Sidebar

Sido parama2019 m. JAV lietuvis Juozas Sidas Vilniaus universiteto Istorijos fakultetui skyrė 14500 eurų paramą istorijos mokslo ir studijų stiprinimui. Šia parama puoselėjamas Juozo Sido dėdės, žymaus tarpukario Lietuvos politinio veikėjo, diplomato Vaclovo Sidzikausko (1893–1973) atminimas. Dalis dovanotų lėšų panaudota mokslo publikacijų vertimui ir kalbiniam redagavimui, siekiant stiprinti tyrimų tarptautiškumą ir sklaidą. Paremtas 10 mokslo straipsnių, vienos monografijos ir vieno interneto puslapio vertimas ar redagavimas. Publikacijos pasirodė ar turėtų pasirodyti Airijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Prancūzijos ir kitų šalių leidiniuose. Iš šių lėšų skirta ir Vaclovo Sidzikausko premija už istorijos tyrimus (mokslininkų skatinimas už mokslo pasiekimus). 2019 m. premija įteikta prof. dr. Arūnui Streikui už monografiją Minties kolektyvizacija: cenzūra sovietų Lietuvoje.

Svarbesni finansuoti darbai:
Interneto puslapis Radvilų mauzoliejus Nesvyžiaus Dievo Kūno bažnyčioje. Tyrimai = The Radziwiłł Mausoleum in Nesvizh. Research (sudarytojas doc. dr. Salvijus Kulevičius; prieiga www.nesvyziausmauzoliejus.if.vu.lt). Lietuvių ir anglų kalbomis pristatomi 2016–2017 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto ir kitų institucijų mokslininkų, paveldo specialistų vykdyti ir didelio visuomenės susidomėjimo susilaukę kunigaikščių Radvilų palaikų ir įkapių Nesvyžiaus Dievo Kūno bažnyčioje (Baltarusija) tyrimai.

Kolektyvinė monografija Naratyvų labirintuose: Lietuvos ir Ukrainos muziejų patirtys ir У лабiринтах наративiв: досвiд музеïв Литвы i Украïни (projekto vadovė doc. dr. Rūta Šermukšnytė). Lietuvių ir ukrainiečių kalbomis išleistoje knygoje pristatomas bendras Lietuvos ir Ukrainos mokslininkų tyrimas (12 autorių), analizuojantis didžiųjų ir alternatyvų naratyvų bei visuomenės transformacijos iš sovietinės į posovietinę raiškas Lietuvos ir Ukrainos muziejuose.
Juozas Sidas Vilniaus universiteto Istorijos fakultetui paramą nuolat skiria nuo 2017 m.
Nuoširdžiai dėkojame Mecenatui už paramą ir suteiktas galimybes.

R.PetrauskasMieli Kolegos ir Studentai,

šiandien paskutinė mano darbo diena Istorijos fakulteto dekano pareigose. 2012 m. gruodį pradėjau eiti šias pareigas, antros kadencijos pabaigti nespėjau. Kiekvienas laikotarpis savaip reikšmingas, su savitais iššūkiais ir galimybėmis. Ir man skirti metai buvo kupini svarbių įvykių. Visų pirma džiaugiuosi, kad Fakultetas sugebėjo ne tik atsispirti kelis kartus kilusioms „integravimo“ grėsmėms, bet po trumpalaikės krizės iš jos išėjo sustiprėjęs. Fakultete esu nuo 1990 m., tačiau nepamenu tokios kokybiškos ir veržlios patyrusių ir jaunų dėstytojų dermės. Visa tai atsispindi ir vertinimuose, kuriuos Jūs žinote, tačiau tiesiog negaliu neprisiminti – tarptautiniame palyginamajame Lietuvos mokslo ir studijų institucijų vertinime Fakultetas yra vienas iš kelių Lietuvos mokslo padalinių visose trijose kategorijose įvertintas aukščiausiu balu, dalykiniuose šalies švietimo įstaigų reitinguose mūsų studijų programos ne tik pirmauja savo kryptyse, bet karts nuo karto gauna maksimalius balus, jaunieji Fakulteto mokslininkai ir studentai nuolat apdovanojami nacionalinio lygmens konkursuose už geriausius mokslinius darbus, Fakulteto žmonės vertinami įvairiose ekspertų grupėse ir yra ryškiai matomi visuomenėje.

Laimė ir garbė buvo vadovauti tokiai kūrybingų ir iniciatyvių žmonių grupei ir drauge siekti mokslo ir studijų tikslų.

Dėkoju visiems už šiuos aštuonerius metus. Laikas prabėgo nepastebimai, bet erdvėje nenutolsime, tik per vieną kiemelį. Nors

Fakultete formaliai nebedirbsiu, tikiuosi, savanoriškai galėsiu dėstyti kelis dalykus ir likti Doktorantūros komiteto nariu.

Naujai Dekanei ir jos komandai linkiu gero starto. Dėstytojams linkiu įkvėpimo ir ryžto siekti dar aukštesnių tikslų. Studentams visų pirma dėkoju už jų nepaprastą laikyseną šiuo sudėtingu laiku ir linkiu sėkmingai tęsti ir užbaigti studijas – viską darysime, kad tai pavyktų kuo sklandžiau.

Visiems stiprybės, krizės ateina ir praeina, esminiai dalykai lieka.

Nuoširdžiai Jūsų –
Rimvydas Petrauskas

IF veliava2020 kovo 30 d. įvyko Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekano rinkimai.

Istorijos fakulteto dekane Fakulteto taryba išrinko dr. Loretą Skurvydaitę.

 

corona quarantineMieli kolegos padalinių vadovai ir vadovės, 
Darbuotojai ir darbuotojos, 
Studentai ir studentės,

Informuojame, kad atsižvelgdama į infekcijos COVID-19 plitimo grėsmę ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus, koronaviruso prevencijai skirta darbo grupė nusprendė pratęsti nuotolinio mokymosi ir darbo terminą dar 2 savaitėms iki balandžio 13 d. 24 val. su galimybe šį laikotarpį pratęsti.

Iki dabar taikytas ribojimas naudotis VU infrastruktūra lieka toks pats.

Daugiau informacijos apie studijų procesą, baigiamųjų darbų rengimą ir gynimą bei pavasario semestro studijų datų galimus pasikeitimus pateiks Studijų prorektorius kovo 30 d.

Primename, kad esame sukūrę ir dažniausiai užduodamų klausimų skiltį: https://www.vu.lt/naujienos/prevencine-informacija-apie-koronavirusa

Jeigu turėtumėte papildomų klausimų, komunikaciją šiais klausimais koordinuoja VU Komunikacijos ir rinkodaros skyrius. Su juo galite susisiekti el. paštu

VU Bendruomenės reikalų prorektorė 
Dr. Birutė Švedaitė - Sakalauskė

covid19Pasaulio sveikatos organizacijai paskelbus, kad SARS-CoV-2 sukeltos infekcijos COVID-19 plitimas tapo pandemija ir siekdami prevenciškai apsaugoti visų mūsų bendruomenės narių sveikatą, koronaviruso prevencijai skirta darbo grupė priėmė sprendimą stabdyti kontaktinį Vilniaus universiteto studijų procesą artimiausioms 14 dienų, nuo rytojaus iki kovo 27 d. imtinai su galimybe terminą pratęsti, jeigu būtų toks poreikis. Studijos ir darbas šiuo laikotarpiu vyks nuotoliniu būdu – paskaitos ir seminarai universiteto patalpose nevyks.

Naujienlaiškis VU bendruomenei

Informacija SARS-CoV-2 sukeltos infekcijos COVID-19 prevencijai

Atsižvelgiant į LR vyriausybės sprendimą, visi klausimai bus sprendžiami elektroniniu būdu arba telefonu. 

Kontaktai:
Dekanatas
Studijų skyrius
Katedros

0N5A67582020 kovo 10 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Rinkimų komisija patvirtino kandidačių eiti VU Istorijos fakulteto dekanės pareigas sąrašą:

  • dr. Loreta Skurvydaitė Programa
  • prof. dr. Jurgita Verbickienė Programa

Priešrinkiminiai debatai vyks (jei nebus paskelbtas karantinas) kovo 20 d., 15:00 val, 211 aud. 

Priešrinkiminius debatus buvo galima stebėti kovo  20 d., 15 val. Istorijos fakulteto Facebook paskyroje ir interneto svetainėje (tiesioginė transliacija). 

Debatų vaizdo įrašas:

M.JakulisLietuvos mokslų akademijos (LMA) narių visuotiniame susitikime Vilniaus universiteto (VU) bendruomenės nariams įteikti LMA premijos laureatų diplomai, pagyrimo raštai ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) apdovanojimai 2019 m. LMA premijų konkursuose pristatytų darbų autoriams.

Dr. Martynui Jakuliui už mokslo darbą „Vilniaus socialinės medicinos istorijos tyrimai (XVI–XVIII a.)“, skirta viena iš LMA mokslo premijų už geriausius jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinius darbus.

Daugiau

santaraAnonsuojame METŲ LAIDĄ - "Klausk istoriko apie Lietuvos žydų istoriją" - naujas ir ilgai lauktas radijo laidų ciklas LRT platformoje, kviečiantis klausyti(s) ir klausti, supažindinantis su naujais tyrimais ir požiūriais Lietuvos žydų istorijos tema.

KADA? Kas antrą ketvirtadienį 15 val. (šiandien irgi!) arba kas antrą šeštadienį (rusų k.)

KUR? LRT Klasika (LRT II programa)

KAS? Laidą veda Olga Ogriumova ir prof. Jurgita Verbickienė (VU Istorijos fakultetas) kaskart kalbins vis kitą istoriką ar kultūrologą.

KODĖL? Nes įdomu!

Laidos įrašų galite klausytis ir LRT mediatekoje, dalinamės nuoroda į buvusios laidos įrašą, o jau šiandien nuo 15 val. galėsite išgirsti ir tolimesnį pokalbį.

 

if kiemasVilniaus universiteto Istorijos fakulteto taryba skelbia konkursą Istorijos fakulteto dekano pareigoms eiti (2020 m. vasario 7 d. tarybos protokolas Nr. 170000-TP1).
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekaną penkerių metų kadencijai iš savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų, Vilniaus universiteto statuto ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto nuostatų nustatyta tvarka, slaptu balsavimu renka Istorijos fakulteto taryba ir teikia skirti Vilniaus universiteto rektoriui. Dekanu gali būti asmuo, atitinkantis kamieninio akademinio padalinio vadovui Vilniaus universiteto statute keliamus reikalavimus.

Tarnybinis atlyginimas: 3248,50 Eur. (neatskaičius mokesčių).
Su Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarka, apmokėjimu už papildomus darbus bei skatinimo tvarka galite susipažinti čia .

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys mokslo daktaro laipsnį, pedagoginės ir vadybinės patirties, kadencijos pirmąją dieną dar nepasiekę įstatymų nustatytos pensinio amžiaus ribos. Kandidato į dekano pareigas veikla turi rodyti, kad jis suvokia Vilniaus universiteto misiją, puoselėja Vilniaus universiteto vertybes, yra motyvuotas rūpintis universiteto veiklos kokybe ir turi žinių, patirties bei gebėjimų, reikalingų dekano pareigoms vykdyti. Kandidatu į dekano pareigas gali būti Vilniaus universitete nedirbantis asmuo.
Kandidatuoti į dekano pareigas negali asmenys, dvi kadencijas iš eilės iki vykdomų rinkimų ėję Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekano pareigas.

Kandidatų į Istorijos fakulteto dekanus dokumentų priėmimas vyksta nuo 2020 m. vasario 10 iki kovo 10 dienos.
Kandidatai Istorijos fakulteto rinkimų komisijos pirmininkui turi pateikti šiuos dokumentus:
1) prašymą dalyvauti konkurse;
2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3) gyvenimo aprašymą (CV);
4) mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;
5) veiklos programą (rekomenduojama apimtis iki 5 psl.).

Rinkimų komisijos pirmininkas: dr. Ryšard Gaidis.
Kontaktai: Universiteto g. 7, Vilnius, 319-320 kab., tel. 8 611 72664, el. p. .

Rinkimų eiga:

Kandidatų į Istorijos fakulteto dekanus sąrašas skelbiamas 2020 m. kovo 12 dieną.
Vieši kandidatų debatai vyks 2020 m. kovo 20 dieną Istorijos fakultete.
Istorijos fakulteto dekano rinkimai vyks 2020 m. kovo 30 dieną.

Istorijos fakulteto nuostatai
Vilniaus universiteto statutas

prof.e.gudavicius2020 m. sausio 27 d. Vilniuje mirė Vilniaus universiteto profesorius Edvardas Gudavičius (1929– 2020).

Vienas žymiausių Lietuvos istorikų, sukūręs istorinę Lietuvos europėjimo koncepciją, kurią išpopuliarino gausiuose tekstuose ir televizijos laidoje „Būtovės slėpiniai“. Nustatė karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, kuri paskelbta Valstybės diena – Liepos 6.

1948–1953 m. studijavo Kauno politechnikos institute. 1963–1971 m. Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos sektoriaus vedėjas, 1971–1974 m. skyriaus vedėjas. 1962–1968 m. studijavo istoriją Vilniaus universitete. 1970 m. apgynė disertaciją. 1974–2001 m. Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas. 1975–2012 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas, profesorius. Nuo 1991 m. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

Apdovanotas Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (1999), Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi (2003). Lietuvos mokslo premija (1995), Lietuvos kultūros premija (1998).

Istorijos fakulteto bendruomenė nuoširdžiai užjaučia profesoriaus artimuosius bei bičiulius ir gedi kartu su jais.


Profesorius Edvardas Gudavičius bus pašarvotas Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje 2020 m. sausio 29 d. nuo 11 val.

Laidotuvių mišios vyks sausio 30 d. 12 val., išlydėjimas 13 val. Laidotuvės Antakalnio kapinėse.

Velionio artimieji prašo profesoriaus atminimą pagerbti gėlės žiedu.

r.petrauskasSausio 22 d. naujuoju Vilniaus universiteto rektoriumi išrinktas Istorijos fakulteto dekanas prof. dr. Rimvydas Petrauskas!

Linkime sėkmės įgyvendinant užsibrėžtus tikslus.

kotyli 3Su naujais! Dovanų - šventinis Ko tyli istorikai? podcastas, kuriame su prof. Arūnas Streikus ir dr. Norbertas Černiauskas kalbame apie Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventimo tradicijas tarpukariu ir sovietmečiu: opera traviata, kur šventė ir sutiko naujus tarpukario Kauniečiai, kaip šventė partizanai, kaip (ar?) draudė Kalėdas sovietai ir panašiai. Klausykite ir prenumeruokite - naujais metais pažadame dar daugiau įdomių temų. Jei patogiau galite klausyti Spotify, Soudcloud ir Podbean platformose.

 

 logo spotify  podbean logo 300x129 copy  4d891da9 1d80 45a0 b957 e342e4cf10ad

dr. M. Ėmužis

ko tyli istorikaiStartavo VU Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedros podcastas "Ko tyli istorikai?".

Pirmasis epizodas apie Petro Cvirkos paminklą Vilniuje. Dalyvauja katedros doktorantai Rugilė Rožėnė, Antanas Terleckas ir dr. Marius Ėmužis. Laidų galima klausyti Youtube, Spotify ir Soundcloud platformose.

Prenumeruokite!

Skaityti daugiau...

Verbic Naud2019 lapkričio 20 d. vykusiame Tolerancijos dienos minėjime apdovanoti VU Istorijos fakulteto mokslininkai:

  • už geriausią 2019 m. bakalauro studijų darbą tautinių mažumų tematika „Daugiakultūriškumas šiuolaikinėje Lietuvoje: teorija, politika ir jos vertinimas“ premija skirta Konradui Galvydžiui ir padėka jo vadovui VU Istorijos fakulteto docentui dr. Grigorijui Potašenko;
  • už geriausią 2019 m. disertaciją tautinių mažumų tematika „Tautinės mažumos Lietuvos istorijos naratyve 1918–2018 m.“ premija skirta dr. Akvilei Naudžiūnienei ir padėka jos vadovei VU Istorijos fakulteto profesorei dr. Jurgitai Verbickienei.

Sveikiname!

Skaityti daugiau

mecislovas jucas valdovurumai lt nuotrVilniaus universiteto bendruomenę ir visą Lietuvos akademinę visuomenę ištiko skaudi netektis – 2019 m. lapkričio 6 dieną mirė vienas iškiliausių ir produktyviausių XX a. antrosios pusės – XXI a. pradžios Lietuvos istorikų Vilniaus universiteto Profesorius Mečislovas Jučas.

Kolegų ir buvusių studentų atmintyje Profesorius išliks kaip vienas autoritetingiausių mokslininkų ir  mylimas pedagogas, ilgus metus skiepijęs meilę ir skatinęs domėtis „motuše istorija“. Liūdime, netekę ilgamečio Kolegos, bet paguodžia mintis, kad jo solidūs darbai dar ilgai tarnaus Lietuvos mokslui ir kultūrai.

Profesorius bus pašarvotas Vilniaus universiteto Šventų Jonų bažnyčioje lapkričio 8-9  d. Laidotuvių mišios vyks lapkričio 9 d. 11.00 val., išlydėjimas 12.00 val.


Profesorius gimė 1926 m. balandžio 26 d. Vabaliuose, Baisogalos valsčiuje. Pradžios mokslus išėjęs gimtojo kaimo mokykloje, 1944 m. baigė Šeduvos gimnaziją, o 1951 m. – Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą. Apgynęs dvi disertacijas (1956 m. – istorijos mokslų kandidato, o 1971 m. – daktaro), darbavosi iš pradžių Lietuvos istorijos institute, o nuo 1970 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete.

Skaityti daugiau...

veliavos edgarasVilniaus universiteto Tarybos rinkimai vyks lapkričio 4–5 d., nuo 9:00 iki 16:00 (Naujosios istorijos katedroje, 319 kab.); 


Išankstinis balsavimas spalio 28–29 d. nuo 10:00 iki 15:00 Naujosios istorijos katedroje.

Pasitikrinti, ar esate įtrauktas į rinkėjų sąrašą galite čia.

Su kandidatais į VU Tarybą galite susipažinti VU puslapyje.

Vilniaus universitetas 642x410Vilniaus universiteto Centrinė rinkimų komisija patvirtino kandidatų į VU Tarybą SĄRAŠAS. Jame yra 16 vidinių ir 16 išorinių kandidatų – iš jų 9 rinks rinkimų teisę turintys akademiniai darbuotojai, dar 2 nariai skiriami VU Studentų atstovybės nustatyta tvarka.

Teisę rinkti ar būti renkamam pagal atnaujintą ir Senato patvirtintą rinkimų tvarką turi kiekvienas VU akademinės bendruomenės narys, dirbantis VU pagal neterminuotą darbo sutartį arba ne trumpiau kaip trejus metus ir ne mažiau kaip puse etato.


Patvirtinus kandidatų sąrašą oficialiai prasideda agitacinis laikotarpis, kuris tęsis iki spalio 25 d. Tarybos rinkimai VU vyks 2019 m. lapkričio 4–5 d. Išankstinis balsavimas numatomas 2019 m. spalio 28–29 d.

Kandidatų DEBATAI pagal atskiras rinkimų sritis numatomi spalio 21 ir 25 d. Tiesiogines debatų transliacijas bus galima stebėti VU „Facebook“ ir „YouTube“ paskyrose.

Humanitarinių mokslų interesų srities kandidatų debatai vyks spalio 21 d., 15 val. VU Filosofijos fakultete, 201 aud., Universiteto g. 9, Vilnius (moderatorius – dr. Audrius Valotka).

Ne Universiteto darbuotojų ar studentų (išorinių kandidatų) debatai - spalio 22 d., 17 val. VU Centriniuose rūmuose, Mažojoj Auloj, Universiteto g. 3, Vilnius (moderatorius – doc. dr. Jonas Dagys).

Spalio 23 d., trečiadienis, 14.00-15.15 - Istorijos fakultete (211 aud.) susitikimas su kandidatais, pageidavusiais prisistatyti IF bendruomenei.

Daugiau apie rinkimus ir kandidatus žr. čia.

 

 

IF eisena2019 m. rugsėjo 2 d. (pirmadienis)

9.30 val. – Vilniaus universiteto vėliavos pakėlimas Bibliotekos kieme.

10.00 val.Mokslo metų pradžios šventė Istorijos fakulteto studentams M. Daukšos kiemelyje po liepa.

14.45 val. – Vilniaus universiteto dėstytojų, studentų ir alumnų eisena. Renkamės prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų.

15.30–16.30 val. – iškilminga studijų metų pradžios RENOVATIO STUDIORUM ceremonija universiteto Didžiajame kieme.

18.30 val. – šv. Mišios akademinei bendruomenei Vilniaus arkikatedroje bazilikoje (šv. Mišioms vadovaus Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas).

19.30 val. – Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios Gospel choro koncertas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje (Katedros a. 2).

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos