Dėl 2013 / 2014 m.m. žiemos sesijos skolų ir studijų mokesčių - Istorijos fakultetas

Sidebar

2014 m. vasario 4 d. – vasario 18 d. (įskaitytinai). – vyksta žiemos sesijos skolų perlaikymas. Egzaminų/įskaitų perlaikymui sudarytas perlaikymo tvarkaraštis skelbiamas fakulteto internetinėje svetainėje bei skelbimų lentoje. Nesant informacijos apie kurio nors dalyko perlaikymą, prašome kreiptis individualiai į to dalyko dėstytoją katedroje.

  • Pasibaigus egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui studentui, turinčiam ne daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų, fakulteto dekanas gali leisti pakartoti atitinkamo modulio/dalyko (-ų) arba modulio dalies studijas arba išlaikyti skolas eksternu.
    Norintys kartoti modulio/dalykų studijas studentai, pasibaigus perlaikymo terminui, iki 2014 m. vasario 28 d. (įskaitytinai) turi pateikti į Studijų skyrių (215 kab.) prašymus dėl kurso kartojimo (prašymo pavyzdį galite rasti fakulteto internetiniame puslapyje). Leidimas pakartojimui įforminamas fakulteto Dekano įsakymu, įvedamu į VUSIS: kartojantis dalyką studentas jo ištrauką bei mokėtiną pakartojimo mokestį matys savo darbo vietoje VUSIS. Gavusiems leidimą atsiskaityti už skolą eksternu bus įforminama Eksterno sutartis
  • Modulių/dalykų, kurių studijas leista pakartoti, akademinių skolų likvidavimo terminas atidedamas vieneriems metams. Įmoka už studijų programos dalykų (modulių) kartojimą sumokama ne vėliau, kaip iki semestro, kuriame dėstomas norimas kartoti dalykas (modulis), pirmojo mėnesio pabaigos.
  • Baigiamojo kurso studentams, pasibaigus priešpaskutinio studijų semestro egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui ir (ar) paskutinio studijų semestro egzaminų (įskaitų) laikymo terminui, turintiems ne daugiau kaip 15 kreditų apimties akademinių skolų, fakulteto dekanas gali leisti atitinkamus egzaminus (įskaitas) dar vieną kartą perlaikyti iki baigiamųjų darbų gynimo (baigiamųjų egzaminų laikymo) pradžios. Tokių studentų prašymų laukiame Studijų skyriuje iki 2014 m. vasario 28 d. (įskaitytinai), prašymo pavyzdį galite rasti fakulteto internetiniame puslapyje.

Dėl studijų mokesčio: primename, kad pagal VU Senato komisijos 2012 m. gegužės 24 d. patvirtintą nutarimą 
a) semestrinę studijų, klausytojo bei kartojimo įmoką privalu sumokėti iki 2014 m. vasario 28 d.
b) pageidaujantieji studijų įmoką mokėti dalimis: iki vasario 21 d. turi būti sumokėję ne mažiau kaip 30 procentų reikiamos mokėti sumos ir šios įmokos kvitą kartu su prašymu Istorijos fakulteto Dekanui  atnešti į Studijų skyrių. Prašyme būtina nurodyti likusios įmokos dalies arba 2 dalių mokėjimo sumas ir terminus.
Prašymų dėl leidimo mokėti studijų įmoką dalimis arba atidėjimo laukiame Studijų skyriuje iki 2014 m. vasario 21 d.
Visi mokėjimai turi būti baigti iki 2014 m. gegužės 1 d.

Studijų įmokos ar dalyko kartojimo mokesčio kvitai yra kiekvieno studento darbo vietoje VUSIS, aplikacija „Mokėjimo kvitas“.

Kilus neaiškumams ar esant papildomų klausimų prašome skambinti į Studijų skyrių – ištęstinių st. reikalais – 268 7274, nuolatinių st. – 268 7290.

Studijų skyrius

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos