Sidebar

1259207386 evrei visaVilniaus universiteto Istorijos fakultete 2016 m. lapkričio 11 d. (penktadienį) ir 2016 m. lapkričio 15 d. (antradienį) modulyje „Etninių mažumų teisių reglamentavimas ir aktualios problemos“ žydų istorijai sovietmečiu skirtas paskaitos paskaitas dėstys dr. Galina Zelenina

Paskaitos vyks anglų kalba.

 

2016 m. lapkričio 11 d. (penktadienis), dvi paskaitos vyks Istorijos fakulteto 217 auditorijoje nuo 9.00 iki 10.30 val. ir nuo 11.00 iki 12.30 val.

 

Paskaitų temos:

Good for the Jew, Bad for the Jews: Russian Jewry between the Reds, the Whites and the Emigration and under Early Socialism (1910s–1930s);

Fighting the Enemy in Tashkent? Soviet Jews in the Red Army, Occupation, Evacuation and the Anti-Semitic Campaigns of Late Stalinism.

 

2016 m. lapkričio 15 d. (antradienis), trys paskaitos vyks Istorijos fakulteto 109 auditorijoje nuo 15.00 iki 16.30 val., nuo 17.00 iki 18.30 val., nuo 19.00 iki 20.30 val.

Paskaitų temos:

Homo Judaeus Sovieticus: an Attempt at Cultural Typology of Soviet Jewry;

Let My People Go: Fight for Emigration, and Secular and Religious Jewish Undergrounds in Late Soviet Union;

Our Jewish Community is the Coolest in the World?: Judaism and Jewish Nation-Building in Contemporary Russia.

 

Šios paskaitos yra viešos. 

Dr. Galinos Zeleninos paskaitų kursas yra Vilniaus universiteto Istorijos fakultete vykdomo projekto „Žydų studijų skatinimas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete“ dalis.

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu  

 

sinagogosVilniaus universiteto Istorijos fakultete 2016 m. spalio 27 d. (ketvirtadienį) ir 2016 m. spalio 28 d. (penktadienį) modulyje „Lietuvos etninių ir konfesinių mažumų paveldas“ paskaitas dėstys dr. Vladimir Levin  (Jeruzalės Hebrajų universitetas, Žydų meno centras).

Paskaitos vyks anglų kalba.

2016 m. spalio 27 d., ketvirtadienį, viena paskaita vyks Istorijos fakulteto 109 auditorijoje nuo 13.00 iki 15.00 val.

Paskaitos tema:

Sinagoga ir miestas: architektūros dialogas tarp Sankt Peterburgo žydų bendruomenės ir Rusijos Imperijos sostinės 

(Synagogue and the City: Architectural Dialogue between the St. Petersburg Jewish Community and the Capital of the Russian Empire

 

2016 m. spalio 28 d., penktadienį, dvi paskaitos vyks Istorijos fakulteto 217 auditorijoje nuo 13.00 iki 14.30 ir nuo 15.00 iki 16.30 val.

Paskaitų tema:

Rytų Europos sinagogos: architektūra, bendruomenė, lytis ir visa tai kas už jos

(Synagogues in Eastern Europe: Architecture, Society, Gender and Beyond

 

Šios paskaitos yra viešos. 

Dr. Vladimir Levin paskaitų kursas yra Vilniaus universiteto Istorijos fakultete vykdomo projekto „Žydų studijų skatinimas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete“ dalis.

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu  

 

sovietinis generalgubernatorius z12016 m. spalio 18 dieną, 18 val. Lietuvos istorijos institute vyks Sauliaus Grybkausko knygos „Sovietinis „generalgubernatorius“: Komunistų partijų antrieji sekretoriai Sovietų Sąjungos respublikojepristatymas / diskusija.

Pokalbyje dalyvaus: prof. Zenonas Norkus (Vilniaus universitetas),

dr. Česlovas Laurinavičius (Lietuvos istorijos institutas),

dr. Darius Staliūnas (Lietuvos istorijos institutas),

dr. Saulius Grybkauskas (Lietuvos istorijos institutas).

Diskusiją moderuoja dr. Tomas Vaiseta (Vilniaus universitetas).

Trumpai apie knygą:

Monografijoje atskleidžiama sovietinės Lietuvos ir kitų respublikų komunistų partijos Centro komiteto antrųjų sekretorių, kaip svarbiausių Kremliaus politinių agentų, veikla, analizuojama šio politinio instituto svarba valdant sovietinę imperiją. Knygoje nagrinėjamos antrųjų sekretorių instituto ištakos ir genezė, jo atsiradimo priežastys, sąryšis su postalinine sovietizacija. Tiriamas šio instituto atsiradimo politinis kontekstas, jo įsteigimo 1955 m. priežastys bei ankstesnių Maskvos naudotų periferijos kontrolės praktikų paveldas, aukštos sovietinės partinės biurokratijos reikšmė ir ryšiai su SSKP CK aparatu, aptariama antrųjų sekretorių kolektyvinė biografija ir tarpusavio socialiniai ryšiai, statusas ir tinklaveika respublikoje.

 

statutas1564 1 VUB2016 m. lapkričio 17–18 d. Valdovų rūmų Didžioji renesansinėje menėje vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Antrasis Lietuvos Statutas: Temidės ir Klėjos teritorijos“.

Antrojo Lietuvos Statuto (1566) 450 metų sukakčiai paminėti skirta tarptautinė mokslinė konferencija yra jau šeštoji, kai Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas ir partneriai suburia įvairiose šalyse besidarbuojančius Lietuvos Statuto tyrėjus. Joje mokslinių tyrimų rezultatais dalysis ir pranešimus skaitys žinomi istorikai, kultūros istorikai bei kitų sričių tyrėjai iš Lietuvos, Vokietijos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos.

XVI amžius Lietuvos istorijoje – teisėkūros klestėjimo ir teisės kodifikavimo amžius, o Lietuvos Statutas – Europos teisės fenomenas. Tačiau siekis supažindinti su naujausiomis šio unikalaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės, istorijos ir kultūros paminklo genezės, šaltinių ir turinio tyrimo įžvalgomis – tik vienas iš konferencijos tikslų. Ne veltui sakoma: kokia visuomenė, tokia ir teisė. Todėl pranešimuose daug dėmesio bus skiriama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės kodifikavimo tradicijai Europos kontekste, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškosios visuomenės teisinės kultūros ir teisinės sąmonės realijoms, t. y. Statute įteisintų normų (ne)taikymo praktikoje ir sąveikos su kitomis teisinėmis sistemomis (Magdeburgo, kanonų‚ nekrikščioniškų bendrijų) klausimams. Taip pat bus analizuojamas Statuto poveikis valstybės institucijų raidai ir įvairiems Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sociopolitiniams procesams, gvildenama teisinės ir politinės kultūros plėtra, notarinės praktikos institucionalizavimo procesas ir daugelis kitų temų.

Konferencija kartu yra puiki galimybė aptarti statutianos istoriografijos pasiekimus ir apsvarstyti istorikų bei teisės istorikų diskurso ir kompleksinio statutų tyrimo perspektyvas.

 

 Konferencijos programa ir plakatas

 

Konferencijos organizatoriai:

Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Konferencijos rėmėjai:

Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos notarų rūmai

Oficialios konferencijos kalbos:

Lietuvių ir lenkų (sinchroninis vertimas)

 

karysSpalio 12 dieną, 17.30 val. Vilniaus universiteto Mažojoje auloje vyks konferencija "Pilietis - stipriausias karys?"

Koks mūsų visuomenės santykis su valstybės gynyba praeityje? Kokias galimybes ir istorines tradicijas turime? Kaip šį suvokimą keičia Ukrainos ir Rusijos karas? Ar karas gali tapti pilietinę visuomenę Ukrainoje kuriančiu veiksniu?

Konferencijoje, remdamiesi istoriniais pavyzdžiais, nagrinėsime Lietuvos piliečių santykį su valstybės gynyba tarpukaryje, vykstant pokario partizanų kovoms bei sovietinės okupacijos metais. 

Diskusijos su žymiais visuomenės žmonėmis metu kalbėsime, kaip Ukrainos ir Rusijos karas, veikia pilietiškumo suvokimą Lietuvos ir Ukrainos visuomenėse. 

 
Konferencijos organizatoriai: VU Istorijos fakultetas ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentą prie KAM.
 
 
Konferencijos FB event'as 
 
 

Braunas valdovu rumai2016 m. spalio 12–14 d. Valdovų rūmuose vyks tarptautinė mokslinė konferencija „ABIEJŲ TAUTŲ SOSTINIŲ KATEDROS. Krokuvos ir Vilniaus vyskupiškosios bažnyčios“.

Krokuvos ir Vilniaus katedrų istorija domėtasi ne kartą, tačiau niekada nebuvo nagrinėjami jų tarpusavio ryšiai. Abi bažnyčios atliko ir vis dar atlieka reikšmingą vaidmenį lietuvių ir lenkų nacionalinės savimonės, politinės kultūros, senųjų ir moderniųjų valstybinių tradicijų formavimo procese. Katedrų ryšiai buvo puoselėjami tiek diecezijų ordinarų, tiek katedrų kapitulų  lygmenimis, o jų atstovų sprendimai turėjo svarių geopolitinių, ekonominių bei kultūrinių padarinių. Akivaizdu, kad daugybė klausimų vienodai aktualūs abiem šventovėms Abiejų Tautų Respublikos – Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – dviejose sostinėse. Mokslininkai, savo atliekamuose abiejų katedrų tyrimuose keldami analogiškus klausimus, išryškindami jų panašumus ir skirtumus, tikėtina, gali pasiekti nelauktų ir iki šiol nesvarstytų tyrimų rezultatų. Todėl pasitelkus skirtingų sričių – istorijos, pagalbinių istorijos mokslų, meno istorijos, literatūros, kultūros ir kt. – specialistus šioje konferencijoje skirtingais pjūviais ir probleminiais klausimais bus pristatyta daugybė temų, atskleidžiančių dviejų svarbiausių Lietuvos ir Lenkijos šventovių daugiau nei 600 metų trunkantį koegzistavimą.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Daugiau informacijos Valdovų rūmų tinklalapyje

ifb6y21493382016 m. rugsėjo 30 d., 10.00–16.00 val.  Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto (Universiteto g. 7), 330 aud.vyks renginys "Žydų kultūros paveldas – kapinės: tradicija, palikimas, apsauga".   

PROGRAMA: 

10.00–12.30 PRANEŠIMAI / Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, 330 aud.

  • Įžanginis žodis / Vilniaus miesto savivaldybės atstovas
  • Mirtis ir kapinės: senosios žydų tradicijos / Rūta Anulytė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Paveldosaugos studijų programos magistrė
  • Žydų senosios kapinės kaip paveldas: išsaugojimas ir įamžinimas / dr. Jurgita Verbickienė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentė

12.30–13.00 KELIONĖ nuo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto iki Vilniaus žydų senųjų kapinių (Olandų g.)

13.00–16.00 PAŽINTIS IR TALKA / Vilniaus žydų senosios kapinės (Olandų g.) 

Detalesnę informaciją ir programą rasite čia

1324222387havelas19892016 m. rugsėjo 27 d., antradienį, 14 val., Vilniaus universiteto Mažojoje auloje (Universiteto g. 3, Vilnius) vyks diskusija „Morali politika – vizija ar realybė?“, skirta Čekijos Respublikos prezidento, Vilniaus universiteto Garbės daktaro Vaclavo Havelo gimimo 80-osioms ir jo oficialaus vizito Lietuvoje 20-osioms metinėms paminėti. Diskusija vyks anglų kalba ir lietuvių k. su sinchroniniu vertimu.

  • Dr. Petr Burianek, ambasadorius, karjeros diplomatas, istorikas 

„Žmogaus teisės ir visuomeninė atsakomybė – kertinės Vaclavo Havelo užsienio politikos atsvaros“ 

  • Dr. Žygimantas Pavilionis, karjeros diplomatas, buvęs ambasadorius JAV ir Meksikoje (2010-2015) 

„Lietuviai ir Europa: jeigu V. Havelas šiandien gyventų Lietuvoje“ 

  • Dr. Algimantas Kasparavičius, LII vyr. mokslo darbuotojas 

„Nuo Tomašo Gariqua Masaryko iki Vaclavo Havelo: moralės imperatyvai Europos ir Čekoslovakijos politikoje".

 Kvietimas

pe93 2Rugsėjo 26 d. (pirmadienį), 17 val., VU Istorijos fakulteto 218 auditorijoje (Universiteto g. 7, II aukštas) vyks Naujosios istorijos katedros apvaliojo stalo organizuojamas susitikimas / diskusija su Lietuvos dailės muziejaus direktoriumi Romualdu Budriu.

Susitikimo tema: „Dailės kūrinių gyvenimas ir likimai: muziejininko pastabos“. 

Moderuos: doc. dr. Saulius Kaubrys ir doc. dr. Arūnas Streikus.

dabikene vasa. stovykla2016 m. rugsėjo 17 d. Dabikinėje (Akmenės r.) vyks Europos kultūros paveldo dienų renginys. Jame numatomos ekskursijos ir parodos, kurias rengia ir pristatys VU Istorijos fakulteto ir Šialių universiteto studentai.  

RENGINIO PROGRAMA

Projekto organizatoriai ir partneriai: Akmenės rajono Dabikinės specialioji mokykla, Akmenės rajono savivaldybė, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, Visuomeninė organizacija Dabikinės bendruomenė. 

Daugiau informacijos: Salvijus Kulevičius / tel. 8 614 74265 / el. p.

Trakiniai 2016 vizual2016 m. rugsėjo 3 d. Trakinių kaime (Kurklių seniūnija, Anykščių raj.) vyks tradicinis ir kasmetinis Trakinių partizanų sąskrydis, kuriame siekiama naujomis, patraukliomis ir originaliomis formomis skatinti visuomenę domėtis Lietuvos, ypač partizanų karo, istorija, ugdyti atvirą, kritiškai mastančią bei pilietišką asmenybę. Sąskrydžio-festivalio metu vyksta diskusijos, paskaitos, pasitelkiamos įvairios meninės raiškos formos. Renginys neatsiejamas nuo susipažinimo su įvairiais Lietuvos kariuomenės junginiais ir Lietuvos Šaulių sąjunga.

Renginio programa 

Renginio FB event'as

vilnius xixLiepos 21 d., ketvirtadienį, 18 val. Žydų kultūros ir informacijos centre VU Istorijos fakulteto istorikės, centro darbuotojos dr. Aelitos Ambrulevičiūtės paskaita apie XIX a. Vilniaus kasdienybę - „Vilniaus duobės: higienos istorija“. 

Paskaitos metu sužinosite apie buitinių patogumų kaitą XIX a., kada Vilniaus gyventojams tapo prienami modernūs patogumai.

Daugiau informacijos FB evente

Post kryzkele liepos7 2aKurtuvėnų regioninio parko direkcijos, VU Istorijos fakulteto ir Antrųjų valdovų rūmų klubo atgaivintas kultūrinis projektas POST Kryžkelė keliauja nuo diskusijų ir istorijų prie menų.

Liepos 6 d., trečiadienį, Kurtuvėnų dvare (Parko g. 2) vyks trečiasis projekto renginys: Valstybės diena ir menų festivalis „Valstybės ap/gynimo ženklai“. 

Pradžia - 15.00 val. 

Daugiau informacijos ir renginio programą rasite FB event'e 

Renginio plakatas

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos