Naujienos

Doc. dr. Eugenijus Saviščevas

 Eugenijus Saviščevas. 1993–1999 studijavo Vilniaus universitete Istorijos fakultete. 2004 m. ten pat apgynė disertaciją „Žemaitijos valdžios elitas 1409–1566 m.“. Nuo 2004 m. Istorijos fakulteto lektorius. Nuo 2011 m. docentas. Doc. dr. Eugenijus Saviščevas 

Dėstomi dalykai

 • Senovės istorija
 • Romos imperijos istorija I–V a.
 • Materialinė Civilizacija XV-XVIII a.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regioninės visuomenė XIII–XVI a.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės šaltiniai XVII–XVIII a.(bajorija, valstiečiai)
 • Elitai ir masės: LDK politinių jėgų organizacija ir dinamika XVI–XVIII a.
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Europa (BUS)

Moksliniai interesai

 • Socialinė ir politinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija XV–XVII a. Ypač mažosios visuomenės grupės:
  • regioninės visuomenės (pavietų bajorija, parapijų bendruomenės)
  • giminės ir giminystė (genealogija)
  • magnatų (didikų) socialinė aplinka (klientelės, namų ūkiai ir pan.)
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai
 • Materialinės kultūros plėtotė LDK
 • Civilizacijų istorija

Svarbiausios mokslins publikacijos

 • Žemaitijos savivalda ir valdžios elitas 1409–1566 metais, ISBN 978-9955-33-547-4, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010;
 • Žemaitijos žemės privilegijos XV–XVII a. = Privilegia terrestria Samogitiensia saec. XV–XVII, (Historiae Lituaniae Fontes Minores, t. 6) parengė D. Antanavičius ir E. Saviščevas, ISBN 978-9955-34-295-3, Vilnius: Versus Aureus, 2010;
 • Triumfo diena. 1611 m. birželio 13 Smolensko pergalė ir iškilmingas Zigmanto Vazos sutikimas Vilniuje 1611 m. liepos 24, parengė E. Ulčinaitė ir E. Saviščevas, Vilnius, 2011 = Dies Triumphi. Victoria Sigismundi III die XIII Junii A. D. MDCXI Smolensko expugnato et triumphalis ingressus Vilnam die XXIV Julii A. D. MDCXI celebratus. Comparavit E. Ulčinaitė et E. Saviščevas, Vilnae, MMXI= Day of Triumph. The Victory at Smolensko n June 13, 1611 and the ceremonial reception of Sigismund Vasa in Vilnius on July 24, 1611, Text compilation by E. Ulčinaitė and E. Saviščevas, ISBN 978-609-8061-06-2, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011;
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris Leonas Sapiega ir Smolensko karo kampanija (1609–1611), Chronikcon Palatii Magnorum Ducorum Lithuaniae, t. 2 (2011), ISSN 2029-8943, Vilnius, 2012, p. 167–180;
 • Apie bajorų gyvenimą, aistras ir mirties bausmę XVI a. Žemaitijoje, Istorijos šaltinių tyrimai. ISSN 2029-0705. 2010, t. 2, p. 179-208.
 • Tarnybininkai XVI amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje bajorų (didikų) dvaro socialinėje organizacijoje, Žemaitijos ir Klaipėdos krašto dvarų bruožai. Konferencijos "Esminiai Žemaitijos ir Klaipėdos krašto dvarų bruožai", įvykusios 2008 m. spalio 3 d. Plungėje, medžiaga ISBN 978-9955-9468-8-5, Vilnius, 2010, (Skaitmeninė knyga). http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7131&p_d=94573&p_k=1
 • Suvaldyti chaosą: bandymas naujai tirti Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kazimiero suteikčių knygą, Istorijos šaltinių tyrimai, ISSN 2029-0705. 2008, t. 1, p. 115-173;
 • XVI a. vidurio Lietuvos miestelio rinka: Pasvalys 1551 metais, Kultūrinės atminties kaita ir lokalinė istorija, (Acta humanitarica universitatis Saulensis, Mokslo darbai, t. 9), ISSN 1822-7309, Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2009, p. 255-264;
 • Kęsgailų Žemaitija. Kelios pastabos apie Kęsgailų valdymą Žemaitijoje (1442–1527), Lituanistica, 2004, t. 2 (58), p. 1–21.
 • Bilevičių giminės kilmė ir genealogija XV–XVI a., Lituanistica, 2001, t. 4 (48), p. 3–22.

Ekspertinė ir kita akademinė veikla

 • Nuolat recenzuoja mokslinių tyrimų ir šaltinių publikacijų leidinius
 • Dirba kaip mokslinių leidinių sudarytojas ir mokslinis redaktorius

Projektinė veikla

 • 2010 m. vadovavo Lietuvos istorijos instituto vykdytam mokslinių tyrimų projektui „XV–XVI a. Žemaitijos žemės privilegijų rengimas, vertimas į lietuvių kalbą ir publikavimas“. Projektas (Nr. LIT-10150) finansuotas nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programos lėšomis.
 • 2014 m. vadovavo Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų vykdomam mokslo sklaidos projektui “Lietuva–Lenkija–Švedija: Europos dinastinės jungtys ir istoriniai kultūriniai ryšiai”. Projektas (Nr. LIT-14184) finansuotas nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programos lėšomis
 • 2014–2017 m. dalyvauja tarptautiniame projekte LDK unikalių šaltinių publikavimas "Monumenta Magni Ducatus Lithuaniae - przygotowanie edycji unikalnych żrodel do dziejow Wielkiego Ksiestwa Litewskiego". Projektas finansuojamas Lenkijos Respublikos aukštojo švietimo ir mokslo ministerija iš Nacionalinės humanitarinių mokslų sklaidos programos lėšų. Grantą realizuoja Mikalojaus Koperniko universiteto Torūnėje Istorijos mokslų fakultetas bendradarbiaudamas su Lietuvos ir Baltarusijos mokslininkų grupėmis.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos