Sidebar

3 1 Tomas VaisetaGerbiamas dekane, gerbiamos kolegės ir kolegos, mieli absolventai, 

leiskite man sulaužyti taisykles, kurias mes labai vertiname ir gerbiame, ir kreiptis pirmiausia ne į jus, o į studentų, dabar jau absolventų artimuosius ir tėvus, kurie tokiomis progomis kažkodėl dažnai vadinami tėveliais, tarsi jų atžaloms – godutėms, agnutėms, ignutėms, ingutėms, adomukams – baigus studijas ir gavus diplomą tėvai šiek tiek sumažėja. Gal ir iš tiesų reiktų kreiptis „mieli tėveliai“, nes jūs dar nežinote, kokie intelekto monstrai, chimeros, grifonai ir baziliskai po Istorijos fakulteto liepa išaugo ir šiandien – tikiuosi – praleis popietę su jumis, sės prie vieno stalo, grįš namo, o paskui – išeis laimės ieškoti, ir tiek jūs juos bematysite. Tiesą sakant, jie ir patys dar nežino, į ką išaugo – man asmeniškai tai gražiausia ir svarbiausia studijų, studijavimo, dėstymo ir dėstytojavimo prasmė. Šitie monstrai, chimeros, grifonai ir baziliskai galiausiai ir yra visa universiteto prasmė. 

Bet grįžkime prie jūsų, mieli tėveliai, kurie – jeigu jau esate čia – vadinasi, įveikėte sunkiausią iššūkį: apsukę kelis ratus aplink universiteto pastatus, šiek tiek suplukę, pagaliau radote kur gi ta Šventų Jonų bažnyčia. Dabar paprašysiu jūsų to, ko visada prašo istorikai – nukeliauti į praeitį ir prisiminti tą akimirką, kai sužinojote, kad jūsų mylimiausia dukra ar sūnus įstojo į Istorijos fakultetą, kad studijuos istoriją, kultūros istoriją, antropologiją, archeologiją ar paveldosaugą. Drįsčiau spėti – ir tebūnie man būna už šį spėjimą atleista – kad jūs galbūt sušukote tai, kas po Šv. Jonų bažnyčios skliautais nuskambėtų net iškilmingai: „Viešpatie!“ arba „Jėzau Marija!“, o po to: „Ką ji ar jis veiks su tomis datomis? Ar žinojimas, kad Augsburgo taikos sutartis pasirašyta 1555 m., leis uždirbti duonai? Gauti būsto paskolą? Atostogauti Balio saloje?“ O žiūrėdami į gležnų, trapių, dėmesio ir įvertinimo ištroškusių savo atžalų akis galbūt išskaitėte tuos pačius klausimus, ir jus kaip šiltas vasaros vakaras apgaubė nerimo marška. Mieli tėveliai, turiu jums blogų žinių. Jūs – čia ir dabar – patekote į viduramžišką sąmokslą, lyg karaliaus Mindaugo nužudymo išvakarėse. Nes tikiu ir žinau, kad niekas – net ir jūsų atžalos – nebegalvoja, kad istorija yra tik faktų ir datų kratinys. Jūs likote vienui vieni.

Tad kas yra istorija?

Istorija yra mūšio laukas. Štai, ar regite, kaip iš milžiniško dulkių debesies išnyra riteriai – ten joja liberalizmu, konservatizmu, marksizmu (vos nepasakiau – leninizmu, bet ir – leninizmu) pasikausčiusios kariuomenės. O štai prieš spiginančią nežinios saulę rikiuojasi metodologijos lankininkai, jie įtempia lankus ir staiga dangus užtemsta – nuo komparatyvistikos, diskurso analizės, probleminės analizės (kas tai bebūtų), prozopografijos, tinklaveikos ir struktūralizmo strėlių. Griežtai, lyg apibrėždami chronologines ribas, į vieną gretą stoja artilerijos daliniai. Pabūklai šauna ir į taikinius negailestingai skrieja hipotezės ir uždaviniai. O po paraku, prakaitu, krauju, neviltimi ir netikėtais profesoriaus Bumblausko klausimais pakvipusį lauką kaip pasimetę vaikai laksto istoriografijos pėstininkai. Mes nespėjome suprasti, kas vyksta, o jau matome, kaip nelygioje kovoje krenta drąsus archyvinis šaltinis, iš mūšio lauko klibinkščiuodami traukiasi sužeisti spaudos puslapiai, išleisdama paskutinį kvapą gargaliuoja atmintis. Istorija yra triumfas ir tragedija. Istoriją rašo nugalėtojai, bet tuoj, už akimirkos, jie pralaimės.

Istorija taip pat yra pasaulio ir tikrovės aiškinimo būdas. Ten, kur jūs matote „nauja“ ir „unikalu“, mes matome analogijas ir niekada neišmokstamas pamokas. Ir atvirkščiai – ten, kur jūs sakote „kažkur tai matyta“, mes sakome, kad jūs nesuprantate konteksto ar mąstote anachronizmais. Ten, kur jūs matote žmones ir įvykius, mes matome procesus ir struktūras, atsiprašau, trumpojo, vidutinio ir ilgojo periodo struktūras. Ir atvirkščiai – ten, kur jūs pasiduodate užkalbėjimams matyti nematomas jėgas ir likimo pirštą, mes klausiame, argi neužuodžiate karaliaus ambicijos, karvedžio kvailybės ir valstiečio meilės? Ten, kur jūs sakote, kad „čia viskas aišku“, mes sakome, kad jūs neatlikote šaltinių kritinės analizės. O kai jūs priekaištaujate, kokie mes istorikai, jei nežinome, kada pasirašyta Augsburgo taikos sutartis, mes nuraustame, bet kukliai atsakome: mes ne Google ir Vikipedija, mes nustatome problemas, jas tiriame ir aiškiname pasaulį, mes ieškome tiesos. O labiau už tiesą juk visi trokštame tik artimo meilės (nors dėl to aš dar drįsčiau pasiginčyti). Borgesas kažkada rašė apie žmogų, kuris negalėjo nieko pamiršti. Ne, istorikas nėra šitas žmogus. Istorikas yra žmogus, kuris negali nieko nepaaiškinti. 

Pagaliau istorija yra vaizduotės šėlsmas. Istorikai sugeba įsivaizduoti tai, ko nėra, – laiką. Tai sunki, nedėkinga, pavojinga, bet būtina misija, nes įsivaizduodami laiką ir šį vaizduotės vaisių padovanodami mums, jie suteikia mūsų visų gyvenimams prasmę. Įsivaizduodami už mus visus mūsų gyvenimus kaip nugyventą, o tai reiškia – ir gyvenamą, ir dar gyvensimą laiką, istorikai tarsi suteikia mums logišką pasakojimą, tvarią saugyklą, jeigu norite, dieviškąjį seifą, į kurį galime sudėti savo prisiminimus, netektis, nuodėmes, kaltes, pirmuosius kartus, neišsipildžiusius norus, pasiekimus ir džiaugsmus. Seifas, į kurį telpa tūkstančių tūkstančiai metų. O tai leidžia pamiršti, kad už mūsų nugarų alsuoja juoda, gliti, bedugnė ir beprasmė gelmė. Tai istorikai, kurie pasiryžta dėl mūsų visų nerti į šią gelmę, todėl istorija – tai ir prabudimas gilią naktį išpiltam šalto prakaito, girdint už lango siaučiant tūžmingus vėjus ir kažkam lyg laibais numirėlio pirštais barbenant į palangės skardą. 

Ar dabar, mieli tėveliai, jums aišku, ką į savo CV, eidami uždirbti duonai, įrašys jūsų atžalos? Ką pasakys bankininkui nuėję būsto paskolos? Ir kaip atsiskaitys kelionių agentūrai už kelionę į Balio salą? Tikiu, kad taip.

Mieli studentų tėvai, tėveliai, artimieji, draugai ir bendražygiai, visi tie, kuriems rūpi šie jauni žmonės, net jeigu jūsų šiandien nėra čia su mumis, nebijokite pasveikinti, apkabinti, pabučiuoti šių monstrų, chimerų, grifonų ir baziliskų – žiniomis nugaląstus aštrius dantis, teorijomis liepsnojančius liežuvius, mirtį nešančius kritiškus žvilgsnius įgavo tik jų intelektas, o absolventai liko tokie, kokie buvo, – trapūs, gležni, trokštantys dėmesio ir įvertinimo. 

Mieli absolventai, šiandien jums universitetas suteikia galbūt net svarbiausią jūsų gyvenime įvertinimą – įteikia diplomus ir sako, kad jūs neuždusote mūšio dulkių debesyse, tapote žmonėmis, kurie negalės nepaaiškinti, sėkmingai pasidavėte vaizduotės šėlsmui, išgyvenote prabudimą gilią naktį. Dabar jūs prabudote nakties pakrašty, tuoj išauš rytas ir kažką jums atneš. Tik Dievas žino, ką. Bet tai jau kita istorija. Istorija iš vienos didžiosios ir daug mažųjų I. Sveikinu visus.

 

250px Vilnius University Vilniaus Universitetas2018 metų gegužės 17 d. Centrinė rinkimų komisija patvirtino gegužės 14-16 dienomis vykusių rinkimų į Senatą rezultatus.

Istorijos fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 34/43 (79,06 proc.)

Prof. dr. Zenonas Butkus – 31 (91,17 proc.)

Doc. dr. Nerijus Šepetys – 21 (61,76 proc.)

Negaliojančiu pripažintas 1 biuletenis

Į Senatą išrinkti du Istorijos fakulteto kandidatai. Sveikiname!

 

Plačiau apie rinkimų rezultatus:  (https://www.vu.lt/naujienos/senato-rinkimai-2018/senato-rinkimu-rezultatai)

Istorijos fakulteto rinkimų komisija

Senato sale2018 m. gegužės 3 d. Istorijos fakultetas kviečia į kandidatų (fakulteto atstovų) į Vilniaus universiteto senatą prof. Zenono Butkaus ir doc. Nerijaus Šepečio debatus. Renginį ves doc. Aurimas Švedas. Debatų pradžia 15.00 val., 214 auditorija (Istorijos fakultetas, Universiteto g. 7).

Kviečiame!

e079c3cbdbb3437289bf96afb018e074037e8152Vilniaus jidiš institutas ir Jacko, Josepho ir Mortono Mandelių aukštesnės pakopos studijų centras prie JAV holokausto memorialinio muziejaus kviečia į vasaros mokyklą „Holokaustas Lietuvoje“, kuri vyks 2018 m. rugsėjo 3–7 d. Tarpdisciplininė vasaros mokykla skirta žinių apie holokaustą gilinimui, temos tyrimų metodologijos, istoriografijos, naujų tyrimų krypčių aptarimui, holokausto studijų programų stiprinimui, ypatingas dėmesys bus skiriamas Lietuvos atvejams ir problematikai. Mokykla skirta aukštųjų mokyklų dėstytojams ir jaunesniesiems mokslo darbuotojams bei magistro ir doktorantūros studijų studentams, studijuojantiems ar besidominčiais holokausto studijomis ir tyrimais.

Reikalavimai dalyviams

Mokykloje gali dalyvauti Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai, jaunesnieji mokslo darbuotojai, magistro ar daktaro studijų studentai. Dalyviai atrenkami konkurso keliu – turi pateikti motyvacinę paraišką. Dalyvio paraišką sudaro (1) gyvenimo aprašymas anglų kalba ir (2) motyvacinis laiškas (500–1000 žodžių), kuriame pareiškėjas turi atskleisti savo interesus ir poreikį stiprinti holokausto žinias, siekį studijuoti arba dėstyti šią temą. Paraiškos forma pridedama.

Vasaros mokyklos dalyviams suteikiama nemokama nakvynė ir maitinimas.

Paraiškos (word/pdf formatu) priimamos iki 2018 m. birželio 1 d. el. paštu . Paraiškos formą rasite čia

Rūpimais klausimais prašome kreiptis el. paštu .

250px Vilnius University Vilniaus UniversitetasCentrinė rinkimų komisija patvirtino iškeltų kandidatų į Senato narius sąrašą:

Chemijos ir geomokslų fakultetas

1. Prof. dr. Viktoras Masevičius

2. Prof. habil. dr. Arūnas Ramanavičius

3. Prof. dr. Darijus Veteikis

Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

1. Prof. dr. (HP) Rimvydas Skyrius

2. Prof. dr. (HP) Romas Lazutka

Filologijos fakultetas

1. Prof. dr. (HP) Dainora Pociūtė-Abukevičienė

2. Doc. dr. Jurgis Pakerys

3. Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė

Filosofijos fakultetas

1. Doc. dr. Antanas Kairys

2. Doc. dr. Arūnas Mickevičius

Fizikos fakultetas

1. Prof. dr. Darius Abramavičius

2. Vyriaus. m. d. dr. Vygintas Gontis

3. Prof. habil. dr. Gintautas Tamulaitis

4. Prof. dr. Gintaras Valiulis

5. Doc. dr. Ramūnas Aleksiejūnas

6. Doc. dr. Mindaugas Mačernis

7. Doc. dr. Aidas Matijošius

Gyvybės mokslų centras

1. Doc. dr. Eglė Lastauskienė

2. Vyriaus. m. d. dr. Rūta Navakauskienė

3. Vyresn. m. d. dr. Julija Razumienė

4. Vyriaus. m. d. dr. Česlovas Venclovas

5. Vyresn. m. d. dr. Vytautas Smirnovas

Istorijos fakultetas

1. Prof. dr. Zenonas Butkus

2. Doc. dr. Nerijus Šepetys

Kauno fakultetas

1. Prof. dr. Remigijus Čiegis

2. Prof. dr. Virginija Jurėnienė

3. Prof. dr. Asta Mikalauskienė

4. Doc. dr. Vytautas Evaldas Rudžionis

Komunikacijos fakultetas

1. Prof. dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė

2. Doc. dr. Renata Matkevičienė

3. Doc. dr. Jolanta Mažylė

4. Doc. dr. Marija Stonkienė

Matematikos ir informatikos fakultetas

1. Prof. dr. Julius Žilinskas

2. Prof. dr. Rimantas Vaicekauskas

3. Doc. dr. Martynas Manstavičius

4. Dr. Jurgita Markevičiūtė

Medicinos fakultetas

1. Prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė

2. Prof. dr. Eugenijus Gefenas

3. Prof. dr. (HP) Edvardas Danila

4. Prof. dr. Saulius Ročka

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

1. Vyresn. m. d. dr. Nerija Putinaitė

2. Prof. dr. Ainė Ramonaitė

3. Doc. dr. Deividas Šlekys

Teisės fakultetas

1. Prof. dr. Jonas Prapiestis

2. Doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė

Balandžio 14 d. – gegužės 9 d. skelbiamas kandidatų į Senato narius agitacinis laikotarpis. Agitaciniu laikotarpiu kamieninių akademinių padalinių rinkimų komisijos organizuoja kandidatų į Senato narius debatus, o patys kandidatai ar juos iškėlę asmenys gali vykdyti kitokiąSenato narių rinkimų tvarkos aprašo 4 punkte nustatytiems principams neprieštaraujančią agitacinę veiklą. Kamieninių akademinių padalinių administracijos turi sudaryti sąlygas vykdyti kandidatų į Senato narius debatus.

Senato rinkimai Istorijos fakultete vyks:

Išankstinis balsavimas Senato rinkimuose vyks gegužės 10 d., 9.00 – 17.00 Naujosios istorijos katedroje

Senato rinkimai Istorijos fakultete vyks:

Gegužės 14 d. 9.00 – 17.00 (329 aud.)

Gegužės 15 d. 9.00 – 17.00 (329 aud.)

Gegužės 16 d. 9.00 15.00 (329 aud.)

Patikrinti ar esate rinkėjų sąraše galima: (https://www.vu.lt/naujienos/senato-rinkimai-2018/senato-rinkimai)

Istorijos fakulteto rinkimų komisija

Senato saleCentrinė rinkimų komisija informuoja, jog prasideda nauji rinkimai į Vilniaus universiteto Senatą.

Vadovaujantis Vilniaus universiteto Senato narių rinkimų tvarkos aprašu (Vilniaus universiteto senato 2018 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. S-2018-2-2 redakcija), naujos kadencijos Vilniaus universiteto Senatą (toliau – Senatas) sudarys 41 narys. Visi naujojo Senato nariai bus išrinkti kamieniniuose akademiniuose padaliniuose pagal šiuose kamieniniuose akademiniuose padaliniuose iškeltų kandidatų sąrašus:

1. Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų sričių atstovai renkami šiuose kamieniniuose akademiniuose padaliniuose (atstovavimo norma – po 2 atstovus iš kiekvieno kamieninio akademinio padalinio): 

 • Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas;
 • Filologijos fakultetas;
 • Filosofijos fakultetas;
 • Istorijos fakultetas;
 • Kauno fakultetas;
 • Komunikacijos fakultetas;
 • Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas;
 • Teisės fakultetas.

2. Biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų sričių atstovai renkami šiuose kamieniniuose akademiniuose padaliniuose (atstovavimo norma – po 3 atstovus iš kiekvieno kamieninio akademinio padalinio, išskyrus Gyvybės mokslų centrą, iš kurio renkami 4 atstovai): 

 • Chemijos ir geomokslų fakultetas;
 • Fizikos fakultetas;
 • Gyvybės mokslų centras;
 • Matematikos ir informatikos fakultetas;
 • Medicinos fakultetas.

Rinkimai vyks vadovaujantis Vilniaus universiteto statutu bei Senato patvirtintu Senato narių rinkimų tvarkos aprašu. Rinkimus kamieniniuose padaliniuose vykdys padalinių rinkimų komisijos.

Informuojame, jog kandidatų dalyvauti šiuose rinkimuose kėlimas vyksta nuo kovo 20 d. iki balandžio 9 d., 15:00 val. Pagal Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 14 punktą, teisę kelti kandidatus į Senato narius turi: rinkimų teisę turintys darbuotojai (savo ar kito Rinkimų teisę turinčio darbuotojo kandidatūrą jo sutikimu); kamieninio akademinio padalinio šakinis akademinis padalinys savo Rinkimų teisę turinčių darbuotojų susirinkimuose.

Pagal Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 16 ir 17 punktus, kandidatai į Senato narius keliami konkrečiame kamieniniame akademiniame padalinyje ir įrašomi į atitinkamo kamieninio padalinio kandidatų į Senato narius sąrašą kreipiantis raštu į Kamieninio padalinio rinkimų komisiją.

Senato rinkimai padaliniuose planuojami gegužės 14 d. 9:00 val. – gegužės 16 d. 15:00 val. Balsuojama bus kamieniniuose padaliniuose, šių padalinių komisijų nurodytose patalpose (apie jas bus informuojama Vilniaus universiteto interneto svetainėje).

Informacija apie rinkimus bus skelbiama Vilniaus universiteto interneto svetainės „Senato naujienų" skiltyje bei kamieninių akademinių padalinių interneto svetainėse.

250px Vilnius University Vilniaus Universitetas2018 m. kovo 7-8 dienomis skelbiami pakartotiniai rinkimai į Vilniaus universiteto darbo tarybą!

Rinkimai IF vyks 329 aud. Balsavimo laikas 9:00 – 16:30 val

Vasario 26-28 dienomis vykę rinkimai į darbo tarybą Vilniaus universitete pripažinti neįvykusiais dėl per mažo rinkėjų aktyvumo. Rinkimuose dalyvavo 1881 iš 4547 (41,37 proc.) rinkėjo teisę turėjusių Vilniaus universiteto darbuotojų. Remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, darbo tarybos rinkimai laikomi įvykusiais tik tada, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių darbuotojų. 

Visa informacija apie rinkimų tvarką ir kandidatus – puslapyje rinkimai.vu.lt.  

6EK05420Istorija prasideda čia.

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto bendruomenė sveikina visus Vasario 16-osios proga.

 

VU IF dekanas

prof. Rimvydas Petrauskas

 

KPAN1286Šiandien prezidentė Dalia Grybauskaitė valstybės atkūrimo 100-mečio proga už nuopelnus Lietuvai ir mūsų šalies vardo garsinimą pasaulyje valstybinius apdovanojimus įteikė 100 Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių. 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi apdovanotas VU Istorijos fakulteto dekanas, profesorius Rimvydas Petrauskas.

Sveikiname!  

 

Daugiau žr. čia

Nuotrauka: DELFI/Karolina Pansevič

dsc 0003 5a83eecf2d71fBendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojais ir studentais (vadovė doc. dr. Jurgita Verbickienė) parengta kilnojamoji paroda „Lietuvą kūrėme kartu“ supažindina su Lietuvos tautinėms ir etninėms bendruomenėms, jų vaidmeniu kuriant Lietuvos valstybę, ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Paroda „Lietuvą kūrėme kartu“ atidaroma vasario 15 d. 14 val. 30 min. Vilniuje įsikūrusioje Tautinių bendrijų namų svetainėje (Raugyklos g. 25, Vilnius). 

 Apie dalyvavimą pranešti el. p.:  

Daugiau skaitykite 15min.lt

250px Vilnius University Vilniaus UniversitetasĮgyvendinant naująjį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą Vilniaus universitete skelbiami rinkimai į darbo tarybą. Ją sudarys 11 narių, renkamų 3 metų kadencijai.

Darbo tarybos pagrindinė funkcija – atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių reguliarų (bent kartą per metus) informavimą ir tarpusavio konsultavimąsi šiais pagrindiniais klausimais:

 • bendriniai einamųjų metų darbdavio planuojami pokyčiai, susiję su darbuotojų darbo sąlygų pasikeitimais; 
 • su personalu susiję vietiniai norminiai teisės aktai; 
 • grupės darbuotojų atleidimo atvejai; 
 • verslo ar jo dalies perdavimo atvejai.

Dalyvavimas darbo tarybos veikloje yra savanoriškas, darbo tarybos nariu gali būti išrinktas tik to pats pageidaujantis asmuo, jei darbuotojai visuotinio balsavimo metu pareiškia jam pasitikėjimą ir išrenka jį į darbo tarybą.

Darbo tarybos nario funkcijos gali būti atliekamos darbo metu, šiai veiklai skiriama 60 darbo valandų per metus paliekant darbuotojo įprastą darbo užmokestį. Dalyvavimas darbo tarybos veikloje nėra papildomai apmokamas.

Rinkimai vyks 2018 m. vasario 26-28 dienomis, 9:00 – 16:30 val.

Istorijos fakulteto darbuotojai balsuoja 329 aud.  

Ar darbuotojas įtrauktas į sąrašus (gali balsuoti dirbantis ne trumpiau, kaip 3 mėn.),  kur jam tiksliai vykti, galima patikrinti čia: https://www.vu.lt/rinkimai/balsavimo-vieta  

Ne Vilniuje ir ne Kaune dirbantiems rinkėjo teises turintiems darbuotojams bus galimybė 2018 m. vasario 21-23 dienomis balsuoti paštu. 

Kanditatų į VU Darbo tarybos narius sąrašas

 
Balsavimo tvarka: 
 
Rinkimuose dalyvaujantys darbuotojai turės 11 balsų (tiek narių yra renkamoje darbo taryboje). Kiekvienas rinkėjas galės balsuoti už: 
 • 10 kandidatų iš bendrojo sąrašo;
 • 1 kandidatą iš specialaus jungtinio profesinių sąjungų keliamų kandidatų sąrašo. 

Remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, skaičiuojant balsus negaliojančiais bus laikomi tie biuleteniai, kuriuose pažymėta daugiau kandidatų, negu nustatytas renkamos darbo tarybos narių skaičius, arba kuriuose neįmanoma nustatyti rinkėjo valios.

Laimėtojais bus pripažinti tie kandidatai, kurie surinks daugiausiai balsų kiekviename sąraše (tiek bendrame, tiek profesinių sąjungų keliamų kandidatų sąraše).

Daugiau informacijos rasite čia

 

 

VU KurauskasPasitinkant Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį, kviečiu Istorijos fakulteto bendruomenę (dėstytojus ir administracijos darbuotojus, studentus ir alumnus) šį trečiadienį, vasario 14 d., 12.30 susitikti Fakulteto kiemelyje bendrai nuotraukai. Kviečiame atsinešti vėliavas ar vėliavėles.

Pasitikime ir švęskime Lietuvos Nepriklausomybės dieną kartu!

 

VU IF dekanas

Rimvydas Petrauskas

 

 

 

 

 

norbertas cerniauskas22018 metų Valstybės Nepriklausomybės stipendija paskirta dr. Norbertui Černiauskui už projektą „Gerovės valstybės vizija ir jos kūrėjai Lietuvos Respublikoje 1918–1940 metais“. Tai nutarė pirmadienį (sausio 29 d.) posėdžiavusi Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisija.

Valstybės Nepriklausomybės stipendija skiriama humanitarinių ir socialinių mokslų sričių jauniesiems mokslininkams už Lietuvos valstybingumo stiprinimui svarbius mokslo tyrimus, su jais susijusią visuomeninę veiklą ir mokslo populiarinimo darbus bei konkursui stipendijai gauti pateiktą įgyvendinti mokslinio tyrimo projektą. 

Plačiau: 15min.ltDELFI.lt, Bernardinai.lt, Verslo žinios, Vakarų ekspresas.

 

Jaunųjų istorikų mokyklaPrasidėjo registracija į Jaunųjų istorikų mokyklą, kuri organizuojama kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. Mokykla skirta bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokiniams, besidomintiems istorija, siekiantiems žinių, kūrybingiems ir norintiems tobulėti. 

Jaunųjų istorikų mokyklos I sesija vyks kovo 15–16 d., II sesija – balandžio 12–13 d., III sesija – gegužės 10–11 d.  Programą žr. čia

 
Registracija vyksta iki kovo 2 d. Registracijos anketą rasite čia
 

Mokiniai bus supažindinti su archeologijos, Lietuvos ir Visuotinės bei kultūros istorijos esminiais faktais. Įgis teorinių žinių, kurios yra būtinos besidomintiems istorija, ketinantiems pasirinkti istorijos egzaminą, taip pat padės ugdyti reikalingus gebėjimus bei įgūdžius.

Mokiniai klausysis paskaitų, susipažins bei tiesiogiai pabendraus su Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojais. Bus mokomi išsiugdyti kritinį mąstymą, gebėjimą skirti faktus ir nuomones apie juos, analizuoti istorinius faktus, argumentuotai dėstyti savo nuomonę.

Mokymo programa sukurta aktualiausiomis jauniesiems istorikams temomis. Į programą įtrauktos tiek teorinės paskaitos, tiek edukaciniai užsiėmimai, ekskursijos.  

Mokykla yra vienmetė.  Mokslas susideda iš 3 sesijų ir individualaus darbo per metus

Mokyklos baigimo pažymėjimą gauna sėkmingai atlikusieji programoje numatytas užduotis. Likusieji mokiniai gauna išklausiusiojo mokyklos kursą pažymėjimą. 

Mokslas mokamas. Į kainą įskaičiuota: edukacinė programa, ekskursijos. Vienos sesijos kaina – 12 € (už mokslą reikia sumokėti iki sesijos pradžios, mokėti už kiekvieną sesiją atskirai).

Rekvizitai: 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 

Adresas: Žirmūnų g.1B, Vilnius 

Įmonės kodas 302848387 

PVM mokėtojo kodas LT100007095119 

Sąskaitos nr. LT76 7044 0600 0102 9937   

 
Nakvynė jaunimo nakvynės namuose „Filaretai“ (Filaretų g. 17, Vilnius) – 7 € 
 

Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi. Su jaunesniais nei 18 metų asmenimis sutartis sudaroma esant jų tėvų (rūpintojų) sutikimui.  

Informacija teikiama el. paštu arba tel. (8 5) 2154585.

SutkusKviečiame dalyvauti mokslinėje konferencijoje "VILNIAUS UNIVERSITETAS: TRADICIJŲ TĄSA, PERTRŪKIAI IR IŠRADIMAI"

Konferencija vyks: 2018 m. balandžio 6 d.

Konferencijos organizatoriai: Vilniaus universiteto (VU) muziejus, VU biblioteka, VU Komunikacijos fakultetas, VU Istorijos fakultetas, VU Bendruomenės vystymo skyrius. Konferencija yra Vilniaus universiteto gimtadienio minėjimo programos dalis. 

Vilniaus universiteto istorija – tai nuolat kintantis, atsinaujinantis naratyvas. Keičiantis, pildantis bendruomenei atsiranda naujos tradicijos, formuojasi nauji požiūriai į praeitį ir paveldo objektus. Minėdami Vilniaus universiteto gimtadienį (balandžio 1 d.), kviečiame įvairių mokslo sričių tyrėjus, kurie galėtų pristatyti naujausius atradimus apie universiteto istoriją, bendruomenę ar naujus požiūrius apie praeities naratyvo pateikimą. Galimos pranešimų gairės:

 • istorinės asmenybės Vilniaus universitete: iniciatyvos, darbai, provokacijos;
 • paveldo klausimai Vilniaus universitete: į kitas šalis iškeliavusios vertybės, nauji atradimai Vilniaus universiteto erdvėje ir kitos aktualijos;
 • Vilniaus universiteto istorijos komunikacija: naujos pateikimo formos, požiūriai, klausimai;
 • oficialūs ir neoficialūs Vilniaus universiteto simboliai bei ženklai;
 • istorinės ir šiuolaikinės Vilniaus universiteto bendruomenės tradicijos.

Savo pranešimų temas ir anotacijas (iki  200 žodžių) prašome pateikti iki vasario 15 d. Registracijos formą rasite čia: https://goo.gl/forms/etrs7RkMwXsrgjEF2

Daugiau informacijos taip pat žr. čia

GL3Istorijos fakulteto bendruomenę sukrėtė netikėta ankstyva mūsų absolvento ir kolegos dr. Gedimino Lesmaičio mirtis. Užjausdami artimuosius ir draugus, prisiminsime Gediminą kaip tyrimų apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenę autorių, aktyvų istorikų bendruomenės narį, palaikiusį plačius kontaktus su kolegomis Lenkijoje, Rusijoje,  Baltarusijoje, Ukrainoje, o visų pirma - kaip nuoširdų bičiulį,

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto bendruomenės vardu -

dekanas Rimvydas Petrauskas 

Istorijos fak2017 m. pradžioje Vilniaus universitetas ir JAV lietuvis Juozas Sidas pasirašė dovanojimo sutartį, pagal kurią buvo remiamos istorijos studijos ir mokslas Vilniaus universitete. Šia parama Juozas Sidas puoselėja savo dėdės, žymaus tarpukario Lietuvos politinio veikėjo, diplomato Vaclovo Sidzikausko (1893–1973) atminimą.

Sutartis numatė, kad paramos lėšos (14 500 eurų) skiriamos trims veikloms: Istorijos fakulteto infrastruktūros atnaujinimui, mokslo rezultatų sklaidai ir mokslininkų skatinimui. Didžioji lėšų dalis buvo panaudota atnaujinant darbuotojų ir studentų kompiuterinę klasę. Ši kompiuterinė ir programinė įranga padeda užtikrinti Istorijos fakultete vykdomų studijų ir mokslinių tyrimų ryšius su praktine-taikomąja sritimis – naudoti fizinių ir technologijos mokslų pasiekimus bei priemones istorijos, archeologijos, paveldo studijose (GIS, ESRI, ArcGIS programinės įrangos – žemėlapių, duomenų bazių, archeologinių brėžinių ir piešinių sudarymas ir kt.).

Kita lėšų dalis buvo skirta Istorijos fakulteto mokslininkų tiriamųjų darbų ir tarptautiškumo sklaidai, viešinant Lietuvos istorijos tyrimus tarptautiniu lygiu – finansuotas 11 straipsnių, kurie bus publikuoti užsienio leidiniuose, vertimas į anglų kalbą.

Galiausiai buvo paskelbta Vaclovo Sidzikausko premija už istorijos mokslo tyrimus. Šių metų premija per Istorijos fakulteto baigiamąją mokslo metų šventę birželio 26 d. Šv. Jonų bažnyčioje buvo įteikta doc. Marijai Drėmaitei už dvi monografijas apie tarpukario ir sovietmečio architektūrą (Progreso meteoras: modernizacija ir pramonės architektūra Lietuvoje, 1918-1940, Vilnius: Lapas, 2016; Baltic Modernism. Architecture and Housing in Soviet Lithuania, Berlin: DOM Publishers, 2017).

Juozo Sido parama leidžia stiprinti sritis, kuriose labiausiai trūksta resursų – tyrimų infrastruktūrą ir paramą tarptautinėms aukšto lygio publikacijoms Lietuvos istorijos tema rengti.

PetrauskasVilniaus universiteto Istorijos fakulteto Rinkimų komisija informuoja, kad 2017 m. gruodžio 7 d. fakulteto Taryboje įvyko slaptas balsavimas Istorijos fakulteto dekano rinkimuose.

Istorijos fakulteto dekanu vienbalsiai išrinktas prof. dr. Rimvydas Petrauskas.

 

VU Istorijos fakulteto

Rinkimų komisija

IF2017 m. gruodžio 7 d. (ketvirtadienis), 14.30 val., 211 aud. Istorijos fakulteto Tarybos posėdyje vyks fakulteto dekano rinkimai. 

 

Istorijos fakulteto rinkimų komisija

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos