interesai XIX amžiaus socialinė istorija

 • Tautinių mažumų istorija
 • Lietuvos totorių istorija
 • Lietuvos bajorų istorija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Lietuvos totoriai XIX amžiuje, Vilnius: Mintis, 1996.
 • Lietuvos bajorų savivalda XIX a. pirmojoje pusėje, Vilnius: LII leidykla, 2003.
 • Bairašauskaitė T., Medišauskienė Z., Miknys R. Lietuvos istorija. Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia, VIII tomas, I dalis, Vilnius: Baltos lankos, 2011, p.179–243, 307–468.
 • Mykolas Juozapas Römeris (1778–1853). Bajoro viešoji ir privati erdvės XIX a. pirmojoje pusėje, Vilnius: LII leidykla, 2011.
 • Bajorų žemėvaldos slinktys XIX a. antrojoje pusėje: dvarų sekvestravimas ir konfiskavimas, rusų
 • dvarininkų grupės susidarymas (Kauno ir Vilniaus gubernijos, 1863–1873 m.). Lituanistica, 2012, t. 58. Nr. 2 (88), p. 103–122.
 • Bajorų žemėvalda XIX a. 8-ajame dešimtmetyje – 1905 m.: Kauno ir Vilniaus gubernijos, Lituanistika, 2012, t. 58. Nr. 3 (89), p. 227–247.
 • Tapatybė ir identifikacija XIX amžiaus istorijos tyrimuose: teorinis aspektas. Lietuvos istorijos metraštis, 2011 metai, 2012, t. 2, p. 51–68.
 • Bajorų žemvaldžių tapatybių slinktys XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Lietuvos istorijos studijos, 2012, t. 30, p. 68–84.
 • Bajorų žemvaldžių sudėtis Kauno ir Vilniaus gubernijose XIX a. antrojoje pusėje. Lituanistika, 2013, t. 59, nr. 1 (91), p. 9–23.
 • Kintantis bajorų pasaulis Kazimieros Bialozoraitės-Tanskienės dienoraštyje ir laiškuose Sofijai Römerienei. XIX a. 8–9 dešimtmečiai. Lietuvos istorijos metraštis, 2012/1, 2013, p. 84–98.

Ekspertinė ir kita akademinė veika

 • Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narė
 • Lietuvos mokslo tarybos ekspertė
 • Studijų kokybės vertinimo centro ekspertė

Projektinė veikla

 • 2011–2012, Lietuvos mokslo tarybos finansuotas mokslinių grupių projektas “Lietuvos tradicinio elito tapatybės XIX a. pab. – XX a. pr.”, projekto vadovė
 • 2012–2015, Tarptautinis projektas pagal Lenkijos Respublikos mokslo ir aukštųjų studijų ministro programą “Nacionalinė humanitarinių mokslų raidos programa, tema “Abiejų tautų Respublikos bajorų tradicijos irimas istorinėje Lietuvoje XIX a. – XX a. pr., vykdytoja
 • 2013 m. Tarptautinis akademinis tyrimų projektas „Istorinės demografijos tyrimai ir jų taikymas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų surašymų pavyzdžiu“, įgyvendinamas pagal visuotinės dotacijos žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“. (projekto vadovė doc. dr. Jurgita Verbickienė), vykdytoja.
 • 2012–2016 m. Lietuvos istorijos instituto ilgalaikė mokslinių tyrimų programa “Visuomenės struktūros, socialinė sąveika ir jos poveikis valstybės raidai (Naujieji laikai)“, projekto vadovė
 • Nuo 2009 m. tarptautinio projekto „Lituanistikos studijos“, kurį vykdo Lietuvos istorijos institutas ir Varmijos Mozūrų universitetas Olštyne, vadovė koordinatorė
 • 2013–2014 m. ES SF finansuojamas projektas „Lituanistikos (baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-007, Lietuvos istorijos instituto koordinatorė
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos