Studentams aktuali informacija

Informacija apie 2019/20 m.m. žiemos sesijos skolas ir mokesčių mokėjimą už 2019/20 m.m. pavasario semestro studijas

28 days2020 m. vasario 4 d. – vasario 18 d. (įskaitytinai). – vyko žiemos sesijos skolų perlaikymas. Po šio termino studentui, turinčiam ne daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų, fakulteto dekanas gali leisti pakartoti atitinkamo modulio/dalyko (-ų) arba modulio dalies studijas arba išlaikyti skolas eksternu ir tęsti studijas.

Norintys tęsti studijas ir kartoti modulio/dalykų studijas ar atsiskaityti eksternu studentai iki 2020 m. vasario 28 d. (įskaitytinai) turi pateikti e-prašymus dėl neatsiskaityto/neišlaikyto dalyko ar modulio (modulio dalies) kartojimo ar atsiskaitymo eksternu (e-prašymai pateikiami per VUSIS iš studento darbo vietos). Leidimai pakartojimui ar atsiskaitymui eksternu įforminami IF Dekano įsakymu, įvedamu į VUSIS: studentai įsakymų ištraukas bei mokėtiną pakartojimo ar eksterno mokestį matys savo darbo vietoje VUSIS.

Modulių/dalykų, kurių studijas leista pakartoti, skolų likvidavimo terminas atidedamas vieneriems metams. Įmoka už studijų programos dalykų (modulių) kartojimą sumokama ne vėliau, kaip iki semestro, kuriame dėstomas norimas kartoti dalykas (modulis), pirmojo mėnesio pabaigos.

Baigiamojo kurso studentams, pasibaigus priešpaskutinio studijų semestro (bakalauro st.7-ojo, magistro st. – 3-io) egzaminų perlaikymo terminui ir (ar) paskutinio studijų semestro (bakalauro st.8-ojo) egzaminų laikymo terminui, turintiems ne daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų, fakulteto dekanas gali leisti atitinkamus egzaminus (įskaitas) dar vieną kartą perlaikyti iki baigiamųjų darbų gynimo pradžios. Tokių studentų e-prašymų laukiame Studijų skyriuje iki 2020 m. vasario 28 d. (įskaitytinai), e-prašymai pateikiami per VUSIS.

Dėl studijų už pavasario semestrą mokesčio: primename, kad pagal VU Senato 2017 m. gegužės 23 d. patvirtintą nutarimą Nr. S-2017-6-2 visas dokumentas :

●) semestrinę studijų, klausytojo bei kartojimo įmoką privalu sumokėti iki 2020 m. vasario 28 d.

●) pageidaujantieji studijų įmoką mokėti dalimis: iki 2020 m. vasario 25 d. turi būti sumokėję ne mažiau kaip 30 % reikiamos mokėti sumos, o e-prašymą Istorijos fakulteto Dekanui dėl mokesčio mokėjimo dalimis pildykite ir pateikite per IS (e-prašymo formą rasite savo darbo vietoje VUSIS). Prašyme būtina nurodyti likusios įmokos dalies arba 2 dalių mokėjimo sumas ir terminus. Visi mokėjimai turi būti baigti iki 2020 m. gegužės 1 d.
●) e-prašymai dėl studijų įmokos atidėjimo pildomi ir pateikiami per studento darbo vietą VUSIS;

Prašymai dėl studijų įmokos mokėjimo dalimis ar atidėjimo įforminami Istorijos fakulteto Dekano įsakymu, jų ištraukos matomos kiekvieno pateikusiojo pašymą darbo vietoje VUSIS.

Studijų įmokos, dalyko kartojimo, eksterno mokesčio kvitai yra kiekvieno studento darbo vietoje VUSIS, aplikacija „Mokėjimo kvitas“.

Kilus neaiškumams ar esant papildomų klausimų, prašome skambinti į Istorijos fakulteto Studijų skyrių tel. 268 7290.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos