Sidebar

ESstazuoteSausio 20 d., 16.00 val. Europos Parlamento biuras Lietuvoje kviečia studentus ir alumnus į nuotoliniu būdu organizuojamą diskusiją „Stažuotė Europos Sąjungos institucijose: misija (ne)įmanoma”.

Renginio metu aptarsime skirtingas stažuotes ES institucijose (Šumano stažuočių programą Europos Parlamente, „Blue Book“ stažuočių programą Europos Komisijoje, praktiką Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje). Buvę ir dabartiniai stažuotojai pristatys minėtų stažuočių skirtumus, papasakos apie reikalavimus pretendentams, aplikavimo sąlygas bei procesą. Stažuotės – puikus startas apie darbą ES institucijose svarstantiems žmonėms.

Renginio nuoroda (su registracija): https://www.facebook.com/events/1946415718852350 

https://naujienos.vu.lt/, 2021-12-14 12:48 

Varpine NK 05961 642x410Vykstant registracijai į 2021–2022 mokslo metų pavasario semestro pasirenkamuosius dalykus, Vilniaus universiteto (VU) Filologijos, Filosofijos ir Istorijos fakultetai kviečia studentus individualizuoti savo studijas. Siūloma vietoje programoje numatytų pasirenkamųjų dalykų rinktis kitoje programoje ar kitame fakultete dėstomus studijų dalykus ir įgyti kitos krypties kompetencijų.

Ši tarpfakultetinė atvirųjų dalykų ir studentų „mainų“ iniciatyva startavo praėjusiais mokslo metais. Trys šalimais esantys VU fakultetai nusprendė atverti savo studijų programas kaimyninių fakultetų studentams ir šitaip plėtoti studijų tarpdiscipliniškumą.

„Tai puiki proga, pasinaudojus akademine laisve, susikurti tarpdisciplininį, individualų ir poreikius atitinkantį studijų portfolio“, – sako Istorijos fakulteto prodekanas doc. Norbertas Černiauskas.

Filologijos fakultetas atviruosius dalykus savo studentams siūlo jau kelerius metus iš eilės, per semestrą sudaroma apie 150–200 individualiųjų studijų planų. „Smagu, kad jau antrą semestrą tai darome drauge su Istorijos ir Filosofijos fakultetais, nes šitaip galime pasiūlyti studentams dar didesnę pasirinkimo įvairovę“, – džiaugiasi Filologijos fakulteto studijų prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri.

Filosofijos fakulteto studijų prodekanė dr. Jolanta Aleknevičienė įsitikinusi, kad studentai, įgiję tarpdalykinių žinių, ateityje galės lengvai įsilieti į tarpdisciplinines darbo komandas, plėtoti dialogą su įvairių sričių ekspertais ir siūlyti aktualius socialinių problemų sprendimus.

Anot jos, darbdaviai vis dažniau ieško ne siauros srities specialistų, o darbuotojų, pasirengusių spręsti tarpdisciplinines problemas ir nuolat mokytis.

Šių trijų fakultetų siūlomi dalykai yra atviri visų VU fakultetų studentams. Juos rinktis gali tiek bakalauro, tiek magistrantūros studentai iš atitinkamai pakopai skirtų dalykų. Norintieji pasirinkti kurį nors atvirąjį dalyką turi kreiptis į savo fakulteto administraciją ir susidaryti individualųjį studijų planą.

Išsamesnė informacija apie atviruosius dalykus paskelbta fakultetų svetainėse:

Istorijos fakulteto atvirieji studijų dalykai

Filologijos fakulteto atvirieji studijų dalykai

Filosofijos fakulteto atvirieji studijų dalykai

 

laisvos vietos

BAKALAURO studijų:

 •       Archeologija, I kursas (įstoję 2021 m.) – 2 vietos;
 •       Istorija, I kursas (įstoję 2021 m.) – 8 vietos;
 •       Istorija, II kursas (įstoję 2020 m.) – 1 vieta;

Į laisvas valstybės finansuojamas vietas gali pretenduoti mokantys už studijas studentai,  neturintys akademinių skolų.  Laisvos valstybės finansuojamos vietos turi būti užpildomos pasibaigus galutiniam 2021/22 m.m. rudens semestro studijų pasiekimų vertinimų laikotarpiui, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. kovo 1 d. 

Laisvų valstybės finansuojamų vietų užėmimas vykdomas pagal VU Senato 2018 m. rugsėjo 25 d. patvirtintą nutarimą Nr. S-2018-10-8)  „Laikinasis Vilniaus universiteto studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašas“.

Pateikiamų per VUSIS e-prašymų laukiame iki 2022-02-24. Rekomenduojame prašymus teikti turint VUSIS suvestus 2021/22 m.m. rudens semestro studijų pasiekimų rezultatus.

Informacija apie būsimas atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas semestro eigoje bus atnaujinama.

dedalineVadovaujantis Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto kursinių ir baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarka, baigiamojo darbo temą, suderintą su vadovu, privaloma pasirinkti ir prašymus atsiųsti katedroms  iki gruodžio 15 d. Atkreipiame dėmesį, jog tema prašyme turi būti nurodyta lietuvių ir anglų kalbomis. Prašymus siųskite žemiau nurodytais el. pašto adresais, parašų rinkti nereikia. Naudokite tik Jums VU suteiktą el. pašto adresą. Sąrašuose pateiktas temas būtina derinti su vadovu.

Prašymo forma

Siūlomos baigiamųjų ir kursinių darbų temos ir tematikos:

Pavasario semestre atnaujinantys studijas studentai, darbo temas turi pasirinkti ir prašymus įteikti katedroms iki einamųjų mokslo metų vasario 15 d. 

tfŠiais mokslo metais VU Teisės fakulteto Studentų mokslinė draugija (SMD) siekia savo veikloje akcentuoti tyrimų tarpdiscipliniškumą. Tuo tikslu į tradicines komandas, komponuojamas iš dviejų VU TF studentų ir dviejų jų kuratorių teisininkų (akademinio ir praktinio), kviečiami prisijungti studentai ir kuratoriai iš kitų VU fakultetų. Taip pat kviečiama tyrimus atlikti tardisciplininėmis temomis, kurių vienas aspektas būtų teisė, o kitas – kiti mokslai.

Informacija, kuri buvo išplatinta VU studentų bendruomenėje.

Pasiūlymų dėl tardisciplininių temų tyrimams ir/ar sutikimų pakuruoti VU TF SMD komandas iš kitų VU fakultetų dėstytojų ir mokslininkų organizatoriai laukia iki 2021 m. spalio 15 d. el. p. .

Jeigu kiltų klausimų ar susidomėję šia iniciatyva kitų VU fakultetų dėstytojai ir/ar mokslininkai pageidautų pasitarti, maloniai prašoma rašyti arba skambinti VU Teisės fakulteto doc. dr. Rimantui Simaičiui, tel. 8 652 36 366, el. p.

 archyvaras edukatoriusFunkcijos / ką gi reikės daryti?

 • Rengti edukacines pamokas, renginius, parodas ir straipsnius bei projektus. - Administruoti archyvo tinklapį ir socialinių tinklų paskyras, kurti jiems turinį bei jį viešinti.

 • Tvarkyti politinių partijų, visuomeninių organizacijų, kitų nevalstybinių organizacijų bei asmenų veikloje susidariusius dokumentus, perduotus saugoti nuolat.

 • Priimti valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentus nuolat saugoti, racionaliai išdėstyti fondus archyvo saugykloje.

 • Pavaduoti archyvo skaityklos darbuotoją ir aptarnauti skaitytojus.

 • Vykdyti kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

 • Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.

 • Išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, informacijos apsaugą ir teikimą, dokumentų valdymą.

 • Gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas.

 • Sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 • Mokėti užsienio kalbą (pageidaujama anglų kalba) ne žemesniu nei B2 lygiu.

Mes siūlome

 • Įdomų darbą pagal darbo sutartį atminties institucijoje.

 • Galimybę susipažinti ir prisiliesti prie pirminių istorijos šaltinių.

 • Visas socialines garantijas. - Galimybę dalį laiko dirbti namuose.

 • Laiku mokamą mėnesinį darbo užmokestį – neatskaičius mokesčių 886 EUR.

 

 

Lauksime Jūsų CV el. paštu ; iki 2021 m. rugsėjo 23 d.

 

*Patirtis komunikacijos srityje ir (ar) edukacinėse, projektinėse veiklos būtų privalumu

Traku vidurine mokyklaTrakų gimnazijai skubiai reikalingas istorijos mokytojas (gali būti istorijos studijų studentas).

Tel. +37052855670, mob.tel.+37061626226

Daugiau informacijos:

https://gimnazija.trakai.lm.lt/laisvos-darbo-vietos/

______________________________________

 

Gimnazjum w Trokach pilnie zatrudni nauczyciela historii (może być student historii lub nauczyciel emeryta).

Tel. (00370528)55670, tel.kom.+37061626226

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://gimnazija.trakai.lm.lt/laisvos-darbo-vietos/

 

 

IF kiemasKonkurse gali dalyvauti tik pažangūs I pakopos II–IV kurso Istorijos ir Kultūros istorijos ir antropologijos programų ir II pakopos Istorijos programos Istorijos fakulteto studentai, besidomintys XIX–XXI a. istorija. Stipendija skiriama 10 mėnesių.

Kandidatai turi iki 2021 metų rugsėjo 30 d. pateikti arba atsiųsti el. paštu VU IF studijų prodekanui:

 • prašymą skirti stipendiją;
 • IF Studijų skyriuje parengtą pažymą apie studijų rezultatus;
 • dokumentus, įrodančius pasiekimus mokslinėje veikloje XIX–XXI a. istorijos srityje (referato, kursinio, bakalaurinio darbo ar straipsnio, jei turite, kopiją(-as).

Daugiau apie vardines stipendijas

mecislovas jucas valdovurumai lt nuotr

Stipendija skiriama vieneriems metams. Konkurse gali dalyvauti tik pažangūs I pakopos III–IV kurso ir II pakopos Fakulteto studentai, studijuojantys LDK istoriją.

Kandidatai turi iki 2021 metų rugsėjo 30 d. pateikti arba atsiųsti el. paštu VU IF studijų prodekanui ( ):

 • prašymą skirti stipendiją;

 • IF Studijų skyriuje parengtą pažymą apie studijų rezultatus;

 • dokumentus, įrodančius Kandidato pasiekimus mokslinėje veikloje LDK istorijos srityje (referato, kursinio darbo, bakalaurinio darbo ir (ar) straipsnio (jei yra) kopiją (-as)).

Daugiau apie vardines stipendijas

vpcVisai šalia Istorijos fakulteto (Dominikonų g. 6) įsikūręs Vilniaus piligrimų centras kviečia magistrantus/es atlikti praktiką. Praktikos metu ne tik turėsite galimybę susipažinti su centro veikla, bet ir pritaikyti studijų metu įgytas žinias bei gebėjimus, rinkdami archyvinę ir ikonografinę medžiagą apie Gailestingumo kelio objektus, išsibarsčiusius Vilniuje bei jo apylinkėse. Tai puiki galimybė geriau pažinti miestą ir prisidėti prie mažiau žinomo jo paveldo atvėrimo miesto svečiams. Pageidautina mokėti lenkų ir/arba rusų kalbą.

 

LRT logoSveikas, VU IF Magistro studente!

Artėjant rudens semestrui veikiausiai kyla vis daugiau klausimų? Galbūt vienas iš jų, kur atlikti profesinę magistrantūros praktiką?

Atlikti tokią praktiką rugsėjo - spalio mėnesį siūlo LRT Mediatekos ir archyvų skyrius. Tai būtų puiki galimybė Tau susipažinti su LRT  institucijos veikla, įsisavinti archyvavimo principus ar tiesiog iš arčiau pamatyti kaip vyksta informacijos paieška ir atranka LRT archyve.

VU didysis kiemasStudijų baigimo diplomai visiems Istorijos fakulteto bakalauro ir magistro studijų programų absolventams bus įteikiami 2021 m. birželio 30 d. 16.30 val. VU Didžiajame kieme.
Atsižvelgiant į karantino sąlygas, šventės metu prašome laikytis visų saugumo reikalavimų ir pasirūpinti veido kaukėmis, dezinfekcinio skysčio stoteles rasite prie visų įėjimų į Didįjį kiemą. Absolventams ir dalyvausiantiems šventėje artimiesiems rekomenduojame į VU Didįjį kiemą atvykti iš Pilies gatvės.

Iki diplomų įteikimo:

2021 m. laidos absolventus – kiekvieną asmeniškai - 2021 m. birželio 30 d. (trečiadienį) 10.00-13.00 val. kviečiame pasirašyti baigimo dokumentų (diplomų ir priedėlių) registracijos sąraše (Istorijos fakulteto Studijų skyriuje, II a. 215 kab.). Kitas asmuo pasirašyti bei paimti dokumentus gali tik turėdamas notaro patvirtintą įgaliojimą.

Primename, kad iki pasirašymo visi absolventai turi būti atsiskaitę su VU padaliniais, kiekvienas savo situaciją pasitikrinkite e-studentas aplinkoje. Daugiau informacijos rasite čia.
Maloniai prašome mus iš anksto informuoti, jeigu negalėsite pasirašyti baigimo dokumentų registracijos sąraše ir dalyvauti įteikimo iškilmėse bei pranešti, kaip ir kada pageidaujate pasiimti dokumentus.

Jeigu kilo neaiškumų dėl šios informacijos, skambinkite į IF Studijų skyrių tel. 268 7290, rašykite el.p. ;

Linkime visiems gražios šventės!

VMM praktikaVilniaus muziejus pradeda parodų ir tyrimų ciklą "Užmiršti Vilniaus rajonai" ir ruošia parodą apie Viršuliškių rajoną. 
Šalia renkamos istorinės medžiagos, muziejus planuoja vykdyti ir lauko tyrimus (viršuliškiečių istorijų tyrimus).
Ieškome savanorių (tiek bakalaurantu, tiek magistrantų, tiek kitų interesantų) norinčių pažinti Viršuliškių rajono istoriją ir prisidėti prie parodos rengimo!

Prieš istorijų rinkimą savanorių laukia apmokymai.
Būtų pravartu mokėti rusų kalbą (gali aplikuoti ir nemokantys).
Planuojamas istorijų rinkimo laikotarpis: 2021 m. liepos vid. - 2021 m. ruduo

Daugiau informacijos suteiks Povilas Andrius Stepavičius: 

Vilniaus muziejus bendradarbiauja su:
“Gatvės gyvos”
“Neakivaizdinis Vilnius”
“Viršuliškių seniūnija”
“XWhy”

Sauliaus Žiūros nuotrauka

 

Sauliaus Žiūros nuotruka

deutch learnenLaikotarpis: 2021 m. liepos 3–11 d.

Vieta: Vilnius (online)

PROGRAMA 

Reikalavimai: sąsajos su universitetu (studentai, absolventai, doktorantai, podoktorantūros stažuotojai), kalbos lygis A1+ (ne visiški pradedantieji)

Tikslinė grupė: absolventai ir absolventės bei doktorantai ir doktorantės, kurių baigiamajam darbui ar disertacijai parengti reikalingos vokiečių kalbos kompetencijos, visi norintys pagerinti ar atgaivinti savo vokiečių kalbos žinias.

Išlaidos: nemokamai.

Siūlomo intensyvaus kurso tikslas – padėti pagerinti ar atgaivinti vokiečių kalbos žinias. Po intensyvaus 9 kursų dienų turėtumėte gebėti pristatyti savo darbo ar atliekamo tyrimo temą vokiškai. Tam reikalingas žinias per iš viso 32 kursams skirtas valandas Jums suteiks ir gebėjimus tobulinti padės VU Vokiečių filologijos katedros dėstytojai ir dėstytojos. Turinys tikrai įvairus. Be vokiečių mokslo kalbos gramatikos ir stilistikos kalbėsitės apie kalbos istoriją, skaitysite šaltinius ir rankraščius bei bandysite juos versti.

Mindaugo karūnavimo dieną, t. y. liepos 6 d. planuojame ekskursiją į vieną iš VokietijosLietuvos istorijai svarbių vietų (žinoma, vyksime gyvai). Be to planuojame surengti du kviestinius Lietuvos istorikų ir istorikių pranešimus, kurių tyrimai buvo ir yra svarbūs ir reikšmingi. Padengiame pragyvenimo ir kelionės išlaidas.

Labai kviečiame pasidalinti Jūsų medžiaga, su kuria dirbate šiuo metu, kad galėtume ją aptarti. Kursų pabaigoje pagal šią medžiagą galėsite paruošti pranešimą – savo tyrimo pristatymą. Tai gali būti ir Jūsų studijuojami šaltiniai, ir pirminė ar antrinė literatūra. Pristatymą parengusiems dalyviams kartu su Bonoje įsikūrusiais partneriais iš DAAD (liet. Vokietijos akademinių mainų tarnyba) išduosime sertifikatą. Šis kursas Jums tikrai padės pasiruošti ir ateityje sėkmingai pretenduoti į DAAD siūlomas stipendijas, pvz., skirtas trumpalaikiams vizitams Vokietijos partnerių universitetuose.

Būtume dėkingi, jei apie savo apsisprendimą dalyvauti praneštumėte iki 2021 m. birželio 6 d.

Doc. dr. Skaistė Volungevičienė, koordinatorė ()

Dr. Alexander Mionskowski (DAAD), projekto vadovas ()

Kiti projekte dalyvaujantys Vokiečių filologijos katedros kolegės ir kolegos: doc. dr. Justina Daunorienė, dr. Daumantas Katinas, doc. dr. Eglė Kontutytė, doc. dr. Lina Plaušinaitytė

Kursai finansuojami pagal DAAD programą SURPLACE.

vok logo1

Logo vilniaus universitetas

211Informuojame, jog baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų gynimai vyks nuotoliniu būdu, naudojantis MS Teams platforma.

 • Magistro darbų gynimo sesija 2021 06 14 – 16 dienomis.
 • Bakalauro darbų gynimo sesija 2021 06 17 – 22 dienomis.
 • Baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraščiai (taip pat skelbiami VUSIS):

- magistro:

Archeologijos studijų proogramos baigiamieji darbai bus ginami birželio 14 d., nuo 10 val.

 Istorijos studijų programos baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis 

Paveldosaugos studijų programos baigiamieji darbai bus ginami birželio 15 d. nuo 9 val.

- bakalauro:

Istorijos studijų programos baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

- Kultūros istorijos ir antropologijos studijų programos baigiamieji darbai bus ginami birželio 21-22 dienomis nuo 9 val.

 

 • Iki 2021 06 01 būtinai pasitikrinkite kokia Jūsų baigiamojo darbo tema lietuvių ir anglų kalbomis yra paskelbta Sistemoje. Temas galima tikslinti/keisti iki 2021 06 01 d. 
 • Baigiamųjų darbų pateikimas vyks tik skaitmeniniu pdf formatu:

- Darbą, jo metaduomenis, santraukas lietuvių ir anglų kalbomis studentas įkelia į VUSIS, pažymėdamas VUSIS, kad tvirtina sąžiningumo Garantiją, ir nustatydamas embargo laikotarpį. Garantija Katedrai neteikiama. PASTABA: būkite pasiruošę įkelti santraukas lietuvių ir anglų kalbomis; nepamirškite pasirašyti garantijos –„uždėkite paukščiuką“. Jei garantija nepasirašyta, darbas negali būti ginamas.

- Įkėlęs į VUSIS studentas tą pačią dieną VU suteiktu el. paštu apie tai informuoja Baigiamųjų darbų gynimo Komisijos (toliau – Komisija) administratorę.
Komisijos administratorė Sistemoje patvirtina, kad į Sistemą įkeltas Darbas atitinka keliamus reikalavimus (darbo formatas tinkamas, yra pateikta santrauka lietuvių ir anglų kalbomis, kt.).

 • Magistro studijų programų baigiamieji darbai į VUSIS turi būti ne vėliau nei 2021 06 09 15.00 val.
 • Bakalauro studijų programų baigiamieji darbai į VUSIS turi būti ne vėliau nei 2021 06 11 15.00 val.

Visa informacija apie gynimus bus teikiama tik per VU suteiktą elektroninį paštą. Prašome jį nuolat tikrinti.

Jei keitėsi Jūsų telefono numeris - el. paštu. informuokite Janiną Leonienę -  

VU IF Dekanės įsakymas dėl baigiamųjų darbų gynimo ir vertinimo nuotoliniu būdu

Istorijos fakulteto 2021 m. studentų baigiamųjų darbų gynimo komisijos

VPZ praktikaSavanoriška ar privalomoji praktika padeda įtvirtinti studijų metu įgytas žinias ir pagilinti jas, taikant kasdienėse situacijose. Nekantrauji išbandyti savo gebėjimus? O galbūt pasisemti žinių ir praktinių patarimų iš Valstybės pažinimo centro komandos? Įgyvendink netikėčiausias savo idėjas ir tobulėk drauge su mumis!

Ekspozicijos turinio kūrimas ir atnaujinimas. Veiklos sritis orientuota į istorijos, politikos mokslų ir filologijos krypčių studentus. Praktikos metu studentai kviečiami įsitraukti į ekspozicijos kūrimą – prisidėti prie istorinės medžiagos ir archyvinių kadrų rinkimo, pokyčių šiandieninėje valstybės sąrangoje fiksavimo, informacijos pristatymo lietuvių, anglų ir kitomis užsienio kalbomis.

Ekspozicijos formos sprendimai. Veiklos sritis orientuota į architektūros ir dizaino krypčių studentus. Atsižvelgiant į šiandienos aktualijas ir nuolat kintantį ekspozicijų turinį, praktikos metu siūlome prisidėti prie esamų erdvių atnaujinimo, siūlant sprendimus ekspozicijos tobulinimui. Kviečiame prisidėti prie naujų parodų, galinčių tapti pagrindu bakalauro baigiamajam darbui, kūrimo ir Valstybės pažinimo centro prisistatymo viešojoje erdvėje apipavidalinimo.

Komunikacinių veiklų įgyvendinimas. Veiklos sritis orientuota į sociologijos ir komunikacijos krypčių studentus. Renginių organizavimas, partnerysčių koordinavimas, spaudos darbai, lankytojų apklausos ir poreikių tyrimai, socialinių tinklų valdymas, bendradarbiavimas su žiniasklaidos atstovais, Valstybės pažinimo centre teikiamos paslaugos – aktyviai įsitraukti į šias veiklas siūlome kiekvienam studentui, pasirinkusiam atlikti praktiką viešųjų ryšių srityje.

Edukacinių užsiėmimų kūrimas ir vedimas. Veiklos sritis orientuota į istorijos ir edukologijos krypties studentus. Dažniausiai Valstybės pažinimo centrą lankanti auditorija – įvairaus amžiaus mokiniai, todėl praktiką atliekančius studentus kviečiame įsitraukti į edukacinės programos rengimą ir įgyvendinimą. Nuo naujausių tendencijų apžvalgos iki pagalbos patiems mažiausiems Valstybės pažinimo centro lankytojams, kviečiame prisidėti kuriant įtraukiančią mokymo(si) aplinką.

Visą praktikos laiką studentas praleidžia drauge su už atitinkamą veiklos sritį atsakingu darbuotoju, generuodamas naujas idėjas ir įgyvendindamas jam pavestas užduotis. Išimties tvarka praktikos atlikimas galimas ir nuotoliniu būdu. Praktikos laikotarpis - ne trumpesnis nei 2 mėnesiai. 

Susidomėjai? Užpildyk anketą ir mes su Tavimi susisieksime!

Daugiau informacijos

praktVilniaus universiteto muziejus du Istorijos fakulteto magisrantus praktikai 2021/2022 m. m. rudens semestre. Praktikos užduotys susiję su paveldosauga, atminties diplomais ir biogramų rengimu, senaisiais rankraščiais, Muziejaus archyvo tvarkymu.

Jei susidomėjote, susisiekite su Muziejaus direktore Monika Ramonaite , Tel. (85)268 7154; (+370)67810013.

http://www.muziejus.vu.lt

Nuolatinių bakalauro studijų programų IV kurso studentams paskaitos vyksta  rekomenduotina užbaigti paskaitas iki 2021 m. gegužės 17 d.
Nuolatinių bakalauro studijų programų IV kurso studentams galutinis studijų pasiekimų vertinimų laikotarpis iki 2021 m. gegužės 24 d. į Sistemą turi būti  suvesti visi  studijų rezultatai 
Nuolatinių bakalauro studijų programų studentai bakalauro darbus įkelia į Sistemą ir apie tai el. paštu informuoja katedros studijų administratorę bei darbo vadovą  

iki 2021 m. birželio 11 d. 15.00 val.

Bakalauro darbų gynimo sesija vyksta 2021 m. birželio 17-22 d.         
Nuolatinių magistro studijų programų studentų magistro darbus įkelia į Sistemą ir apie tai informuoja e paštu katedros studijų administratorę bei darbo vadovą iki 2021 m. birželio 9 d. 15 val.
 Magistro darbų gynimo sesija vyksta 2021 m. birželio 14–16 d.  

 

Istorijos fakulteto 2021 m. studentų baigiamųjų darbų gynimo komisijos

LT dvaru vasaros mkla2021 m. liepos 2-9 d. Lietuvos dailės istorikų draugija  organizuoja išvykstamuosius kursus jauniesiems dvarų paveldo specialistams (Paveldosaugos studentai, įskaitant šių metų absolventus; asmenys (iki 35 metų amžiaus) dirbantys paveldosaugos srityje ). Renkama15 asmenų grupė, kuri per savaitę aplankys 12 dvarų ir išklausys maždaug 40 val. kursą (paskaitos lietuvių ir anglų kalbomis). Kursai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
 
Paraiškos priimamos iki gegužės 15 d. 
Detalesnė informacija bei paraiškos anketa:
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos