Sidebar

kirstinis suzalojimas nuotrauka justinos kozakaitecc87s2018 m. rugsėjo 14 d. (penktadienį) Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. JUSTINA KOZAKAITĖ gins disertaciją “Traumos XIII-XVIII a. Lietuvoje bioarcheologiniais duomenimis”, humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2013‒2018 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Rimantas Jankauskas (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina ‒ 06 B).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Doc. dr. Gintautas Vėlius – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

Prof. dr.  Albinas Kuncevičius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai,  istorija - 05H);

Dr. Laurynas Vytis Kurila (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

Prof. dr. Dainius Haroldas Pauža (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B); 

Prof. dr. Raimonda Ragauskienė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai  mokslai, istorija  – 05H).

 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje

 

img 6901 titnagai2018 m. rugsėjo 18 d. (antradienį) Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. GABRIELĖ GUDAITIENĖ gins disertaciją “The First Inhabitants in the Western Part of the Neris River Basin in Lithuania” („Lietuvos Panerio baseino vakarinės dalies pirminis apgyvendinimas“), humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2013‒2017 metais Vilniaus universitete.

 

Mokslinis vadovas – doc. dr. Aleksiejus Luchtanas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H) 

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Doc. dr. Egidijus Šatavičius – pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H)

Prof. dr. Adomas Butrimas (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai,  istorija - 05H)

Dr. Vygandas Juodagalvis (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H)

Dr. Aivar Kriiska (Tartu universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H) 

Doc. dr.  Algimantas Merkevičius (Vilniaus universitetas, humanitariniai  mokslai, istorija  – 05H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

Jono Karolio Chodkevičiaus asmeninis herbas ant Kretingos katalikų bažnyčios durų2018 m. rugsėjo 19 d. (trečiadienį) Lietuvos istorijos instituto Posėdžių salėje (Kražių 5, Vilnius), 15 val. GABRIELĖ JASIŪNIENĖ gins disertaciją „Žemaitijos bajorų heraldika XV-XVIII a. pradžia“, humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta Vilniaus universitete ir Lietuvos istorijos institute 2013–2018 metais. 

Mokslinis vadovas – doc. dr. Edmundas Antanas Rimša (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

prof. habil. dr. Jūratė Kiaupienė – tarybos pirmininkė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

prof. dr. Vaida Kamuntavičienė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, istorija - 05H);

doc. dr. Eugenijus Saviščevas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

prof. dr. Rita Regina Trimonienė (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Darius Vilimas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje

 

Stumbras iš XVII a. knygos.LD09122018 m. rugsėjo 21 d. (penktadienį) Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. TOMA ZARANKAITĖ-MARGIENĖ gins disertaciją „Medžioklės fenomenas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV-XVI a. (1572 m.): socioekonominis, sociopolitinis, mentalinis aspektai“, humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2013‒2017 metais Vilniaus universitete.

Mokslinė vadovė – prof. dr. Irena Valikonytė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas – pirmininkas  (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

Dr.  Artūras Dubonis (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai,  istorija - 05H);

Doc. dr. Jolanta Karpavičienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

Doc. dr. Eugenijus Saviščevas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H); 

Doc. dr. Vacys Vaivada (Klaipėdos universitetas, humanitariniai  mokslai, istorija  – 05H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje

safe image2018 m. rugsėjo 27 d. (ketvirtadienį) Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. STANISLOVAS STASIULIS gins disertaciją „Holokausto Lietuvoje istoriografija: tradicijos ir problemos“, humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2013-2017 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Alfredas Bumblauskas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Doc. dr. Jurgita Verbickienė - pirmininkė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

Habil. dr. Alvydas Nikžentaitis (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija - 05H);

Dr. Darius Staliūnas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

Prof. dr. Arūnas Streikus (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H); 

Dr. Linas Venclauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai  mokslai, istorija  – 05H).

 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

kauno gub. miestai 1 m2018 m. rugsėjo 28 d. (penktadienį) Lietuvos istorijos instituto Posėdžių salėje (Kražių 5, Vilnius), 15 val. ARŪNAS ASTRAMSKAS gins disertaciją „Kauno gubernijos miestų savivalda 1876-1915 metais“, humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2013–2017 metais Lietuvos istorijos institute.  

Mokslinis vadovas – dr. Darius Staliūnas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H). 

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Habil. dr. Tamara Bairašauskaitė - pirmininkė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

Dr. Rimantas Miknys (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai,  istorija - 05H);

Doc. dr. Grigorijus Potašenko (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

Prof. dr. Virgilijus Pugačiauskas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H); 

Prof. dr. Vygantas Vareikis (Klaipėdos universitetas, humanitariniai  mokslai, istorija  – 05H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

800px Maidligrab2018 m. kovo 2 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. ŠARŪNAS JATAUTIS gins disertaciją „Lietuvos paleodemografija (remiantis osteologiniais duomenimis)” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2012–2016 m. Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Rimantas Jankauskas (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06 B).

Mokslinis konsultantas – dr. Artūras Dubonis (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

doc. dr. Gintautas Vėlius – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Laurynas Vytis Kurila (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

prof. habil. dr. Zenonas Norkus (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, sociologija– 05S);

prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

prof. habil dr. Vladislava Stankūnienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba– 03S).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje

2560px Konstytucja 3 Maja2018 m. vasario 15 d. Lietuvos istorijos instituto Posėdžių salėje (Kražių 5. LT-01109, Vilnius), 13 val. ARNAUD PARENT gins disertaciją „Prancūzai Abiejų Tautų Respublikos pertvarkyme Stanislovo Augusto valdymo laikotarpiu (1764–1795 m.)” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta eksternu. 

Mokslinė konsultantė – doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė – tarybos pirmininkė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

doc. dr. Liudas Glemža (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

prof. dr. Valdas Rakutis (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Jolita Sarcevičienė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Gintautas Sliesoriūnas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija 05H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

Nagurskiai2018 m. vasario 23 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. JONAS DRUNGILAS gins disertaciją „Lenkų bajorų integracija Žemaitijoje: migracija, kalba, atmintis XVI a.–XVIII a.“ humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2003–2007 m. studijuojant Vilniaus universiteto doktorantūroje ir ginama eksternu. 

 

Mokslinė konsultantė – prof. dr. Irena Valikonytė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H)

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

doc. dr. Eugenijus Saviščevas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H);

dr. Elmantas Meilus (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H);

prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H);

dr. Gintautas Sliesoriūnas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H);

prof. dr. Rita Regina Trimonienė (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje

 

narodniy sud 300x2102017 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. MONIKA KARENIAUSKAITĖ gins disertaciją „Nusikaltimas ir bausmė Lietuvos SSR” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2012 – 2016 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas: doc. dr. Arūnas Streikus (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H).

 

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Pirmininkas: doc. dr. Algirdas Jakubčionis (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Nariai:

doc. dr. Algimantas Čepas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01S);

dr. Saulius Grybkauskas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Tomas Vaiseta (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

prof. dr. Justinas Žilinskas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01S).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje

1912 Vilnius2017 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos istorijos instituto 204 auditorijoje (Kražių g. 5), 15 val. JUOZAPAS PAŠKAUSKAS gins disertaciją „Laisvalaikio kultūra didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir provincijoje XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2012 – 2016 metais Lietuvos istorijos institute.

Mokslinė vadovė: prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H).

 

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Pirmininkas: dr. Darius Staliūnas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Nariai: 

dr. Reda Griškaitė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Jolita Mulevičiūtė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, menotyra – 03H);

doc. dr. Eligijus Raila (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Vladas Sirutavičius (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje

Paprūdžių kapinyno kalvelė2017 m. rugsėjo 8 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. GEDIMINAS PETRAUSKAS gins disertaciją „Laidosena viduramžių Lietuvoje: mirusiųjų deginimo paprotys” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2011 – 2016 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Albinas Kuncevičius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Pirmininkas – doc. dr. Gintautas Vėlius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Nariai:

Dr. Artūras Dubonis (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

Dr. Laurynas Vytis Kurila (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

Doc. dr. Aleksiejus Luchtanas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

Doc. dr. Gintautas Zabiela (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

F6 321 72DPI2017 m. birželio 30 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. MINDAUGAS KLOVAS gins disertaciją „Privačių dokumentų atsiradimas ir raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje (1529 m.)” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2012 – 2016 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

Pirmininkė – prof. dr. Irena Valikonytė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Nariai:

dr. Rūta Čapaitė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

doc. dr. Liudas Jovaiša (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

dr. Sergej Polekhov (Rusijos Mokslų akademijos Rusijos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

prof. dr. Rita Regina Trimonienė (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje

 

atstatytas partizanu bunkeris daugeliskiu miske2017 m. kovo 31 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. AISTĖ PETRAUSKIENĖ gins disertaciją „Partizaninio karo vietos: įamžinimas ir įpaveldinimas nepriklausomoje Lietuvoje” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2012 – 2016 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Alfredas Bumblauskas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H).

Istorijos mokslo krypties tarybos sudėtis:

doc. dr. Salvijus Kulevičius – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

doc. dr. Arūnas Streikus (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

doc. dr. Nerijus Šepetys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

prof. dr. Vygantas Vareikis (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

prof. dr. Gediminas Vitkus (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai – 02P).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

 

1787 m. kopija 22017 m. kovo 24 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. NERINGA DAMBRAUSKAITĖ gins disertaciją „Bajorų namų ūkis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. – XVII a. I pusėje” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2012 – 2016 metais Vilniaus universitete.

Mokslinė vadovė – prof. dr. Irena Valikonytė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H). 

Istorijos mokslo krypties tarybos sudėtis:

doc. dr. Eugenijus Saviščevas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

dr. Mindaugas Paknys (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

dr. Jolita Sarcevičienė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

doc. dr. Jurgita Verbickienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

radiniai5 lg2017 m. vasario 3 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. IRENA KAMINSKAITĖ gins disertaciją „Mediniai dirbiniai Vilniaus Žemutinėje pilyje archeologiniais duomenimis” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2006 – 2016 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Albinas Kuncevičius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H).

Istorijos mokslo krypties tarybos sudėtis:

doc. dr. Gintautas Vėlius – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H);

doc. dr. Aleksiejus Luchtanas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija– 05H);

doc. dr. Justina Poškienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

doc. dr. Birutė Kazimiera Salatkienė (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H);

doc. dr. Gintautas Zabiela (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H).

 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje.

 

sveciuose pas goda ferensiene2016 m. lapkričio 11 d. VU Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. MARIUS ĖMUŽIS gins disertaciją „Sovietų Lietuvos valdantysis elitas 1944 -1974 metais: tarpusavio ryšiai ir jų raiška” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2012 – 2016 metais Vilniaus universitete.

 

Mokslinis vadovas – doc. dr. Algirdas Jakubčionis (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H).

Istorijos mokslo krypties tarybos sudėtis:

prof. dr. Zenonas Butkus – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H);

dr. Saulius Grybkauskas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija– 05H);

dr. Eglė Rindzevičiūtė (Kingstono universitetas, Londonas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

doc. dr. Arūnas Streikus (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H);

doc. dr. Nerijus Šepetys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija –05 H). 

 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir  VU interneto svetainėje.

Mindaugas Lukošaitis12016 m. rugsėjo 30 d. VU Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. MINGAILĖ JURKUTĖ gins disertaciją „Lietuvos partizanų karo atmintis: sovietinis, vietinis ir išeivijos pasakojimai” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2011‒2016 metais Vilniaus universitete. 

Mokslinis vadovas – doc. dr. Nerijus Šepetys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ‒ 05 H)

Istorijos mokslo krypties tarybos sudėtis:

doc. dr. Arūnas Streikus – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

prof. dr. Rasa Čepaitienė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

dr. Neringa Klumbytė (Majamio universitetas, JAV, socialiniai mokslai, sociologija – 05S),

dr. Dangirdas Mačiulis (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),

dr. Nerija Putinaitė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje

Darius ir Girenas 22016 m. rugsėjo 28 d. VU Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. GRAŽINA SVIDERSKYTĖ gins disertaciją „S. Dariaus ir S. Girėno byla: istorinis vyksmas, traktuotė, naratyvo kaita” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2012‒2016 metais Vilniaus universitete.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Zenonas Butkus (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ‒ 05 H);

Mokslinis konsultantas – doc. dr. Nerijus Šepetys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ‒ 05 H).

 

Istorijos mokslo krypties tarybos sudėtis:

doc. dr. Algirdas Jakubčionis – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

prof. dr. Šarūnas Liekis (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, istorija - 05H);

doc. dr. Eligijus Raila (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

prof. dr. Juozas Skirius (Lietuvos edukologijos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Darius Staliūnas (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir  VU interneto svetainėje

 

K.Kuciauskas2016 m. rugsėjo 23 d. VU Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7), 15 val. KAROLIS KUČIAUSKAS gins disertaciją „Prieškario Vilniaus urbanistinis modelis ir jo recepcija karo ir pokario metais (1932-1956 m.)” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 

Disertacija rengta 2011‒2015 metais Vilniaus universitete.

 

Mokslinė vadovė – doc. dr. Marija Drėmaitė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija ‒ 05 H).

 

Istorijos mokslo krypties tarybos sudėtis:

prof. dr. Alfredas Bumblauskas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

dr. Felix Ackermann (Vokietijos istorijos institutas Varšuvoje, humanitariniai mokslai, istorija - 05H);

dr. Dangiras Mačiulis (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

doc. dr. Vaidas Petrulis (Kauno technologijos universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra – 03H);

doc. dr. Nerijus Šepetys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir  VU interneto svetainėje

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos