Sidebar

sauktukas demesio2021m. vasario 18 d.  baigėsi žiemos sesijos skolų perlaikymas.  Po šio termino studentui, turinčiam ne daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų, fakulteto Dekanė gali leisti pakartoti atitinkamo modulio/dalyko (-ų) arba modulio dalies studijas arba išlaikyti skolas eksternu ir tęsti studijas.

Norintys tęsti studijas ir kartoti modulio/dalykų studijas studentai, pasibaigus perlaikymo terminui, iki 2021 m. vasario 28 d. (įskaitytinai) turi per e-studentas aplinką pateikti e-prašymus dėl neatsiskaityto/neišlaikyto dalyko ar modulio (modulio dalies) kartojimo. Leidimas pakartojimui įforminamas fakulteto Dekanės įsakymu, įvedamu į VUSIS: kartojantis dalyką studentas jo ištrauką bei mokėtiną pakartojimo mokestį  matys savo darbo vietoje VUSIS. Studentams, pateikusiems e-prašymą ir gavusiems sutikimą iš atitinkamo dalyko dėstytojo atsiskaityti už skolą eksternu,  leidimas taip pat  bus įformintas Dekanės įsakymu.

  • Modulių/dalykų, kurių studijas leista pakartoti, skolų likvidavimo terminas atidedamas vieneriems metams. Įmoka už studijų programos dalykų (modulių) kartojimą sumokama ne vėliau, kaip iki semestro, kuriame dėstomas norimas kartoti dalykas (modulis), pirmojo mėnesio pabaigos.
  • Baigiamojo kurso studentams, pasibaigus priešpaskutinio studijų semestro (bakalauro st.7-ojo, magistro st. – 3-io) egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui ir (ar) paskutinio studijų semestro (bakalauro st.8-ojo) egzaminų (įskaitų) laikymo terminui, turintiems ne daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų, fakulteto Dekanė gali leisti atitinkamus egzaminus (įskaitas) dar vieną kartą perlaikyti iki baigiamųjų darbų gynimo sesijos pradžios.

Dėl mokesčių už pavasario semestro studijas: primename, kad pagal VU Senato 2017 m. gegužės  23 d. patvirtintą nutarimą Nr. S-2017-6-2 (VU Senato 2018 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. S-2018-5-5 redakcija) (visą dokumentą  „Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašas“ rasite: https://www.vu.lt/studijos/studentams/studijas-reglamentuojantys-dokumentai#vilniaus-universiteto-teises-aktai ),  mokesčiai mokami:

 

  • ) semestrinę studijų, klausytojo bei kartojimo įmoką sumokama iki 2021 m. vasario 28 d.
  • ) pageidaujantieji studijų įmoką mokėti dalimis: iki vasario 23 d. turi būti sumokėję ne mažiau kaip 30 procentų reikiamos mokėti sumos, o e-prašymą   „Dėl mokesčio mokėjimo dalimis“  pildykite ir pateikite per VUSIS. E-prašyme būtina nurodyti likusios įmokos dalies arba 2 dalių mokėjimo sumas ir terminus.  
  • ) prašymai dėl studijų įmokos atidėjimo pildomi ir pateikiami per e-studentas aplinką VUSIS;
  • ) visi mokėjimai turi būti baigti iki 2021 m. gegužės 1 d.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos