Sidebar

2693 32aaVU bibliotekos Galerijoje (III a., Universiteto g. 3.) iki gegužės 3 d. veiks Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docento, kultūros antropologo Donato Brandišausko fotografijų paroda „Elnių žmonės – Sibiro Oročėnai“.  

Šios parodos nuotraukos darytos 17 mėnesių (2004–2005 metais) autoriui gyvenant bei klajojant su oročėnų elnių augintojų ir medžiotojų tautele Rytų Sibire (Užbaikalėje: Šiaurės Buriatijoje bei Čitos krašte). Tuo metu Aberdyno universiteto (Škotija) socialinės antropologijos doktorantas D. Brandišauskas rinko etnografinę medžiagą savo disertacijai, stebėdamas oročėnų gyvenimą, dalyvaudamas jų kasdieninėje veikloje bei užrašydamas jų pasakojimus. Naudodamas mechaninę Nikon FM fotokamerą autorius fiksavo sezoninį oročėnų gyvenimą tolimuose kaimuose bei taigos stovyklavietėse, medžioklę, elnių ganymą, amatus, buitį, ritualines praktikas, architektūrą bei medžiotojų ir elnių ganytojų portretus.

Daugiau apie parodą žr. čia. 

 

04 CDM Ta 5488 1019x6802015 m. balandžio 29–30 d. Kaune, Maironio universitetinėje gimnazijoje (Gimnazijos g. 3), vyks Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų ir istorikų forumas „Kaip atrasti Vasario 16-osios Respubliką mokykloje?“.

Pranešimus balandžio 30 d. skaitys ir VU Istorijos fakulteto mokslininkai:

 • Dr. Aurelijus Gieda, Lituanistikos Triumviratas: K. Būgos, K. Jurgelionio ir A. Voldemaro keliai modernėjančioje Lietuvoje;
 • Doc. dr. Dalia Bukelevičiūtė, K. Griniaus indėlis į valstybingumo stiprinimą

Forumo tikslas – aktualizuoti Lietuvos Respublikos (1918–1940) palikimą, idėjų gyvybingumą ir tęstinumą, aptarti, ką ir kaip pasakojame apie Vasario 16-osios Respubliką mokykloje, pasidalyti naujausiais istorijos, literatūros, kultūros istorijos tyrimais ir įžvalgomis, telkti akademinę ir mokytojų bendruomenę.

Daugiau informacijos žr. čia.

 

Pienocentro pastatas 19322016 m. gegužės 2 d. 18:00 val. buv. bendrovės "Pienocentras" pastate (Laisvės al. 55/S. Daukanto g. 18) vyks doc. dr. Marijos Drėmaitės vieša paskaita - knygos „Progreso meteoras. Modernizacija ir pramonės architektūra Lietuvoje 1918–1940 m.“ pristatymas

Pristatyme taip pat dalyvaus VDU MF Menotyros katedros lektorė dr. Jūratė Tutlytė ir KTU Architektūros ir urbanistikos tyrimų centro (AUTC) vadovas dr. Vaidas Petrulis.

Po paskaitos bus galimybė įsigyti knygą. Studentams, pateikusiems pažymėjimą – speciali nuolaida.

Daugiau informacijos Facebook event‘e

taip pat skaitykite © 15min.lt 

2016 04 29 konferencija LKM aaBalandžio 29 d. 13 val. Utenos kraštotyros muziejaus padalinyje Laisvės kovų muziejuje (Stoties g. 39) vyks konferencija „Kas naujo Lietuvos partizanų karo (1944–1953) tyrimuose?“. Dalyvauja Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto mokslininkai: 

 • dr. Norbertas Černiauskas // Partizanas ir žemė. Apie materialiąsias pasipriešinimo priežastis.
 • dr. Inga Zakšauskienė // Vakarų pagalbos radijo mitas ir Lietuvos partizanai.
 • dokt. Dainius Noreika // "Išėjimas į mišką" ir socialinė tinklaveika.
 • dokt. Kęstutis Kilinskas // Partizano/kario tapatybės modeliai.
 

 

229611866Balandžio 7 d., ketvirtadienį, 15:00 val. Vilniaus universitete Istorijos fakultete (Universiteto g. 7), 218 auditorijoje vyks Gruzijos Užsienio reikalų ministro Mikheil Janelidzes vieša paskaita „GRUZIJOS EUROPINIS KELIAS“ (Georgia‘s European Way).

Gruzijos Užsienios reikalų ministras apžvelgs Gruzijos pasiekimus ir tolimesnius žingsnius Europinės ir Euroatlantinės integracijos procese. Ministras taip pat aptars šalies kaip regiono ekonominio centro perspektyvas.

 

 

Tiesa akių nebado2016 m. balandžio 7 d. 18:00 val. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) Józefo Mackiewicziaus knygos „Tiesa akių nebado“ pristatymas. Diskusijoje dalyvaus dailės istorikė dr. Giedrė Jankevičiūtė bei VU Istorijos fakulteto docentas dr. Nerijus Šepetys, o ją moderuos politologas Marijuš Antonovič.

2009 m. lietuviškai jau išleistas Józefo Mackiewicziaus romanas „Kelias į niekur“, kurio veiksmas sukasi apie žmonių pastangas gyventi kaip žmonėms Vilniuje, 1940 m. bolševikų okupuotoje Lietuvoje. „Tiesa akių nebado“ kažkuria prasme yra šio romano priešistorė — pasakoja apie 1938–1940 m. Vilniaus likimą: Antrojo pasaulinio karo išvakares, Lenkijos žlugimą, Vilniaus prijungimą prie Lietuvos, lenkiško ir lietuviško nacionalizmo klystkelius, žmogaus silpnumą ir istorijos grimasas.

Daugiau informacijos Facebook event‘e.

 

VU planas BoksaMinint Vilniaus universiteto gimtadienį, balandžio 4 d. (pirmadienį), 10 val., Teatro salėje (Universiteto g. 3) Istorijos fakulteto profesorius Alfredas Bumblauskas skaitys viešą paskaitą „Universitetas brėžia civilizacijos ribas – logikų ir poetų universitetas“

 

Prof. A. Bumblauskas: "Paprastai sakoma, kad tarp universiteto ir Europos kultūros galima dėti lygybės ženklą. Universitetai kūrė Europos tapatybę. Lotyniškosios švietimo sistemos, kurios viršūnėje – universitetai, ribos – tai Europos kultūros ribos. Europai ieškant savo tapatybės per universitetus yra du pagrindiniai šaltiniai – materialinis paveldas: architektūra, bibliotekos, muziejai, kolekcijos, o kitas – idėjinis paveldas. Prasmių universitetų idėja, kuri buvo pradinė universitetų istorijos paradigma, šiais laikais ypač aktuali, nes dažnai pragmatinis, komercinis požiūris į universitetus paskandina pamatinę universitetų prasmių paieškų idėją. 

Vilniaus universitetas pataikė į antrąją universitetų kūrimosi bangą, ilgai buvome erdviausio poveikio universitetas. Tiesiogine savo poveikio erdve neturėjome analogų Europoje. Vilniaus universitetas nubrėžė Europos civilizacijos ribas. 

Martyno Smigleckio „Logika“, Mykolo Radau retorikos vadovėlis „Improvizuojantis oratorius“, Žygimanto Liauksmino „Oratorinė praktika“, M. K. Sarbievijaus „Trys eilių knygos“ įeina į pasaulio paveldą per jėzuitų universitetų tinklą. Vilniaus universitetą išgarsino tokios asmenybės kaip astronomas M. Počobutas, istorikas J. Lelevelis, nekalbant jau apie žymiuosius poetus A. Mickevičių, J. Slovackį. Neturime Upsalos Linėjaus ar Krokuvos Koperniko, tačiau turime pasaulinio masto poetus – Adomą Mickevičių ir Nobelio premijos laureatą Česlovą Milošą. Mūsų universiteto tradicija – tai poetų universitetas." 

 

 

ordinai2Balandzio 6 d. (trečiadienį), 17 val. VU Istorijos fakulteto 211 aud. vyks konferencija "Vytis ir Erelis: ar mes XX a. viduryje kovojome skirtingas laisvės kovas?", kurioje bus kalbama ir diskutuojama apie lietuvių ir lenkų (ne)ginkluotą rezistenciją, apie nelengvus karo bei pokario susikirtimus, bendrystes ir atmintis, apie vienijančią antisovietinę pasipriešinimo liniją ir skiriančius tarpusavio vaidus. 

PROGRAMA

 • Norbertas Černiauskas (VU) - įvadas: tema, problema, aktualijos;
 • Simonas Strelcovas (ŠU): "Lenkijos internuotieji Lietuvoje 1939-1940 m. Saugoti negalima paleisti";
 • Mariusz Antonowicz (VU): "Apie J. Mackiewicziaus uoslę (pro)komunizmui";
 • Arūnas Bubnys (LGGRTC): "Lenkų pogrindis Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais (1939-1945) ir jo santykiai su kitais antinaciniais pasipriešinimo sąjūdžiais";
 • Darius Juodis (LGGRTC): "Lietuvių ir lenkų partizanų (ne)bendradarbiavimas 1944-1946 m.";
 • Giedrė Milerytė-Japertienė (LII): "Lietuvių ir lenkų santykiai politinėje tremtyje - kovos pratęsimas ar paliaubos?";
 • Mindaugas Nefas (LEU) - baigiamoji diskusija.

Taip pat  žr. facebook event‘ą

zydai2Vilniaus universiteto Istorijos fakultete 2016 m. kovo  21 d. (pirmadienį) ir 2016 m. kovo 25 d. (penktadienį) modulyje „Etninių mažumų sociokultūrinė istorija Vidurio ir Rytų Europos kontekste“ (modulį koordinuojantis dėstytojas doc. dr. Jurgita Verbickienė) paskaitas dėstys prof. Glenn Dynner (Sarah Lawrence koledžas, Niujorkas, JAV). 

Prof. Glenn Dynner specializuojasi Rytų Europos žydų istorijos tyrimuose ir yra parašęs kelias monografijas. Vienos žymiausių ir labiausiai vertinamų yra „Šilko žmogus: chasidiškas Lenkijos žydų bendruomenės užkariavimas“ (Men of Silk: The Hasidic Conquest of Polish Jewish Society, Oxford University Press, 2008) ir „Jankelio karčiama: žydai, alkoholis ir gyvenimas Lenkijos karalystėje“ (Yankel's Tavern: Jews, Liquor and Life in the Kingdom of Poland, Oxford University Press, 2014).

Paskaitos vyks anglu kalba.

2016 m. kovo 21 d., pirmadienį, paskaitos vyks Istorijos fakulteto 330 auditorijoje nuo 13.00 iki 18.30 val.

Paskaitų temos:

 • 13.00–14.30  Chasidizmo sklaida ir antichasidizmo ištakos;
 • 15.00–16.30 Urbanistinis tradicionalizmas: chasidizmas ir miestas;
 • 17.00–18.30 Chasidų dinastijos XIX–XX amžiuje.

2016 m. kovo 25 d., penktadienį, paskaitos vyks Istorijos fakulteto 217 auditorijoje nuo 9.00 iki 12.30 val.

Paskaitų temos:

 • 9.00–10.30 Jankelio karčiama: žydai, alkoholis ir gyvenimas;
 • 11.00–12.30 Kariai, kontrabandininkai ir žvalgai: žydai karčiamų savininkai sukilimo Lenkijoje metu.

Šios paskaitos yra viešos. 

Prof. Glenn Dynner paskaitų kursas yra Vilniaus universiteto Istorijos fakultete vykdomo projekto „Žydų studijų skatinimas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete“ dalis.

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu  

 

 

celkis gublys2016 m. kovo 31 d., ketvirtadienį, 16 val. Vilniaus universiteto bibliotekos Pranciškaus Smuglevičiaus salėje (Universiteto 3) dr. Tomo Čelkio ir Valentinos Karpovos-Čelkienės knygos „Žvilgsnis į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę iš paukščio skrydžio: XVI–XIX amžiaus rankraštiniai kartografijos šaltiniai“ pristatymas

Renginyje dalyvaus: Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė Irena Krivienė, Istorijos fakulteto dekanas prof. dr. Rimvydas Petrauskas, Lietuvos istorijos instituto istorikai doc. dr. Artūras Dubonis ir dr. Darius Vilimas bei knygos autoriai. Renginį moderuos prof. dr. Irena Valikonytė. 

Daugiau informacijos apie renginį žr. mb.vu.lt 

rimvydas petrauskas 56e13c6decb48VU Istorijos fakulteto dekano prof. Rimvydo Petrausko istorinė studija „Galia ir tradicija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės giminių istorijos“, pasirodžiusi Vilniaus knygų mugėje, sulaukė itin didelio skaitytojų susidomėjimo. Ji pakliuvo į vasarį išleistų knygų TOP 10

Ši naujausia prof. R. Petrausko knyga kovo mėnesį bus pristatyta Vilniuje ir Kaune.

Kaune šios knygos pristatymas vyks kovo 14 d., pirmadienį, 16 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje (A. Mickevičiaus g. 19). Kartu su knygos autoriumi renginyje dalyvaus Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Egidijus Aleksandravičius, renginį moderuos Vytauto Didžiojo universiteto Istorikų draugijos prezidentas Deimantas Ramanauskas.

Vilniuje knyga bus pristatyta kovo 24 d., ketvirtadienį, 18 val.  Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje (Katedros a. 4, Vilnius). Renginyje dalyvaus knygos autorius Rimvydas Petrauskas, istorikas Darius Baronas, žurnalistas, žurnalo „Veidas“ vyriausiasis redaktorius Rimvydas Valatka, renginį moderuos žurnalistas, žurnalo „Verslo klasė“ vyriausiasis redaktorius Aurelijus Katkevičius. Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis čia.

Apie tai žr.: naujienos.vu.ltbaltoslankos.ltlzinios.lt15min.lt.

 

 

 

 

didikai2016 m. kovo 24 d., ketvirtadienį, 18 val. Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje (Katedros a. 4, Vilnius) vyks VU Istorijos fakulteto dekano prof. Rimvydo Petrausko naujausios knygos „Galia ir tradicija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės giminių istorijos“ pristatymas.

Renginyje dalyvaus: knygos autorius Rimvydas Petrauskas, istorikas Darius Baronas, žurnalistas, žurnalo „Veidas“ vyriausiasis redaktorius Rimvydas Valatka, renginį moderuos žurnalistas, žurnalo „Verslo klasė“ vyriausiasis redaktorius Aurelijus Katkevičius. 

Registruotis į renginį kviečiame čia: http://registracija.valdovurumai.lt/brooxxsg

 
 
Plačiau skaityti apie knygą galite © Lrytas

marija dremaite progreso meteoras virselis 56cb1f2f224f02016 m. kovo 17 d. 18 val. Nacionalinėje dailės galerijoje vyks doc. dr. Marijos Drėmaitės monografijos „Progreso meteoras. Modernizacija ir pramonės architektūra Lietuvoje 1918–1940 m.“ (LAPAS, 2016) pristatymas – vieša paskaita. 

Paskaitoje bus pristatyta Pirmosios Lietuvos respublikos (1918–1940) pramonės architektūra, kuri atskleidžia šalies modernizavimo istoriją ir skatina smalsumą: kaip pramonės pastatai atsirado ir ką jie reiškė tuometinei visuomenei – užsakovams, projektuotojams, naudotojams, praeiviams? Kaip jie buvo naudojami kuriant modernios šalies įvaizdį? Kaip dėl industrializacijos poveikio pasikeitė architektūra ir aplinka? Ką apskritai galime sužinoti apie visuomenę, tirdami jos sukurtą fizinę aplinką bei pastatus ir kaip galime suprasti pastatus bei aplinką, tyrinėdami tą visuomenę, kurioje šie objektai funkcionavo?

Renginį moderuos dr. Artūras Vasiliauskas. 

Pristatymo metu pasiūlysime specialią knygos kainą studentams (su pažymėjimu).

Daugiau žr. facebook event‘ą 

Taip pat apie platesniu knygos „Progreso meteoras: Modernizacija ir pramonės architektūra Lietuvoje 1920-1940“ pristatymu dalinasi Lrytas.lt

vok.g2016 m. kovo 16 d. 17 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto mokslo darbuotoja, knygos „Prabilę namai: XIX a. Vokiečių gatvės eskizai“ autorė dr. Aelita Ambrulevičiūtė skaitys viešą paskaitą „Pažįstama nepažįstama Vokiečių gatvė“. 

Paskaitos metu bus supažindinta su Vokiečių gatvės socialiniu ir ekonominiu gyvenimu, jos gyventojais ir čia įmones turėjusiais komersantais.

Daugiau žr. facebook event‘ą

Taip pat plačiau žr. Lrytas.lt.

 

adomaitis3Kovo 14 d. (pirmadienį), 17 val., VU Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7, II aukštas) vyks Naujosios istorijos katedros apvaliojo stalo organizuojamas susitikimas / diskusija su aktoriumi Regimantu Adomaičiu "apie jausmus ir tuos, kurie nenorėjo mirti". 

Moderuoja: doc. dr. Saulius Kaubrys ir doc. dr. Arūnas Streikus.

Facebook event‘as

 

vilnius 15762016 m. kovo 9 d. (trečiadienį) VU Istorijos fakultete, 329 auditorijoje (Universiteto g. 7, III aukštas) nuo 9 val. vyks „Colloquium Vilnense“ seminaras, skirtas vokietkalbių visuomenių tekstų, idėjų ir patirčių recepcijai Vidurio Rytų Europoje.  

Seminaras vyks vokiečių kalba. 

Programą ir seminaro idėjos aprašymą vokiečių k. rasite čiaColloquium Vilnense 09.03.2015.pdf

Seminaro aprašymą lenkų kalba žr. čia

Facebook event‘as

kyivstar vkraina 1690 iskarpa2016 m. kovo 10 d., 17.00 val.  Vilniaus universiteto Istorijos fakultete (Universiteto g. 7), 218 aud.  vyks Lietuvos ir Ukrainos istorikų susitikimas:

Dalyvauja: prof. Alfredas Bumblauskas, prof. Andrzej Gil, doc. Genutė Kirkienė, prof. Ihor Skoczylas.

Renginys vyks rusų kalba. 

Projekto „Stačiatikių ir unitų visuomenės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: istorija, kultūra, atmintis“ renginys.

Organizatoriai:  Vilniaus universitetо Istorijos fakultetas, Гуманітарний факультет Українського Католицького Університету.

Rėmėjai: Lietuvos mokslo taryba, Публічна програма «Соборна Україна та Київська традиція», Науково-дослідницька програма «Київське християнство та унійна традиція», Vilniaus ukrainiečių bendrija / Громада українців Вільнюса.

Informacija: el. p. , tel. (8 5) 268 7253. 

Taip pat žr. IF facebook paskyroje

Laski seimasKovo 1 d. (antradienį), 17 val., VU Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7, II aukštas) vyks žymaus britų istoriko, naujos knygos apie Lenkijos ir Lietuvos uniją (The Making of the Polish-Lithuanian Union, 1385–1569, Oxford University Press) autoriaus, Aberdyno universiteto profesoriaus Roberto Frosto paskaita „The Sejm and the Political Culture of the Polish-Lithuanian Union, 1454-1795“. 

Paskaita rengiama bendradarbiaujant su Britų taryba ir Lenkijos institutu Vilniuje.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos