Renginiai - Istorijos fakultetas

Sidebar

2021-11-16 17:00

A.ShapiroDr. Amy Shapiro yra filosofijos ir lyčių studijų profesorė emeritė Alverno koledže (Alverno College) JAV, knygos „Different Horrors, Same Hell: Gender and the Holocaust“ (2013) bendraatorė, daugelio paskaitų ir tekstų apie moteris Holokausto metais ir po jo, autorė.

Paskaitoje kalbėsime apie Holokaustą iš moterų perspektyvos, apie jų patirtis ir likimus nacių okupacijos metais bei kaip šios patirtys gali praplėsti ar net pakeisti mūsų požiūrį į žydų naikinimą Antrojo pasaulinio karo metais.

Paskaita vyks nuotoliniu būdu per MSTeams platformą, lapkričio 16 d., antradienį, 17 val.

Renginio nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGI4NDFjZDctYzM4Ni00ODE0LThjZjktYTQyOTI1MjdjNWQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%2277927c23-ab6f-4dee-8b97-b6b04b42f28b%22%7d

Renginys vyks Etninių teritorinių konfliktų Vidurio ir Rytų Europoje modulio rėmuose.

2021-11-18 13:00

E.Muhle18 November | 17:00 University of Vilnius Faculty of History Room 211, Universiteto g. 7

All those attending the lecture will be asked to present a valid National Certificate (Galimybių pasas)

In the 19th and early 20th centuries Slavic-speaking nations strove for cultural and political emancipation. To this end they referred inter alia to the idea of an all-Slavic community, thus developing a particular “Slavic idea”. In practice none of the attempts at forming a “Slavic identity” and “Slavic community”, however, ever had anything other in mind than particularistic objectives. Thus, the modern elitist discourse on Slavdom and Slavic community was thoroughly doomed to failure from the very start; at best, the “Slavic idea” within the Slavic-speaking world of the 19th and 20th centuries was of some periodical and limited impact. But it took on, apparently, a much greater power in its reversal, that is, as a conglomerate of anti-Slavic ideas, as created and propagated by non-Slavic Europeans. In any event, the notion of a coherent and united “Slavdom”, the idea of a particular “Slavic character” more than complied with the Western, especially with the German, external view of the “world of the Slavs” in its deep conviction of a supposed Romano-Germanic cultural superiority from at least the middle of the 19th century up until the mid-20th century. Against this backdrop the lecture will take a closer look at how the perception of the Slavic world developed within German political and cultural thought, what sort of “Slavic ideas” the Germans developed and used for which ends during modern times.

Eduard Mühle is professor of East Central and Eastern European History at Westfälische Wilhelms-University of Münster and a Foreign Member of the Polish Academy of Arts and Sciences. 1995-2005 he was director of the Herder-Institute for Historical Research on East Central Europe in Marburg and 2008-2013 director of the German Historical Institute in Warsaw. He was a Guest Professor and Senior Visiting Fellow at St. Antony’s College in Oxford, at Wolfson College in Cambridge and a Member of the Institute for Advanced Studies in Princeton. Currently he is working as a Fellow-in-Residence of the German Historical Institute Warsaw in Prague. He has published widely on a broad variety of topics of medieval and modern East Central and Eastern European History. His most recent monograph offers a new interpretation of the Slavs in the Middle Ages, which was published in German in 2020, in Polish in 2021 and is currently prepared for a Czech and English edition.

2021-10-15 16:00

D.StolaSpalio 15 d., 16:00 val., tęsime VU pradėtą diskusijų ciklą „Atviri pokalbiai apie istoriją“. Jų metu kelsime klausimus apie istorinę tiesą, atminčių karus bei priežastis, dėl kurių renkamasi tarnauti vienai ar kitai ideologijai.

Šįka.rt kviečiame į pokalbį „POLIN muziejus ir Lenkijos atminties karai“. Kalbinsime istoriką, buvusį POLIN direktorių Dariusz’ą Stolą.

2014 m. atvėręs duris, Lenkijos žydų istorijos muziejus POLIN pritraukė milijonus lankytojų. Jis sėkmingai kalbėjo apie sudėtingą lenkų ir žydų praeitį. Tačiau muziejui surengus parodą apie 1968-ųjų antisionistinę kampaniją Lenkijoje ir paprieštaravus naujam įstatymui dėl dalyvavimo Holokauste, POLIN užsipuolė dešinieji nacionalistai ir valdančiosios partijos politikai.

Dariusz’as Stola pasakos apie muziejaus pasiekimus ir apie tai, kaip visa pasikeitė prasidėjus šalį suskaldžiusiems kultūriniams karams. Pokalbio metu svarstysime, kaip valstybinė atminties politika atmeta kritišką praeities vertinimą kaip „gėdinimo metodiką“. Apmąstysime, kaip tokie veiksmai veikia mus.

Moderatoriai: Sergejus Kanovičius ir Paulius Gritėnas.

Renginys vyks anglų kalba.

Renginys vyks VU centriniuose rūmuose, Teatro salėje.

Įėjimas į renginį su galimybių pasu arba jį atitinkančiu dokumentu

https://www.facebook.com/events/692221128412645

2021-10-14 10:37

luzio naratyvaiSpalio 14-15 d. Vilniaus universitete organizuojama tarptautinė tarpdisciplininė konferencija „Lūžio naratyvai: Didžiosios transformacijos regioniniai skirtumai po 1989/1990“ (Vokietija - Baltijos šalys – Lenkija – Baltarusija – Rusija)“.

Kokį progresą mūsų regionas pasiekė ir kokį permainų kelią nuėjo per paskutiniuosius tris dešimtmečius, po Sovietų Sąjungos ir Berlyno Sienos žlugimo? Šiuos klausimus aptars istorijos, politikos mokslų, teisės, ekonomikos, žiniasklaidos teorijos, sociologijos, literatūros ir kalbotyros ekspertai.

Konferencijoje bus analizuojami Rytų Europos ir Baltijos regiono transformacijos bendrumai bei skirtumai po 1989 m., lyginama skirtinga socialinės ir ekonominės sferų raida, teisės, politikos, mokslo bei kultūros evoliucijos suvokimas ir vertinimas. Konferencijos siekis – sukurti bendrą erdvę diskusijoms ir idėjiniams mainams, neneigiant regiono nacionalinių bei ideologinių skirtumų, ir generuoti naujas įžvalgas, kaip galima išlaikyti ir toliau vystyti demokratiją.

Renginio programa

Vilnius, Universiteto g. 3, Aula Parva

2021-10-04 16:09

heritage and propaganda jpgBelgijos Université libre de Bruxelles  istorijos studentai bei dėstytojai kviečia kolegas iš Vilniaus universiteto susitikti seminare ir diskutuoti, kaip kultūrinis paveldas įvairiais istoriniais laikotarpiais ir skirtingose geografinėse erdvėse yra naudojamas politiniais ir ekonominiais tikslais.

Renginys vyks 2021 m. spalio 4 d., 15 val. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 331 auditorijoje.

Renginys vyks anglų kalba.

Renginio programa

Privaloma turėti Galimybių pasą. 


Heritage & Propaganda: perspectives from Lithuania and Belgium

A group of history students and their teacher from the Belgian Université libre de Bruxelles invite their peers of Vilnius University to meet and discuss how cultural heritage is used for political and commercial aims in different geographical spaces, political contexts and historical periods. 
 
The workshop will take place in Vilnius University Fakulty of History room 331,  on the 4th of October 2021, at 3.00 pm.
 
The event will be held in English.
 

2021-10-01 13:00

JKkonfSpalio 1 d., 13 val. kviečiame į konferenciją „Jono Kubiliaus universitetas (1958–1991)“, skirtą Vilniaus universiteto rektoriaus prof. Jono Kubiliaus gimimo šimtmečiui paminėti.

Konferencija vyks Vilniaus universiteto Senato posėdžių salėje (Universiteto g. 3).

Privaloma turėti Galimybių pasą. 

  Facebook

Konferencijos programa:

 • Registracija 12.40–13.00 val.

 • Sveikinimo žodis. Vilniaus universiteto rektorius prof. dr. Rimvydas Petrauskas

 • Pranešimai. Moderuoja dr. Loreta Skurvydaitė. 13.10–15.00 val.

 • Prof. habil. dr. Benediktas Juodka „Prisiminimai apie rektorių Joną Kubilių“

 • Prof. habil. dr. Eugenijus Manstavičius „Profesorius Jonas Kubilius – Lietuvos matematikos mokyklos kūrėjas“

 • Prof. habil. dr. Alfredas Bumblauskas „Kontroversiškasis Kubilius“

 • Prof. dr. Arūnas Streikus „Prieš tikimybių teoriją. Apie VU istorijoje ilgiausios rektoriaus kadencijos pradžią“

 • Dr. Marius Ėmužis „Laisvė būti nelaisvam. Komjaunimas ir universiteto studento auklėjimas“

 • Kavos pertrauka. 15.00–15.20 val.

 • Diskusija „Vilniaus universitetas: sistemos ribos, visuomenės lūkesčiai ir akademiniai idealai“. Moderuoja doc. dr. Jonas Dagys. 15.20–16.30 val.

Dalyvauja: prof. habil. dr. Alfredas Bumblauskas, prof. habil. dr. Danutė Gailienė, prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas, prof. dr. Arūnas Streikus

 • Parodos „Tarp matematikos ir Universiteto: Jonui Kubiliui – 100“ atidarymas Smuglevičiaus salėje. 16.30 val.

Parodą rengė Vilniaus universiteto biblioteka ir Vilniaus universiteto muziejus.

2021-09-23 00:00

Gimbutienes konferencijos plakatas A32021 m. tarptautinei mokslininkų bendruomenei minint 100-ąsias prof. Marijos Gimbutienės (Gimbutas) gimimo metines, rugsėjo 23-24 d. Vilniuje vyks 11-oji tarptautinė „Jono Puzino skaitymų“ konferencija „ATGIMSTANTI SENOJI EUROPA“.

Tarptautinės mokslinės konferencijos įgyvendinimu yra siekiama ne tik įprasminti prof. M. Gimbutienės tyrimų indėlį civilizacijų istorijos tyrimuose, atskleisti mokslininkės darbų reikšmę mokslo raidai, tačiau taip pat pristatyti naujausius Europos kultūros istorijos tyrimus iš skirtingų mokslinių tyrimų perspektyvų.

Konferencijos programa

Konferencijos pranešimų santraukos

Konferencija vyks Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Senajame arsenale, Archeologijos ekspozicijos salėje, II aukštas. Adresas: Arsenalo g. 3, Vilnius.

Konferencija taip pat bus transliuojama internetu: https://renginiai.puslapiai.lt/thenewoldeurope

Konferencijos kalba - anglų.

Dalyvavimas nemokamas.

Atvyksiančiųjų dalyvauti Lietuvos nacionaliniame muziejuje, maloniai prašome registruotis el. paštu  iki rugsėjo 22 d.

Atvykus prašome pateikti galimybių pasą.  

______________________________________________________________

Konferencijos organizatoriai: 

 • Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas 
 • Lietuvos nacionalinis muziejus 
 • Lietuvos mokslų akademija 
 • Lietuvos archeologijos draugija

Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-LIP-21-21


 

In 2021 to commemorate the 100th anniversary of the birth of Prof. Marija Gimbutienė (Gimbutas) the 11th International Conference THE NEW OLD EUROPE“ of “Readings of prof. Jonas Puzinas” will take place in Vilnius on September 23-24.

The International Scientific Conference aims to give the meaning to Prof. M. Gimbutienė's contribution to the research of the history of civilizations, to reveal the significance of the researcher's work for scientific development as well as to present the latest research on European cultural history from different perspectives.

Programme

Abstracts 

The Conference will take place at The National Museum of Lithuania, The Old Arsenal, The Exhibition of Lithuanian Archaeology, Arsenalo str. 3, Vilnius, II floor.

Conference will be broadcasted online: https://renginiai.puslapiai.lt/thenewoldeurope

The conference will be held in English.

The conference is free of charge.

For visitors to participate in The National Museum of Lithuania, please register by e-mail until September 22.


__________________________________________________________________________________

The International Conference is organized by:

 • Vilnius University Faculty of History
 • National Museum of Lithuania
 • Lithuanian Academy of Sciences
 • Society of Lithuanian Archaeology

This project has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement No. S-LIP-21-21

2021-09-23 10:00

heritas2Kviečiame į Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto renginius kultūros paveldo festivalyje „Heritas’21: Įkrauk paveldą“.

Rugsėjo 23 d. – Alternatyvi diskusijų erdvė

Jūsų laukia keturios diskusijų sesijos:

 • Kaip „įdarbinti“ kultūros paveldą? Poreikis, interesai, iššūkiai;

 • Paveldas – atsinaujinantis išteklius. Masinės statybos daugiabučių palikimo interpretacija;

 • Paveldo komunikacija: ieškomas vertėjas. Nutolę erdvėje, suartinti komunikacijos;

 • Paveldo konfliktai – ko jie mus moko Laikas, turtas ir pinigai.

Renginys vyks Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Didžiojoje salėje (Trakų g. 10, Vilnius).

Visa „Heritas“ festivalio programa

2021-09-24 11:20

tiltas1933Kviečiame į Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto renginį kultūros paveldo festivalyje „Heritas’21: Įkrauk paveldą“.

Rugsėjo 24 d. – Kultūros istorija apie paveldą

Pasitelkdami kultūros istorijos, antropologijos, atminties studijų ir kitas perspektyvas gvildensime temas:

 • laisvės kovų paveldas ir okupacijų palikimas;

 • tautinių bendrijų paveldas;

 • pramonės ir susisiekimo paveldas.

Renginys vyks Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Didžiojoje salėje (Trakų g. 10, Vilnius).

Renginio programa

Visa „Heritas“ festivalio programa 

 

2021-09-20 17:00

PEPRugsėjo 20 d. 17 val. Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 211 auditorijoje vyks paskaita ir diskusija „Paskutinieji LDK – Naujosios Europos piliečiai. Jerzy Giedroyc“.

Dalyvauja:

 • Hab. dr. Alvydas Nikžentaitis

 • Prof. dr. Alfredas Bumblauskas

 • Dr. Barbara Stankevič

Moderuoja – Vytautas Bruveris 

KVIETIMAS

Renginio dalyviams privaloma turėti Galimybių pasus

 

 

2021-09-09 10:00

LTIKM logo RGB tamsiai zaliasMaloniai kviečiame Jus dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Totoriai Lietuvos istorijoje ir kultūroje XIV–XXI a.: naujausi tyrimai“kuri vyks Vilniaus universiteto Filologijos fakultete (Vilnius, Lietuva).

Lietuvos istorijoje ir kultūroje totoriai paliko ryškų pėdsaką, todėl Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. paskelbė „Lietuvos Totorių istorijos ir kultūros metais“. Ši konferencija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos programos „Totorių istorijos ir kultūros metai“ dalis.

Konferencija vyks 2021 m. rugsėjo 9–10 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete gyvai ir nuotoliniu būdu.

Daugiau informacijos: http://www.totoriuistorijosirkulturosmetai.flf.vu.lt/

2021-09-01 09:30

IF eisena2021 m. rugsėjo 1 d. (trečiadienis)

9.30 val. – Vilniaus universiteto vėliavos pakėlimas Bibliotekos kieme.

10.00 val.Mokslo metų pradžios šventė Istorijos fakulteto studentams M. Daukšos kiemelyje po liepa.

14.45 val. – Vilniaus universiteto darbuotojų, studentų ir alumnų eisena į universiteto centrinius rūmus, Didįjį kiemą (Universiteto g. 3), nuo Lietuvos Respublikos Seimo rūmų.

15.30–16.30 val. – iškilminga studijų metų pradžios RENOVATIO STUDIORUM ceremonija universiteto Didžiajame kieme.

16:30 val. – šv. Mišios akademinei bendruomenei Vilniaus arkikatedroje bazilikoje (šv. Mišioms vadovaus Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas).

19:00 val. – choro "Adoramus" koncertas Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje.

SVARBU: Maloniai kviečiame dalyvauti renginiuose su galimybių pasu!

 

2021-09-14 11:00

pexels fauxels 31831691 738x492Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų archyvas LiDA ir tyrėjų grupė, vykdanti Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo institute įgyvendinamą projektą „Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas“ (vadovas – prof. habil. dr. Zenonas Norkus),  į nacionalinius seminarus Kaune ir Vilniuje.

Seminarų metu bus pristatyti nauji interaktyvūs Baltijos šalių istorinės statistikos duomenų rinkiniai LiDA internetinėje istorinės statistikos duomenų bazėje ir projekto tyrimų rezultatai.
Nacionaliniai seminarai vyks:

 • Kaune (KTU, Centrinė biblioteka, 2021.09.14, 11.00-17.00)
 • Vilniuje (VU Filosofijos fakultetas, 2021.09.21, 11.00-17.00)

VU 1ESF 300x240

Preliminari renginio programa

Registracija

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0006) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

 

 

2021-07-13 16:00

SomVorŠi paskaita yra Thomo Manno festivalio Žodžio programos dalis.

Renginio vieta: Thomo Manno memorialinis muziejus (Skruzdynės g. 17, Nida)

Moderatorius: Prof. dr. Rimvydas Petrauskas, Vilniaus universitetas

Paskaita vyks vokiečių kalba su vertimu į lietuvių k.

Baltijos jūros regionas iki šiol yra svarbi kultūrinių mainų zona. Nuo neatmenamų laikų čia kartu gyveno įvairios kalbinės bendruomenės: germanai, slavai, baltai ir suomiai, kurie viduramžiais, o iš dalies tik naujaisiais laikais, tapo tautomis ir valstybėmis. Istorijos eigoje atskirų pakrantės šalių valstybinė priklausomybė dažnai keitėsi. Įvairios valstybės, pavyzdžiui, XVII amžiuje Švedija ilgesnį laiką valdė Baltijos jūrą ar bent jos pakrantės dalis. Tuo pat metu Baltijos jūros regione vyko intensyvūs mainai visais socialinio ir kultūrinio gyvenimo lygmenimis. Šiame pranešime bus nagrinėjamas literatūros vaidmuo kuriant Baltijos jūros regioną. Kaip ir kas kūrė ir suvokė Baltijos jūros regioną viduramžiais ir naujaisiais laikais? Kokie motyvai lėmė tokį suvokimo formavimąsi? Ši paskaita padės mums suprasti, kaip formuojasi kultūrinė ir komunikacinė erdvė.

 

2021-06-04 10:00
2021-06-05 17:00
skaldanti praeitisŠiais metais yra prisimenamos 80-osios Vokietijos ir SSRS karo, atnešusio daugybę kančių Vidurio Rytų Europoje gyvenančios tautoms, pradžios metinės. 1941 m. birželio 22 d. nacistinės Vokietijos įvykdytas Sovietų Sąjungos užpuolimas žymėjo dviejų totalitarinių režimų, neigiančių pamatines žmogaus teises ir demokratines vertybes, susidūrimą. Šis kruviniausias Antrojo pasaulinio karo etapas vis dar kelia didžiules kontroversijas, visų pirma, Holokaustą ir kitus karo baisumus patyrusių valstybių visuomenėse. Skirtingų atminčių konkurencija ir konfrontacija šio regiono visuomenėms trukdo ieškoti savitarpio supratimo ir sutarimo apmąstant skaudžią, trauminę istorinę patirtį, o neretai yra ir viena iš naujai atgimstančios antisemitinės retorikos priežasčių. Tikimasi, kad šis tarptautinis mokslinis renginys leis aiškiau suprasti priežastis ir pasekmes tų skaudžių istorinių patirčių, kurių šešėlyje iki šiol gyvena Vidurio Rytų Europos visuomenės.
Konferencija dedikuojama prof. Irenos Veisaitės atminimui.
 
Lietuvos ir užsienio pranešėjai mintimis dalinsis Vilniaus miesto Rotušėje, o tiesioginę konferencijos transliaciją bus galima stebėti Istorijos instituto Facebook paskyroje bei LRT.lt portale.
 

Konferencijos programa lietuvių kalba

Konferencijos programa anglų kalba

 Facebook

2021-05-28 13:00

radvilu mauzoliejusNuotolinis renginys skirtas pasidalyti senais ir naujais atradimais tiriant didikų Radvilų palaidojimo vietas Dubingių ir Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčiose, pristatyti laidojimo kriptų tyrimų praktikas, problemas ir perspektyvas Lietuvoje.

Programa:

Įžanginis žodis:

 • Loreta Skurvydaitė / Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanė

 • Rimantas Žirgulis / Kėdainių krašto muziejaus direktorius

Pranešimai:

 • Laidojimo kriptų tyrimai Lietuvoje: patirtys ir tendencijos / doc. dr. Justina Poškienė

 • Bažnyčia kaip laidojimo erdvė: istoriko perspektyva. Dubingių ir Kėdainių atvejai / prof. dr. Aivas Ragauskas

 • Bažnyčia kaip laidojimo erdvė: archeologo perspektyva. Dubingių ir Kėdainių atvejai / prof. dr. Albinas Kuncevičius

 • Bažnyčia kaip laidojimo erdvė: istoriko perspektyva. Nesvyžiaus atvejis / dr. Martynas Jakulis

 • Antropologiniai tyrimai: nuo Dubingių iki Kėdainių. Naujos galimybės? / dr. Justina Kozakaitė

 • Daiktai kriptose: tyrimų patirtys / eksperto kvalifikacinės kategorijos restauratorė Vytautė Lukšėnienė

 • Reprezentacijos: atmintis, edukacija, lankytojai / Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis

Apibendrinimai ir diskusija:

 • moderuoja prof. dr. Albinas Kuncevičius

Organizuota įgyvendinant 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ (ENI-LLB-1-109).

Organizatoriai: Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, Kėdainių krašto muziejaus

2021-05-03 13:00

05 03 2021Šiemet 1791 m. Gegužės 3-iosios Konstitucijai sukanka 230 metų. Vilniaus universitetas, palaikydamas Konstitucijos idėją anuomet ir puoselėdamas atminties tradiciją šiandien, atlieka išskirtinį vaidmenį. Minint šią sukaktį Alma Mater istorikai ir teisininkai Universiteto bendruomenę ir visuomenę kviečia į neeilinę diskusiją „1791 m. Gegužės 3-iosios Konstitucija: istoriniai ir teisiniai kontekstai“.

Diskusija gegužės 3 d. 13:00-14.30 val. bus tiesiogiai transliuojama VU Facebook paskyroje.

Diskutantai:

 • prof. dr. Alfredas Bumblauskas (VU Istorijos fakultetas),
 • prof. dr. Egidijus Šileikis (VU Teisės fakultetas),
 • doc. dr. Eligijus Raila (VU Istorijos fakultetas),
 • doc. dr. Haroldas Šinkūnas (VU Teisės fakultetas).

2021-04-26 17:00

VIIWBalandžio 26 d. 17 val. kviečiame į Vokietijos istorijos instituto Varšuvoje padalinio Vilniuje organizuojamą virtualią paskaitą "Imperial Russian Rule in the Kingdom of Poland, 1864-1915", kurią skaitys Prof. dr. Malte Rolf (Oldenburgas).

Paskaitą komentuos Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas dr. Darius Staliūnas.

Virtualus renginys vyks anglų k.,  Zoom platformoje.

 

After crushing the Polish Uprising in 1863–64, Russia established a new system of administration and control. In his paper, Malte Rolf investigates in detail the imperial bureaucracy’s highly variable relationship with Polish society over the next half century. He portrays the personnel and policies of Russian domination and describes the numerous layers of conflict and cooperation between the Tsarist officialdom and the local population. Presenting case studies of both modes of conflict and cooperation, Malte Rolf replaces the old, unambiguous “freedom-loving Poles vs. oppressive Russians” narrative with a more nuanced account and does justice to the complexity and diversity of encounters among Poles, Jews, and Russians in this contested geopolitical space. At the same time, he highlights the process of “provincializing the center,” the process by which the erosion of imperial rule in the Polish Kingdom facilitated the demise of the Romanov dynasty itself.

Malte Rolf is professor of modern European history with an emphasis on Eastern Europe at the University of Oldenburg’s Institute of History. His main areas of research include the multi-ethnic empires of Eastern Europe during the long nineteenth century, the nation states of Central and Eastern Europe in the interwar period, and the Soviet Union during the Cold War era. He is the author of “Imperiale Herrschaft im Weichselland: Das Königreich Polen im Russischen Imperium“ (in Polish translation: Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie; in Russsian translation: Pol'skie zemli pod vlast'ju Peterburga. Ot Venskogo kongressa do Pervoj mirovoj vojny), “Elites and Empire. Imperial Biographies in Russia and Austria-Hungary (1850-1918)” and “Soviet Mass Festivals, 1917-1991”.

 

2021-05-13 12:00

JTK SAVilniaus universiteto Šiaulių akademija kviečia bakalaurantus, magistrantus ir doktorantus, moksleivius ir mokytojus pristatyti atliekamų tyrimų arba projektinių veiklų rezultatus nuotolinėje konferencijoje „Jaunasis tyrėjas išmaniajai visuomenei“, kuri vyks 2021 m. gegužės 13 d. nuo 12.00 val.

SIŪLOMA PRANEŠIMŲ TEMATIKA:

 • Aplinkos sveikata ir ekologija
 • Ekonomika ir finansai
 • Informatika ir inžinerija
 • Istorija, politika ir kraštotyra
 • Kalbos ir literatūros tyrinėjimai
 • Matematika ir jos taikymai
 • Verslo iššūkiai ir galimybės
 • Viešojo sektoriaus iššūkiai ir galimybės

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų. Pranešimo trukmė – 10 min.

Daugiau informacijos apie konferenciją rasite ČIA.

Registracijos formą rasite ČIA. 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos