Sidebar

atention 3Primename, kad 2020/21 m.m. rudens semestro įmoka turėjo būti sumokėta iki 2020-09-31. Pageidaujantieji mokėti įmoką dalimis arba atsidėti mokėjimo terminą, per e-studentas pateikite atitinkamą prašymą. Gavę juos, įforminsime IF Dekanės įsakymu. Studentai, kuriems įsakymu įmoka atidėta ar ją leista sumokėti dalimis, tai privalo atlikti iki 2020-12-01.

Kilus klausimams skambinkite/kreipkitės į IF Studijų skyrių (IF 215 kab., tel. 268 7290.

mobilumo gidas

Švietimo mainų paramos fondas pristato atnaujintą mobilumo gidą, kuris supažindins su mobilumo galimybėmis, padės pasirinkti studijas, savanorystę ar stažuotę pagal Jūsų poreikius, patars ką būtina žinoti vykstant į vieną ar kitą šalį ir kaip elgtis įvairiose situacijose. Galiausiai suteiks informacijos kaip vėl įsilieti į veiklas Lietuvoje po mainų ar stažuotės.

https://www.mobilumogidas.lt/

 

IF kiemasKonkurse gali dalyvauti tik pažangūs I pakopos II–IV kurso Istorijos ir Kultūros istorijos ir antropologijos programų ir II pakopos Istorijos programos Istorijos fakulteto studentai, besidomintys XIX–XXI a. istorija. Stipendija skiriama 10 mėnesių.

Kandidatai turi iki 2020 metų rugsėjo 30 d. pateikti arba atsiųsti el. paštu VU IF studijų prodekanui:

 • prašymą skirti stipendiją;
 • IF Studijų skyriuje parengtą pažymą apie studijų rezultatus;
 • dokumentus, įrodančius pasiekimus mokslinėje veikloje XIX–XXI a. istorijos srityje (referato, kursinio, bakalaurinio darbo ar straipsnio, jei turite, kopiją(-as).

Daugiau apie vardines stipendijas

mecislovas jucas valdovurumai lt nuotrStipendija skiriama vieniems metams. Konkurse gali dalyvauti tik pažangūs I pakopos III–IV kurso ir II pakopos Fakulteto studentai, studijuojantys LDK istoriją.

Kandidatai turi iki 2020 metų rugsėjo 30 d. pateikti arba atsiųsti el. paštu VU IF studijų prodekanui:

 • prašymą skirti stipendiją;
 • IF Studijų skyriuje parengtą pažymą apie studijų rezultatus;
 • dokumentus, įrodančius Kandidato pasiekimus mokslinėje veikloje LDK istorijos srityje (referato, kursinio darbo, bakalaurinio darbo ir (ar) straipsnio (jei yra) kopiją (-as)).

Daugiau apie vardines stipendijas

phd applyPriėmimą į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vykdo bendra Priėmimo į doktorantūrą komisija.

Stojančiojo į istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą konkursinis balas susideda iš doktorantūros mokslinio projekto ir pokalbio vertinimo, stojančiojo magistro kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančios kvalifikacijos suteikimą patvirtinančio diplomo priedėlio svertinio vidurkio ir mokslo darbų vertinimo (jei stojantysis tokių turi).

Moksliniai projektai (1 atspausdintas egzempliorius) kartu su mokslininkų rekomendacijomis, straipsnių kopijomis priimami ir registruojami VU Istorijos fakulteto dekanate  (Universiteto g. 7, II aukštas, 209 kab.) nuo rugpjūčio 17 d. iki  21 d. (penktadienis) 15.00 val.  Mokslinio projekto elektroninę versiją, mokslininkų rekomendacijas bei straipsnių, konferencijose skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skenuotas kopijas nurodytu laiku taip pat privaloma atsiųsti el. paštu   , tel. (8 5) 2687297.

Priėmimas į 2020 m. istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vyks rugpjūčio 26 d. (trečiadienį)  10.00 val. Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 329 aud. (Universiteto g.7, III a.). 

Daugiau informacijos

211Informuojame, jog VU Senato sprendimas dėl sesijos pabaigimo nuotoliniu būdu nėra atšauktas. Baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų gynimai vyks nuotoliniu būdu. 

Visiems, kurie neturi techninių galimybių gintis baigiamąjį darbą nuotoliniu būdu, tokios galimybės bus suteiktos.

Tikrinkite universiteto el. paštą. Jei keitėsi Jūsų telefono numeris - el. paštu. informuokite Janiną Leonienę (). 

Baigiamųjų darbų gynimų tvarkaraščiai:

Aktualūs dokumentai:

Jei turite su gynimais susijusių klausimų, kreipkitės į savo studijų programos gynimų komisijos administratorių:

BAFF logoAtsižvelgiant į COVID-19 pandemiją ir karantino sąlygas Baltijos šalyse, Baltijos-Amerikos Laisvės fondas pratęsė paraiškų į BAFF Profesinės praktikos JAV programą terminą. Paraiškos Profesinės praktikos stipendijai gauti bus priimamos iki gegužės 31 d.
 
Laukiamos paskutinio kurso bakalauro programos studentų, o taip pat magistrantų ir doktorantų paraiškos.
 
Visi norintys daugiau sužinoti apie Profesinės praktikos programą, atrankos procesą, konkurso sąlygas, kviečiami dalyvauti informaciniame vebinare, kuris vyks on-line gegužės 12 d. nuo 14:00 val. 

Vebinaro prisijungimo nuoroda: https://ciee.zoom.us/j/98633435277 
Vebinaras truks apie valandą, jo metu bus galima užduoti klausimus.
 
Informaciją apie Profesinės praktikos programą galite rasti BAFF tinklapyje 

fulbrightJAV ambasada Lietuvoje primena, kad Lietuvos universietetų studentai gali teikti paraiškas prestižinei Fulbright stipendijai gauti ir vienerius mokslo metus JAV universitete studijuoti pasirinktą dalyką. Šiuo metu teikiamos paraiškos antrosios ir trečiosios studijų pakopų studentams skirtai mainų programai (angl. Fulbright Graduate Student Program). Paraiškų teikimo terminas š.m. gegužės 15 d.
Daugiau informacijos

 Nuolatinių bakalauro studijų programų IV kurso studentams paskaitos vyksta   rekomenduotina užbaigti paskaitas 2020 m. gegužės 18 - 22 d. 
 Nuolatinių bakalauro studijų programų IV kurso studentams galutinis studijų pasiekimų vertinimų laikotarpis  2020 m. iki gegužės 29 d. į IS turi būti suvesti visi studijų rezultatai 
 Nuolatinių bakalauro studijų programų studentų bakalauro darbai el.paštu. siunčiami katedrų administratorėms užregistravimui   iki 2020 m. birželio 10 d. 15.00 val.
 Bakalauro darbų gynimo sesija vyksta  2020 m. birželio 17 - 22 d. 
 Nuolatinių magistro studijų programų studentų magistro darbai el.paštu siunčiami katedrų administratorėms užregistravimui   iki 2020 m. birželio 8 d. 15 val.
 Magistro darbų gynimo sesija vyksta 2020 m. birželio 15 – 17 d.
 Darbas turi būti įkeliamas į ETD duomenų bazę   tą pačią dieną, kurią siunčiamas į katedrą, bet ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki baigiamųjų darbų gynimo pradžios

elektroniniai istekliai 3VU informacijos išteklių formavimo skyrius praneša, kad Cambridge University Press (CUP) VU bendruomenei suteikė nemokamą laikinąją prieigą prie 3 kolekcijų:
Cambridge Histories,
Cambridge Companions,
Cambridge Elements,
Nemokama prieiga suteikta iki 2020 gegužės 31 d.


IF bibliotekininkė Danguolė Pugačiausikienė informuoja:
 • Jeigu būtinai reikalingi paveldo šaltiniai (rankraščiai, reti spaudiniai), saugomi bibliotekoje, kreipkitės į šių skyrių darbuotojus: Retų spudinių , Rankraščių Rankraščių . Žinodama poreikį biblioteka ieškos būdų skaitmeninti dokumentus ar jų dalis, be kurių būtų neįmanoma parengti baigiamųjų darbų, mokslo publikacijų. Kviečiame ieškoti paveldo dokumentų bibliotekos skaitmeninėse kolekcijose, nacionalinėse ir tarptautinėse paveldo duomenų bazėse.
 • Naudokitės elektroniniais ištekliais.
  NPrimename, kad prieigai prie VU prenumeruojamų duomenų bazių iš savo kompiuterių Jums reikalinga VU VPN:
  https://santaka.vu.lt/display/DUK/VU+Cisco+AnyConnect+VPN+prisijungimas+Windows 

 JSTOR ištekliai COVID-19 pandemijos metu

 

hist t shirtIstorijos fakultetas jau antrus metus kviečia studentus įsitraukti į įvairias mūsų mokslininkų šiuo metu vykdomas veiklas, susijusias su tyrimais ar mokslo populiarinimu. Jūs turėsite galimybę tapti profesionalių istorikų padėjėjais, patirti, kaip dirba mokslininkai, o kartu „pasimatuoti istoriko rūbą“. Tikimės, kad visi fakulteto studentai, nepriklausomai nuo studijuojamos programos, ras juos dominančią veiklą.

Siūlomus projektus jums pristatysime kovo 10 d., 12.30 val., 331 auditorijoje. Jei negalite dalyvauti, kviečiame peržiūrėti projektus ir susisiekti su dominančią veiklą siūlančiu dėstytojų tiesiogiai.

Siūlomų projektų aprašymą ir dėstytojų kontaktai 

ALFpraktikaAtviros Lietuvos fondas ALF (atkurtas 2017) yra viena svarbiausių nevyriausybinio sektoriaus organizacijų Lietuvoje.

ALF siekia kurti ir stiprinti atvirą visuomenę, tai reiškia, kad palaiko atvirumo įvairiems požiūriams, neprieštaraujantiems žmogaus teisėms ir laisvėms, idėją, siekia stiprinti piliečių dalyvavimą formuojant politiką, vienija skirtingų politinių pažiūrų žmones, kuriuos jungia taikios ir vieningos Europos idėja.

Trys pagrindinės ALF veiklos kryptys:

 • atsparios visuomenės skatinimas. ALF kasmet prisideda prie demokratijos festivalio “Būtent!” ir stengiasi ne tik užtikrinti aktyvų mažesnių organizacijų įsitraukimą, bet ir iškelti nepatogias temas, susijusias su socialinėmis problemomis.
 • diskusijų apie Europą ir viešąją politiką palaikymas. ALF stengiasi padaryti teigiamą įtaką kalbant apie besikeičiančią Europą.

kitų NVO bei vietos bendruomenių palaikymas ir mokymai joms. Atviros Lietuvos Fondas padeda aktyvioms bendruomenėms ir mažoms NVO suteikdamas ekspertinę ir finansinę pagalbą bei stiprindamas jų gebėjimus.

Jeigu:

 • Tau rūpi ES vertybės ir demokratija;
 • Esi gebanti(-s) rašyti ir analizuoti;
 • Mėgsti organizuoti renginius ir esi komunikabili(-us);
 • Turi idėjų, kurias norėtum įgyvendinti.

Mes tau siūlome:

 • Darbą vienoje iš svarbiausių nevyriausybinio sektoriaus organizacijų;
 • Galimybę būti tarptautinių renginių dalimi;
 • Pažintis;
 • Galimybę įgyvendinti savo projekto idėją;Su studento interesais, poreikiais ir gebėjimais suderintą praktikos programą.

  Minimali savanorystės arba praktikos trukmė 2-3 mėn.
  Rašykite mums

28 days2020 m. vasario 4 d. – vasario 18 d. (įskaitytinai). – vyko žiemos sesijos skolų perlaikymas. Po šio termino studentui, turinčiam ne daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų, fakulteto dekanas gali leisti pakartoti atitinkamo modulio/dalyko (-ų) arba modulio dalies studijas arba išlaikyti skolas eksternu ir tęsti studijas.

Norintys tęsti studijas ir kartoti modulio/dalykų studijas ar atsiskaityti eksternu studentai iki 2020 m. vasario 28 d. (įskaitytinai) turi pateikti e-prašymus dėl neatsiskaityto/neišlaikyto dalyko ar modulio (modulio dalies) kartojimo ar atsiskaitymo eksternu (e-prašymai pateikiami per VUSIS iš studento darbo vietos). Leidimai pakartojimui ar atsiskaitymui eksternu įforminami IF Dekano įsakymu, įvedamu į VUSIS: studentai įsakymų ištraukas bei mokėtiną pakartojimo ar eksterno mokestį matys savo darbo vietoje VUSIS.

Modulių/dalykų, kurių studijas leista pakartoti, skolų likvidavimo terminas atidedamas vieneriems metams. Įmoka už studijų programos dalykų (modulių) kartojimą sumokama ne vėliau, kaip iki semestro, kuriame dėstomas norimas kartoti dalykas (modulis), pirmojo mėnesio pabaigos.

Baigiamojo kurso studentams, pasibaigus priešpaskutinio studijų semestro (bakalauro st.7-ojo, magistro st. – 3-io) egzaminų perlaikymo terminui ir (ar) paskutinio studijų semestro (bakalauro st.8-ojo) egzaminų laikymo terminui, turintiems ne daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų, fakulteto dekanas gali leisti atitinkamus egzaminus (įskaitas) dar vieną kartą perlaikyti iki baigiamųjų darbų gynimo pradžios. Tokių studentų e-prašymų laukiame Studijų skyriuje iki 2020 m. vasario 28 d. (įskaitytinai), e-prašymai pateikiami per VUSIS.

Dėl studijų už pavasario semestrą mokesčio: primename, kad pagal VU Senato 2017 m. gegužės 23 d. patvirtintą nutarimą Nr. S-2017-6-2 visas dokumentas :

●) semestrinę studijų, klausytojo bei kartojimo įmoką privalu sumokėti iki 2020 m. vasario 28 d.

●) pageidaujantieji studijų įmoką mokėti dalimis: iki 2020 m. vasario 25 d. turi būti sumokėję ne mažiau kaip 30 % reikiamos mokėti sumos, o e-prašymą Istorijos fakulteto Dekanui dėl mokesčio mokėjimo dalimis pildykite ir pateikite per IS (e-prašymo formą rasite savo darbo vietoje VUSIS). Prašyme būtina nurodyti likusios įmokos dalies arba 2 dalių mokėjimo sumas ir terminus. Visi mokėjimai turi būti baigti iki 2020 m. gegužės 1 d.
●) e-prašymai dėl studijų įmokos atidėjimo pildomi ir pateikiami per studento darbo vietą VUSIS;

Prašymai dėl studijų įmokos mokėjimo dalimis ar atidėjimo įforminami Istorijos fakulteto Dekano įsakymu, jų ištraukos matomos kiekvieno pateikusiojo pašymą darbo vietoje VUSIS.

Studijų įmokos, dalyko kartojimo, eksterno mokesčio kvitai yra kiekvieno studento darbo vietoje VUSIS, aplikacija „Mokėjimo kvitas“.

Kilus neaiškumams ar esant papildomų klausimų, prašome skambinti į Istorijos fakulteto Studijų skyrių tel. 268 7290.

 

Nuotrauka iš: https://www.clermontlibrary.org/explore-5-new-history-resources-with-history-research-center/Vasario 5 d. (trečiadienį) 17 val. Istorijos fakulteto 329 auditorijoje vyks doktorantų seminaras.

Pranešėjai:

 • Dokt. Leonas Nekrašas (VU, Naujosios istorijos katedra, vadovas doc. dr. S.Kaubrys)

Tema: Administracine linija padalytų ūkių savininkų (ir darbininkų) problemos ir jų interesų gynyba XX a. III ir IV deš.

 • Dokt. Aivaras Poška (LII, LDK istorijos skyrius , vadovė prof. dr.J.Verbickienė )

 Tema: Žydų teisinis statusas Voluinės žemėse XIV-XVII a.

 

perlaikymai2019/2020 m.m. žiemos seisijos perlaikymai vyks vasario 4-18 d.

BUS dalykų perlaikymo datos – vasario 6 ir 13 dienos. Bus dalykų perlaikymus skelbia už juos atsakingas fakultetas.

Tvarkaraštis gali pasipildyti, sekit.

Dėl į perlaikymų tvarkaraštį neįtrauktų dalykų egzamino perlaikymo su dėstytojais tarkitės individualiai.

TVARKARAŠTIS

bakalauro prasymaiPrimename, kad pavasario semestre atnaujinantys studijas studentai, baigiamojo darbo temas turi pasirinkti ir prašymus įteikti katedroms iki einamųjų mokslo metų vasario 15 d.

Kursinio darbo temą, suderintą su vadovu, privaloma pasirinkti ir prašymus įteikti katedroms ne vėliau kaip iki kovo 1 d.

laisvos vietosBAKALAURO studijų I kurse :

 • Archeologijos st. programoje – 3 vietos;
 • Istorijos st. programoje – 5 vietos;
 • Kultūros istorijos ir antropologijos st.programoje - 2 vietos;

Į laisvas valstybės finansuojamas vietas, (jos turi būti užpildomos pasibaigus galutiniam studijų pasiekimų vertinimų laikotarpiui, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 1 d.) gali pretenduoti mokantys už studijas studentai, neturintys skolų.
Studentų e-prašymų (e-prašymai yra studento darbo vietoje VUSIS) dėl perkėlimo į laisvą VF vietą laukiame iki 2020 m. vasario 25 d.


Perkėlimas į laisvas VF vietas vykdomas pagal VU Senato 2018 m. rugsėjo 25 d. patvirtintą nutarimą Nr. S-2018-10-8) „Laikinasis Vilniaus universiteto studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašas“ 


Dėl kilusių klausimų ar papildomos informacijos skambinkite į IF Studijų skyrių (tel. 268 7290).

books b wGruodžio 18 d. (trečiadienį) 17 val. Istorijos fakulteto 329 auditorijoje vyks VU Istorijos fakulteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantų seminaras

Pranešėjai:

 • Dokt. Andželika Polinkevičiūtė (LII, Archeografijos skyrius, vadovas dr. A.Dubonis)
  Tema: Privilegijuotojo luomo vedybų sutartys XVI a.: forma, turinys bei nutraukimas
 • Dokt. Viktorija Kurienė (VU, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra, vadovė prof. dr. M.Drėmaitė)
  Tema: Tarpukario Vilniaus sankcionuotas paveldo diskursas
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos