Sidebar

prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė

 

 • XIX amžiaus socialinė istorija;
 • tautinių mažumų istorija;
 • Lietuvos totorių istorija;
 • Lietuvos bajorų istorija.

prof. dr. (HP) Alfredas Bumblauskas

 

 • LDK sociokultūrinė istorija: civilizacijos pobūdis, europeizacija, ir istoridaugiakultūriškumas;
 • Lietuvos istorijos periodizacija ir regioninė priklausomybė Istoriografijos ir istorinės minties raida;
 • istorinės atminties tyrimai;
 • istorijos didaktika.

prof. dr. Marija Drėmaitė

 

 • XX a. architektūros istorija ir paveldas;
 • industrializacijos kultūra ir paveldas;
 • modernizmo kultūros studijos.

prof.dr. Irena Vaišvilaitė


 

 •  Bažnyčios ir meno istorija.

prof. dr. Jurgita Verbickienė


j
 

 • Lietuvos žydų istorija ir paveldas;
 • Lietuvos nekrikščioniškų bendruomenių istorija ir paveldas;
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sociokultūrinė ir socioekonominė istorija;
 • antijudaizmas ir antisemitizmas, etniniai konfliktai;
 • istorinės demografijos tyrimai.

doc. dr. Donatas Brandišauskas

 

 • sociokultūrinė antropologija;
 • aplinkos suvokimas;
 • žmonių gyvūnų santykiai;
 • valstybės ir autochtonų sąveika;
 • Rytų Sibiro ir Tolimųjų Rytų etnografiniai tyrimai.

doc. dr. Aurelijus Gieda 

 

 • istorijos teorija ir istoriografijos istorija.

doc. dr. Genutė Kirkienė

 

 • Lietuvos sociokultūrinė istorija;
 • LDK bažnytinės unijos problematika;
 • kasdienybės ir buities istorija.

doc. dr. Salvijus Kulevičius

 

 • kultūros paveldo teorija; 
 • paveldosaugos istorija;
 • kultūros paveldas ir atmintis.

doc. dr. Grigorijus Potašenko

 

 • Baltijos šalių, Lenkijos ir Rusijos sentikių istorija, kultūra, paveldas;
 • Lietuvos etninė politika ir etninių mažumų istorija;
 • Lietuvos kultūros istorija XVIII-XXI a. pradžioje;
 • Europos modernios visuomenės raida ir kultūrų įvairovė.

doc. dr. Eligijus Raila

 

 • Lietuvos kultūros istorija;
 • biografika.

doc. dr. Nerijus Šepetys

 

 • Antrojo pasaulinio karo Europoje išvakarės ir pradžia: politika, ideologija, istorija ir istoriografija; 
 • ideologija ir kultūra sovietų Lietuvoje: komunistinės praktikos, jų interpretacijos, generalizacijos problemos;
 • Šoa (Katastrofos) Lietuvoje pradžia: lietuviškojo kolaboravimo su naciais teorinės ir istorinės problemos;
 • totalitarinių režimų nusikaltimai: sumanymai, veiksmai, patirtys, tyrimai, atmintys, refleksijos;
 • XX a. istorijos šaltinių ir istoriografijos kritika.

doc. dr. Rūta Šermukšnytė

 

 • istorijos didaktika;
 • istorinės kultūros/atminties studijos;
 • vizualinė kultūra;
 • muziejų komunikacija.

doc. dr. Aurimas Švedas

 

 • istoriografijos istorija; 
 • sakytinė istorija;
 • kultūrinė ir komunikacinė atmintis;
 • istorijos teorija;
 • XX a. II pusės kultūros istorija.

lekt. dr. Nerijus Babinskas

 

 • metodologinis nacionalizmas ir jo įveikos būdai istoriografijoje;
 • istorinių mezoregionų (tokių kaip Vidurio Europa, Skandinavija, Balkanai) sampratos ir tyrimo metodologijos;
 • istoriniai Europos paribiai lyginamosios istorijos ir sociologijos požiūriu;
 • pasaulio/visuotinės istorijos paradigmų kaita šiuolaikinėje istoriografijoje: nuo civilizacijų istorijos prie giliosios istorijos;
 • su gamtos mokslais susijusios tarpdiciplininės istoriografijos prieigos (aplinkos ir klimato istorija, evoliucinė ir bioistorija, neuroistorija, posthumanistinė ir daugiarūšė istorija).

asist. dr. Bernardas Gailius

 

 • partizanų karas kaip Europos politinis ir teisinis fenomenas;
 • XX a. Lietuvos istorija;
 • specialiųjų tarnybų istorija.

asist. dr. Viltė Janušauskaitė

 • kultūros paveldo apsaugos istorija ir praktika;
 • urbanistikos paveldas;
 • sovietmečio kasdienybė.

asist. dr. Akvilė Naudžiūnienė

 

 • istorijos didaktika; švietimo istorija Lietuvoje;
 • idėjų istorija;
 • tautinių mažumų istorija Vidurio ir Rytų Europoje XIX a.–XX a.;
 • istorinės atminties tyrimai.

asist. dr. Loreta Skurvydaitė

 

 • heraldika; 
 • LDK kultūros istorija.

asist. dr. Dovilė Troskovaitė

 

 • Lietuvos karaimų bendruomenės istorija, demografija, teisinės ir socialinės padėties raida;
 • Lenkijos ir Lietuvos nekrikščioniškų bendruomenių istorija XIX–XX a.;
 • sekuliarios nekrikščionių tapatybės formavimas XIX a. pab.–XX a. pirmoje pusėje;
 • nekrikščioniškų bendruomenių kultūra ir paveldas.

m. d. dr. Inga Leonavičiūtė

 

 • viduramžių istorija;
 • šaltinotyra, šaltinių publikavimas;
 • Lietuvos istorija XI–XIV a.;
 • Šv. Brunonas Kverfurtietis ir 1009 m. misija;
 • istorinė kartografija;
 • dokumentinis paveldas;
 • vaizdinis LDK paveldas;
 • Vilniaus universiteto istorija.

lekt. dr. Agnė Vaitkuvienė

 

 • kultūros paveldo istorija;
 • kultūros paveldo vadyba; 
 • archeologija.

lekt. Dalia Vitkauskaitė

 

 • LDK sociokultūrinė istorija;
 • Lietuvos kultūros paveldas.

 

 

 

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos