Studentams aktuali informacija

Dėl baigiamųjų darbų gynimo ir vertinimo nuotoliniu būdu

211Informuojame, jog VU Senato sprendimas dėl sesijos pabaigimo nuotoliniu būdu nėra atšauktas. Baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų gynimai vyks nuotoliniu būdu. 

Visiems, kurie neturi techninių galimybių gintis baigiamąjį darbą nuotoliniu būdu, tokios galimybės bus suteiktos.

Artimiausiu metu su kiekvienu baigiamąjį darbą rengiančiu studentu asmeniškai susisieks atitinkamos baigiamųjų darbų gynimo komisijos administratorius.

Tikrinkite universiteto el. paštą. Jei keitėsi Jūsų telefono numeris - el. paštu. informuokite Janiną Leonienę (). 

 

 

Aktualūs dokumentai:

Jei turite su gynimais susijusių klausimų, kreipkitės į savo studijų programos gynimų komisijos administratorių: