Naujienos

Doc. dr. Dalia Bukelevičiūtė

 Į Vilniaus universiteto istorijos fakultetą įstojo 1995 m. ir 1999 m. įgijo istorijos bakalauro, o 2001 m. istorijos magistro laipsnius. Baigus doktorantūros studijas 2006 m. šiame fakultete apginta daktaro disertacija „Lietuva ir Čekoslovakija 1918–1939 metais: dvišalių santykių dinamika“. 1998 m., 2000 m. ir 2002 m. studijavo Prahos Karolio universitete Filosofijos fakultete.
Vilniaus universiteto Istorijos fakultete dėsto nuo 2003 m., nuo 2008 m. lektorė, nuo 2013 m. docentė.
Doc. dr. Dalia Bukelevičiūtė 

Dėstomi dalykai

Bakalauro studijos

 • XX a. Vidurio Europos istorijos pagrindinės problemos
 • Nacistinės okupacijos lyginamoji analizė
 • Naujausiųjų laikų visuotinė istorija (nuo 1918 m.)

Magistro studijos

 • Socialinių ir ekonominių procesų raida Rytų ir Vidurio Europoje XX a.

Moksliniai interesai

 • XX a. Europos šalių tarptautiniai santykiai
 • Lietuvos istorija 1918-1940 m.
 • Vidurio Rytų Europos šalių istorija ir ryšiai su Lietuva 1918-1939 m.
 • Konsolidacijos (bendradarbiavimo tarp įvairių šalių) procesai Vidurio Rytų Europoje ir Balkanuose 1918-1940 m.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Bukelevičiūtė D. Lietuvos ir Čekoslovakijos dvišalių santykių dinamika 1918–1939 metais. Vilnius, 2010.342 p.
 • Bukelevičiūtė D. Political and diplomatic relations between Lithuania and Romania (1935–1940) //Revista Română pentru Studii Baltice şi Nordice, Vol. 2, Issue 1, 2010, p. 25-33.
 • Bukelevičiūtė Dalia. The Little Entente and Romania from the perspective of Lithuanian diplomacy in the 1930s // The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies = Revista Română de Studii Baltice şi Nordice. Târgovişte: Asociatia Română pentru Studii Baltice şi Nordice. 2011, Vol. 2, iss. 2, p. 265-274.
 • Bukelevičiūtė D., Miloiu S., Anghel F., Ghisa A., Kraujelis R., Schipor B. The Romanian-Lithuanian relations: diplomatic documents (1919-1944). Targoviste, 2011. 244 p.
 • Bukelevičiūtė D. Lietuvos ir Čekoslovakijos karinio bendradarbiavimo tendencijos XX a. ketvirtajame dešimtmetyje/Vývoj vojenské spolupráce mezi Litvou a Československem ve 30. letech 20. století// Studia territorialia. Supplementum II, 2011, Číslo 1, p. 247-269
 • Bukelevičiūtė Dalia. The political power of the Baltic Entente// Studia historica septentrionalia. 2012. Vol. 67, p. 225-237.
 • Bukelevičiūtė Dalia. Vidurio Europos šalių požiūris į Keturių paktą ir jų konsolidacijos problemos 1933–1934 metais//Istorija. 2012. Nr.2. T.86. P.25-36.
 • Bukelevičiūtė Dalia. European Regional Integration in the Drafting of the Eastern Pact in 1934–1935: Interests of the Baltic Entente and the Little Entente// The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies = Revista Română de Studii Baltice şi Nordice. Târgovişte: Asociatia Română pentru Studii Baltice şi Nordice. 2013, Vol. 5, iss. 1, p. 39-56.
 • Bukelevičiūtė Dalia. Jakubavičienė Ingrida. „Mes norime namo į Reichą“.Sudetų ir Klaipėdos krašto vokiečių problematikos analogijos Lietuvos ir Čekoslovakijos politikos ašyje XX a. trečiajame-ketvirtajame dešimtmečius// Lietuvos istorijos studijos. 2014. T.33. p.176-201.

Ekspertinė ir kita akademinė veika

 • „Istorijos“ žurnalo redkolegijos narė nuo 2011 m.
 • Nuo 2011 m. ekspertinė veikla įvairiose darbo grupėse susijusi su aukštojo mokslo politika, finansavimu ir studijų programomis

Projektinė veikla

 • Podoktorantūros projektas „Vidurio ir Rytų Europos konsolidacijos ir saugumo problemos XX a. ketvirtajame dešimtmetyje: Balkanų, Baltijos ir Mažoji Antantės bei Rytų Paktas“. LMT, ES lėšos. 2010–2012 m. Mokslininkė stažuotoja.
 • Mokslininkų grupių projektas „Modernios socialinės struktūros formavimasis Lietuvoje 1918-1940 m.“. LMT. 2014-2016 m. Vyresnysis mokslo darbuotojas.

Kita

 • 2013 m. M.K. Čiurlionio fondo Lietuvos šviesuolio apdovanojimas
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos